WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Національний банк і його функції в ринковій економіці - Курсова робота

Національний банк і його функції в ринковій економіці - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни "Економічна теорія"
на тему
"НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК І ЙОГО ФУНКЦІЇ
В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ"
ЗМІСТ
сторінка
Вступ. 3
Розділ І. Роль, призначення і статус центрального банку в економіці країни. 4
Розділ ІІ. Функції та операції Національного банку України. 8
2.1. Організація грошового обігу Національним банком України. 10
2.2. Грошово-кредитна політика. 12
2.2.1. Сутність, завдання і цілі грошово-кредитної політики. 12
2.2.2. Інструменти реалізації грошово-кредитної політики НБУ. 15
2.3. Кредитні відносини Національного банку України з банківськими установами. 20
2.4. Валютна політика НБУ. 23
2.5. Національний банк України як фінансовий агент уряду. 28
Розділ ІІІ. Аналіз грошово-кредитної політики в Україні на сучасному етапі. 33
Висновки. 41
Список використаної літератури. 43
Додатки 45
ВСТУП
Будь-яке успільство може процвітати тривалий період часу тільки тоді, коли забезпечуються матеріальні блага для його членів завдяки ефективній економіці. У сучасній економіці велике значення мають підтримка стабільності грошової одиниці, достатнє забезпечення капіталом, а також захищена від криз банківська система. Для досягнення цієї мети держави здійснюють суворий всебічний контроль, що визначено конституціями та окремими законодавчими актами.
У розвинутій ринковій економіці центральний банк посідає особливе місце - він є центром грошово-кредитної системи національної економіки, головною функцією якого є контроль та регулювання пропозиції грошей у країні.
В сучасних умовах діяльність центрального банку має вирішальний вплив на стабільність національної валюти, надійність банківських установ, дієвість платіжно-розрахункового механізму, активізацію ринкової кон'юнктури, вирівнювання платіжного балансу, що загалом визначає ефективність функціонування всієї економіки країни.
Зазначені обставини обумовлюють необхідність вивчення питань, пов'язаних із визначенням статусу центрального банку в економіці та сфер його функціонування, оскільки місце центрального банку в ринковій економіці багато в чому визначає хід та напрямок економічного розвитку країни. Цим обумовлена актуальність виконання курсової роботи за темою "Національний банк і його функції в ринковій економіці".
Метою роботи є вивчення ряду питань, що стосуються умов реалізації центральним банком своїх функцій загалом і Національного банку України зокрема.
В процесі виконання роботи для досягнення поставленої мети вирішується ряд завдань:
- досліджується роль і значення центрального банку в економіці країни;
- наводиться характеристика та здійснюється аналіз функції та операції Національного банку України;
- розкриваються засади грошово-кредитної політики України на сучасному етапі.
Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
РОЗДІЛ І
РОЛЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ І СТАТУС ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ
У державному регулюванні ринкової економіки будь-якої держави особлива роль належить грошово-кредитним системам та їх головній ланці - центральним емісійним банкам. Така роль центральних банків визначається їх статусом монопольного органу щодо постачання суспільства грошовими коштами. Центральні банки володіють значним ступенем свободи, оскільки можуть випускати в обіг необхідну кількість грошей. Це означає, що при виникненні кризових ситуацій вони у змозі надати дієву підтримку суб'єктам господарювання шляхом створення резервного фонду платіжних засобів для попередження їх банкрутств.
Центральні банки є дуже важливими для економіки своєї країни та для світових фінансових ринків. Майже всі сучасні країни мають центральні банки: наприклад, Федеральна резервна система у Сполучених Штатах Америки; Німецький федеральний банк; Банк Франції; Японський банк та інші [8, с. 10]. Кожен з них слугує як банк і для уряду країни, і для банківської системи. Поєднання цих двох функцій дає можливість центральному банку бути основним органом, що проводить грошову політику в своїй країні.
У країнах з розвинутою ринковою економікою центральний банк є єдиним емісійним органом, що забезпечує грошима та регулює одну з важливих складових ефективного функціонування господарства країни - банківську систему. Але ринкова банківська система не може ефективно працювати без розвинутого фінансового ринку, оскільки вплив грошово-кредитної політики центрального банку передається економіці через механізми грошового, валютного та фондового ринків. Тому від ефективності функціонування фінансового ринку залежить дієвість грошово-кредитної політики центрального банку, ступінь його незалежності у прийнятті та реалізації своїх рішень.
В ході реформуванні економіки України важливе значення мала банківська реформа, результатом якої було створення дворівневої банківської системи. Першим рівнем такої системи є незалежний від уряду та підзвітний парламенту центральний банк, а другим - незалежні від органів влади та центрального банку щодо здійснення своєї фінансової діяльності комерційні банки. При дворівневій банківській системі відповідальність центрального банку за підтримку стабільності національних грошей на макрорівні відмежована від відповідальності за ефективне використання грошових коштів на мікрорівні.
Роль центрального банку, а також властиві йому функції та засоби їх досягнення в перехідних економіках обмежуються рядом причин, що пов'язані зі складнощами у формуванні ринкового правового та інституційного середовища, нерозвиненістю ринкового механізму саморегуляції у період економічної та фінансової нестабільності.
За перехідної економіки центральний банк функціонує в умовах, коли ще не сформувалась збалансована фінансова система, основними елементами якої є банківська система, фінансовий ринок, що включає фінансових посередників, пенсійні фонди, інвестиційні, страхові компанії при органічній взаємодії грошового ринку і ринку цінних паперів. У таких умовах можливим є лише часткове грошово-кредитне регулювання економіки і обмежене використання інструментів грошово-кредитної, валютної та фінансової політики для управління перехідною економікою.
За таких обставин центральний банк повинен відіграти першочергову роль у подальшому розвитку банківської системи та фінансової інфраструктури. Незалежний в значній мірі центральний банк повинен відігравати провідну роль у формуванні міцної і стабільної банківської та фінансової систем.
Центральні банки відіграють значну роль у фінансовій та економічній політиці різних країн світу. Тому вибір моделі побудови, ролі та місця Національного банку має відбуватися з урахуванням світового досвіду. Слід звертати увагу на раціональне співвідношення економічних реформ, стратегії і тактики розвитку економіки та наявність приватних інтересів, що при цьому враховуються.
Статус центрального банку є фактором, що має велике політичнета економічне

 
 

Цікаве

Загрузка...