WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Мікроекономічний аналіз взаємозв’язку інвестицій та процентних - Курсова робота

Мікроекономічний аналіз взаємозв’язку інвестицій та процентних - Курсова робота

устаткування);
витрати на придбання машин, механізмів, інструментів, інвентарю тощо;
інші витрати (капітальні роботи і витрати на проектно-дослідницьку діяльність, утримання дирекції будівництва, підготовку та перепідготовку кадрів).
Співвідношення між основними складовими частинами: витратами на будівельно-монтажні роботи, вартістюустаткування, машин, механізмів та іншими витратами - характеризує технологічну структуру капітальних вкладень. Прогресивність останньої визначається збільшенням у складі капітальних вкладень питомої ваги витрат на придбання активної частини основних виробничих фондів.
Технологічна структура істотно впливає на ефективність капітальних вкладень. Так, збільшення в їх складі питомої ваги устаткування - найбільш активної частини основних фондів - дає змогу зменшити обсяги капітальних вкладень на одиницю продукції і тим самим підвищити економічну ефективність виробничої діяльності. Поліпшення технологічної структури капітальних вкладень сприяє підвищенню технічного рівня підприємства, дальшій механізації й автоматизації виробництва,
Відтворювальна структура капітальних вкладень - це розподіл їх за основними формами відтворення основних фондів-на нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переоснащення функціонуючих підприємств.
До нового будівництва належить будівництво підприємств, філій, споруд та окремих виробництв на нових ділянках для введення в дію нових потужностей. До розширення діючих підприємств - будівництво додаткових виробництв, нових цехів та розширення деяких діючих цехів і об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення для спорудження нових чи додаткових виробничих потужностей. Реконструкція діючих підприємств включає перебудову діючих цехів і об'єктів, а також їх розширення у випадках, коли нове устаткування не можна розмістити в існуючих будівлях. Технічне переоснащення - це процес підвищення технічного рівня окремих ділянок виробництва завдяки впровадженню нової техніки і технології, модернізації та заміні старого устаткування на високоефективне, комплексній механізації й автоматизації виробництва.
Розширення, реконструкція та технічне переоснащення мають ряд переваг порівняно з новим будівництвом, бо вимагають менше капітальних вкладень на одиницю додаткової потужності за рахунок істотного зниження витрат на будівельно-монтажні роботи, дорожнє будівництво, освоєння території. При цьому значно скорочуються строки введення в дію додаткових потужностей.
У період переходу до ринкових відносин технічне переоснащення, реконструкція та розширення існуючих підприємств залишаються на найближчу перспективу основними формами відтворення основних фондів, оскільки вони забезпечують високу віддачу капітальних вкладень.
Основною формою розширеного відтворення основних фондів є капітальне будівництво, тобто створення виробничих і невиробничих основних фондів шляхом будівництва нових, розширення, реконструкції, технічного переоснащення і модернізації діючих об'єктів. За допомогою капітального будівництва здійснюється реновація морально та фізично спрацьованих основних фондів. Капітальне будівництво охоплює всі стадії створення останніх, починаючи від проектування об'єктів і закінчуючи введенням їх у дію. Основними стадіями капітального будівництва є здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт, налагодження і випробування встановленого устаткування, забезпечення введення об'єктів у дію.
Тому важливою складовою частиною планування на підприємстві є план капітального будівництва, який розробляється одночасно з планом виробництва продукції. Завдяки цьому забезпечується комплексне вирішення питань виробництва і капітального будівництва. При розробці згаданого плану капітальні вкладення слід насамперед спрямовувати у виробництва, які забезпечують підвищення технічного рівня та нарощування виробничих потужностей за рахунок їх розширення, реконструкції, технічного переоснащення, впровадження прогресивних і новітніх технологій, модернізації та заміни спрацьованого устаткування.
План капітального будівництва підприємства складається з таких основних розділів:
1. Планове завдання з введення в дію виробничих потужностей і основних фондів.
2. Обсяг капітальних вкладень, їх напрями і структура.
3. Титульні списки об'єктів.
4. План проектно-пошукових робіт.
5. Техніко-економічне обґрунтування ефективності капітальних вкладень.
У титульних списках об'єктів капітального будівництва наводяться конкретні завдання щодо введення в дію виробничих потужностей, основних фондів, а також напрями капітальних вкладень по об'єктах.
План введення в дію виробничих потужностей складають у натуральних і вартісних показниках на основі розрахунків та балансу виробничих потужностей з виробництва продукції з Урахуванням максимального використання внутрішніх резервів підприємства. Планування введення основних фондів здійснюється у вартісних показниках за кошторисною вартістю, включаючи вартість устаткування, будівельно-монтажних робіт та інші витрати. Кошторис є основним документом на будівництво, на основі якого здійснюються: планування капітальних вкладень, фінансування будівництва та розрахунки між підприємством і будівельними організаціями.
У капітальному будівництві існують дві організаційні форми ведення робіт: підрядним і господарським способом. За підрядної форми будівельні організації ведуть будівництво за договором з підприємством-замовником. Підрядник несе відповідальність за виконання всього комплексу будівельно-монтажних робіт і введення об'єкта в експлуатацію. При господарському способі будівельні роботи здійснюють самі підприємства.
В умовах переходу до ринкової економіки капітальне будівництво повною мірою відображає загальну глибоку кризу в народному господарстві держави. Структурна перебудова економіки здійснюється в умовах обмеження інвестиційних ресурсів, що істотно впливає на обсяги капітальних вкладень. Причинами цього є підвищення цін на всі види ресурсів, що використовуються у будівництві, невизначеність їх динаміки, нестача власних коштів, скорочення бюджетних асигнувань, обмеженість кредитних ресурсів.
Інновації - це вкладення в активи, що забезпечують розвиток науково-технічного прогресу. Ці інвестиції реалізуються в процесі інноваційної діяльності.
Інноваційна діяльність - одна з форм інвестиційної діяльності, що здійснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу.
Ця діяльність включає:
фінансування фундаментальних наукових досліджень;
прогресивні міжгалузеві структурні зрушення;
випуск і розповсюдження

 
 

Цікаве

Загрузка...