WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Національний банк і його функції в ринковій економіці - Курсова робота

Національний банк і його функції в ринковій економіці - Курсова робота

обслуговування коштів державного бюджету через консолідований рахунок Державного казначейства, що діє на зразок коррахунку комерційного банку, тобто Держказначейству надано можливість проводити розрахунки за бюджетними коштами через систему електронних платежів. Це значно підвищує швидкість та надійність розрахунків.
РОЗДІЛ ІІІ
АНАЛІЗ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Основні засади грошово-кредитної політики на 2005 рік розроблено з урахуванням тенденцій розвитку макроекономічної та фінансової ситуації в країні, основних прогнозних параметрів економічного і соціального розвитку України на наступний рік, аналізу їх впливу на стан грошово-кредитного ринку. В них визначено напрями монетарної політики та передбачено комплекс змінних індикаторів фінансової сфери, спрямованих на здійснення за допомогою інструментів грошово-кредитної політики регулювання грошового обігу та кредитування економіки з метою виконання визначеної Конституцією України основної функції Національного банку України - забезпечення стабільності грошової одиниці.
Грошово-кредитна політика в 2003 році забезпечила монетарну підтримку економічного зростання і структурних змін, спрямованих на поступове створення умов для переходу до стабільних темпів розвитку. Зростання ВВП становило 9,4%, найбільш динамічно розвивалися будівництво, обробна промисловість, торгівля і транспорт. Розвиток і структурні зміни в економіці країни грунтувалися на підвищенні як внутрішнього попиту, особливо інвестиційного, так і зовнішнього. Економічному зростанню сприяли активна кредитна підтримка банківської системи і відповідна грошова пропозиція Національного банку України. Монетарна база зросла на 30,1%, грошова маса - на 46,5%. Головними чинниками, які впливали на динаміку цін протягом року, були підвищення цін на продукти переробки зерна внаслідок низького врожаю продовольчої пшениці, зростання темпів економічного розвитку і рівня монетизації економіки, стабільність номінального обмінного курсу гривні до долара США. Інфляційне прискорення мало переважно немонетарний характер. Реальний ефективний обмінний курс девальвував більше ніж на 10%, що позитивно вплинуло на цінову конкурентоспроможність національних виробників [19, с. 4].
Динаміка економічного розвитку України в 2004 році суттєво прискорилася - за сім місяців зростання реального ВВП порівняно з відповідним періодом попереднього року становило 13,5%. Виробництво продукції машинобудування зросло на 30,8%, сільського господарства - на 25,9%, а будівництва - на 26,4%. Обсяг інвестицій в основний капітал за І півріччя 2004 року зріс на 32%. Номінальні до-ходи населення в січні - липні 2004 року підвищилися на 19,7%, наявні доходи, які можуть бути використані на придбання товарів і послуг, - на 24,3, а реальні наявні - на 15,6%.
У результаті поліпшення зовнішньоекономічної кон'юнктури та збе-реження цінової конкурентоспроможності українського експорту позитивне сальдо торгового балансу за півріччя збільшилось у 2,2 раза порівняно з відповідним періодом попереднього року.
Послідовна реалізація грошово-кредитної політики сприяє зростанню обсягів кредитування економіки та забезпеченості її платіжними засобами, підтриманню стабільності обмінного курсу з незначною помірною ревальвацією, збільшенню міжнародних резервів Національного банку України, що забезпечує необхідну монетарну підтримку фінансової стабільності та економічного зростання.
Грошово-кредитна політика в 2004 році здійснювалася відповідно до розвитку загальної макроекономічної ситуації та була спрямована на забезпечення внутрішньої та зовнішньої стабільності національної валюти. За станом на 1 вересня 2004 року монетарна база зросла на 31,9% до 52,9 млрд. грн., грошова маса - на 27,8% до 121.5 млрд. гривень.
Триває процес зростання монетизації економіки, однак темпи його уповільнюються. У 2002 році рівень монетизації зріс на 28,6%, у 2003 - на 23,8%. За вісім місяців 2004 року монетизація економіки збільшилася лише на 8,2%, тоді як за такий самий період 2003 року - на 19,9%. Оскільки зростання монетизації є одним з головних чинників рівноваги на грошово-кредитному ринку України, уповільнення темпів зростання монетизації економіки на фоні швидкого збільшення грошової пропозиції створює додаткові інфляційні ризики. Крім того, це свідчить про тенденцію до встановлення більш тісного зв'язку між динамікою грошових агрегатів та інфляційними процесами, що зумовлює актуалізацію впливу монетарних інструментів Національного банку України на стабільність грошової одиниці.
Емісійні механізми Національного банку України забезпечують зростання пропозиції грошей відповідно до потреб, пов'язаних з економічним зростанням і збільшенням рівня монетизації економіки. Загалом за вісім місяців 2004 року в обіг було випущено 32,4 млрд. грн., обсяг чистого випуску коштів становив 25,9 млрд. гривень. Головним джерелом зростання грошової бази був випуск коштів в обіг через купівлю іноземної валюти. Через валютний ринок в обіг надійшло 31,2 млрд. грн., чиста емісія становила 27,4 млрд. гривень. Таке значне збільшення викупу валюти порівняно з відповідним періодом минулого року пояснюється значним зростанням експорту за відносно стабільного обмінного курсу гривні до долара США.
Підвищення ліквідності банків привело до зниження попиту банків на кредити рефінансування. У зв'язку з чим за січень - серпень 2004 року обсяг чистої емісії через кредитний ринок становив -0,8 млрд. гривень. Через фондовий ринок (операції з державними цінними папера-ми) з обігу було вилучено близько 0,7 млрд. гривень. Відбулися кількісні та якісні зміни в структурі грошової маси. Зокрема питома вага готівки в загальному її обсязі зменшилася з 34,8% на початку року до 33,4% за станом на 1 вересня 2004 року.
Відбулися позитивні зміни і в структурі депозитів. За рахунок зрос-тання довгострокових депозитів на 47,7% їх питома вага в загальному обсязі залучених коштів збільшилася з 32,1% на початку року до 37,8% за станом на 1 серпня 2004 року. Обсяг строкових депозитів збільшився на 28,4% і становив 39,6% від загального обсягу грошової маси. Загальний обсяг депозитів за сім місяців цього року збільшився на 25,7% і становив 77,5 млрд. гривень.
Позитивну динаміку мають депозити фізичних осіб. Темпи зростання депозитів у національній валюті суттєво перевищили темпи зростання депозитів в іноземній валюті. Слід зазначити, що в 2003 році спостерігалася протилежна тенденція.
Кредитні вкладення зростали помірними темпами. Загальний їх об-сяг підвищився за сім місяців на 19,2% з початку року до 81 млрд. грн. Кредити юридичним особам збільшилися на 16,7% до 68,6 млрд. грн., фізичним - на 36,1% до 12,2 млрд. гривень. Поліпшилась якість кредитного портфеля. Зокрема зменшилася частка прострочених і сумнівних кредитів порівняно з початком року з 3,6 до 3,2%. Довгострокові кредити зросли на 35,8%, короткострокові - на7,3%, частка довгострокових кредитів у загальній структурі

 
 

Цікаве

Загрузка...