WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → 1. Теорія економічних циклів в структурі теорій економічної динаміки. 2. Концепції циклічності розвитку. 3. Крива Оукена - Контрольна робота

1. Теорія економічних циклів в структурі теорій економічної динаміки. 2. Концепції циклічності розвитку. 3. Крива Оукена - Контрольна робота

недоспоживання у суспільстві і теорії які спираються на визнання факту відсутності синхронності в розвитку різних сфер економіки.
2 підхід ґрунтується на відмові від розуміння циклічності як відхилення від рівноваги. Спирається на положення економетрики і відповідно до поглядів Самуельсона, Тімбургена рівновага - це ідеальний стан економіки.
Отже економ. цикл- це макроекономічне явище пов'язане із зміною ВНП, нац. доходу, інвестицій, споживання, які викликають сплески темпів росту чи падіння.
В Макроаналізі найбільша увага приділяється діловому чи класичному циклу, який досліджують з середини 19 століття. Він охоплює такі сторони економічного життя як виробництво, зайнятість, доходи, ціни і складається з фаз:
1. експансії (піднесення)
2. стиснення (криза)
3. депресії
4. пожвавлення
Фаза піднесення характеризується ростом цін виробників, обсягом зайнятості, обсягів виробництва. Інвестицій і особистих доходів і закінчується все бумом, тобто періодом надвисокої зайнятості і перевантаження виробничих потужностей. Під час буму ціни, ставка з/п і норма % надзвичайно високі і в найвищій точці циклу ці показники досягають максимуму.
Неминучим наслідком буму є поворот у розвитку циклу і перехід до спаду; цей перехід свідчить про настання фази кризи.
Під час кризи зростають нереалізовані тов. запаси, знижуються обсяги виробництва, скорочуються вир. інвестиції і падає попит на робочу силу. Росте безробіття. У виробництві починається скорочення попиту на сировину, падають ціни на неї, не реалізація викликає падіння тов. цін, падіння прибутків, попиту на кредити і зниження % ставки.
У фазі депресії зберігається падіння НД і ріст безробіття, інвестиції наближаються до 0 і в цей час економіка опускається до нижньої точки циклу (дно циклу). В цій точці відбувається поворот розвитку і економіка починає входити у фазу пожвавлення. Всі економічні показники у фазі пожвавлення змінюють напрям і в економіці починається економічне зростання. Зміна фаз піднесення і спаду не є різкою і яскраво вираженою, - це пов'язано з неспівпаданням темпів зміни різних параметрів:
1. Випереджаючі досягають макс (мін) перед досягненням піка чи дна циклу. Це: чисельність укладених ділових угод і створених ділових підприємств, індекси фондового ринку, прибутки корпорацій, зміни грошової маси.
2. Відстаючі параметри, які досягають макс (мін) після проходження критичної точки циклу. Це: питомі витрати на зарплату, середній рівень % ставки комерційних банків.
3. Співпадаючі параметри, які змінюються одночасно зі зміною економічної активності. Це: ВНП, рівень безробіття, особистий дохід, ціни виробників, % ставки нац. банку. В останні 50 років циклічний розвиток набув деяких особливостей, які визначають специфіку ділового циклу. Зокрема:
1) зменшилася амплітуда коливань економічної активності: фази піднесення стали тривалішими, спаду - коротшими.
2) спад не завжди тягне за собою тривале безробіття, а пік циклу - повну зайнятість.
3) від спаду найбільше страждають галузі, які виробляють засоби виробництва і споживчі товари тривалого користування.
4) галузі які випускають прод. товари і споживчі товари першої необхідності менше підлягають циклічним коливанням, бо попит на них майже не змінний. В цих галузях циклічні коливання впливають на ціни більше і менше на виробництво і зайнятість.
Ділові цикли досить повно досліджував Кейнс, який розробив концепцію ділового циклу залежно від коливання динаміки інвестицій. Він пов'язав через механізм мультиплікатора серію коливань виробничого доходу, зміни попиту і відповідно проаналізував залежності які впливають на ці зміни і визначають рух сукупного попиту.
3) Крива Оукена
Відомий дослідник Артур Оукен математично виразив зв'язок між рівнем безробіття та відставанням в обсязі виробленого ВВП. Цей зв'язок відомий як закон Оукена: якщо фактичне безробіття перевищує рівень природного безробіття на 1%, то втрати ВВП складають 2,5%.
Спираючись на закон Оукена, можна обчислити втрати ВВП від надмірного (циклічного) безробіття. Таке обчислення можна розкласти на декілька етапів.
Перший етап - обчислення % відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП:
В=(РБф - РБп)*2,5,
де В - відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП, (%); РБф і РБп - рівень відповідно фактичного і природного безробіття; 2,5 - число Оукена.
Другий - якщо ВВПп прийнятий за 100%, то звідси ВВПф дорівнює:
ВВПф=((100-В) / 100)*ВВПп.
де ВВПф - це реальний ВВП, який обчислюється в постійних цінах і є величиною зіставленою з ВВПп.
Після необхідних перетворень формули маємо формулу потенційного ВВП:
ВВПп=(ВВПф*100) / (100-В),
Третій - оскільки нам відомо ВВПп і ВВПф, то звідси втрати економіки від циклічного безробіття будуть дорівнювати:
ВВПв = ВВПп - ВВПф
Закон Оукена розкриває істотний зв'язок між ринком продукту і ринком праці та ще раз нагадує про те, що безробіття є основною проблемою сучасного суспільства. Коли рівень безробіття високий, ресурси використовуються не повністю, значна частина продукту не добирається, доходи населення зменшуються.
Проте циклічне безробіття - це не лише економічне лихо, це також і велика соціальна катастрофа. Депресія призволить до бездіяльності, а бездіяльність до втрати кваліфікації, втрати самоповаги, занепаду моральних принципів, а також до громадського та політичного безладдя.
Приклад:
Рівень фактичного безробіття складає 10%, природного - 6%. Фактичний ВВПф становить 200 млн. грн. За цих умов втрати ВВП від циклічного безробіття будуть дорівнювати 22,2 млн. грн.:
А) В=(10-6)*2,5=10%;
Б) ВВПп=(200*100) / (100-10) = 222,2 млн. грн.
В) ВВПв=222,2 - 200,0 = 22,2 млн. грн.

 
 

Цікаве

Загрузка...