WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Фізіократи - Реферат

Фізіократи - Реферат

проблемою економічного росту, а саме росту добробуту і доходу, а також проблемою розподілу цього зростаючого доходу між працею, капіталом і землевласниками", тобто між класами. Але центральною ідеєюйого теорії класів є класова боротьба з тенденцією до спрощення і поляризації суспільних груп навколо головних класів суспільства.
3. Відомо, що неоінституальний аналіз економічної сфери ("техносфери") тісно пов'язаний з висновками А. Тоффлера про кардинальні зміни у "соціосфері", у "владній структурі" і в "іносфері". Розкрийте їх. Які з основних тенденцій розвитку інформаційного суспільства на початку ХІХ ст. на вашу думку. можуть виявитися в Україні у найближчий період? Обґрунтуйте відповідь.
Інтерес до досліджень, присвяченим майбутньому (різними авторами іменованим по-різному: футуристика, футурологія, всесвітні прогностичні дослідження, дослідження майбутнього), постійно росте. Значною мірою він викликаний працями Алвіна Тоффлера. Тоффлер у 1966 р. прочитав один з перших курсів, присвячених цій проблематиці, і його книги "Шок майбутнього", "Навчання на завтра" надихнули інших викладачів від початкової до вищої школи на включення в навчальний процес курсів, присвячених майбутньому [8, c. 54].
З погляду Тоффлера і ряду його послідовників підставою включення досліджень майбутнього в шкільну програму є швидкість соціальних і технологічних змін. Підготовка учнів до них і до керування ними вимагає не тільки одержання інформації, але і створення звички передбачати зміни.
Загальні тенденції в дослідженні майбутнього. Незважаючи на безліч різних цілей і акцентів, існує принаймні дві тенденції, що можуть бути виявлені у всіх програмах вивчення майбутнього: розуміння альтернативності майбутнього і важливості прогнозу. Аналіз доводів на користь цих положень включає наступні позиції:
1. Реально наступаюче майбутнє визначається частково історією і фізичною реальністю, частково - випадком і частково - людським вибором. Співвідношення цих факторів варіюється в залежності від того, наскільки віддалений прогноз робиться і яка природа зроблених виборів.
2. У кожен даний момент, таким чином, існує набір альтернативних майбутніх, кожне з який може здійснитися. Історія і фізична реальність визначають цей набір. Випадок і людський вибір визначають, яке з цих можливих майбутніх реалізується.
Зі сказаного випливає, що для футуролога "майбутнє" є зоною можливого, а не "тим, що буде". Точно так само, "знання майбутнього" розглядається як знання про потенційно можливі його варіанти, а не про одному визначеному і неминучому.
Сучасна науково-технічна революція знаходиться в безпосередньому причинно-наслідковому зв'язку із сучасною соціалістичною революцією. Якщо соціалістична революція до науково-технічної революції була лише можливістю, то з її зародженням, початком соціалістична революція стає суспільно-історичною необхідністю, вона є необхідним наслідком науково-технічної революції.
Основні положення праць Тоффлера [9, c. 498]:
1. Масове виробництво, широке застосування і повсюдне поширення нових механічних засобів - автоматів. Виникнення нового, більш високого укладу техніки, що охоплює прості технічні засоби, ручні механізми, тяглові механізми (які мають тенденцію незабаром зникнути зовсім), машини й автоматичні засоби.
2. Переміщення від людини до технічних засобів, поряд з функціями безпосереднього впливу на предмет праці, оперування робітником інструментом, рухової і передачі рухової енергії, - функції керування технічними засобами і технологічними процесами, що упредметнюється в новій ланці нових механічних засобів - керуючому механізмі (керуючій машині).
3. Соціосфера. Перетворення (у майбутньому) наукового виробництва у ведучу галузь суспільного виробництва, а промисловості - у другорядну (другу, поряд із сільським господарством, за значенням). Виробництво (у майбутньому) у науковому виробництві більшої частини сукупного суспільного продукту праці. Зосередження більшості, спочатку відносного, а потім і абсолютного, працездатного населення країн, при завершенні в них науково-технічної революції, у сфері науки. Перетворення більшості населення в наукових працівників.
4. Владна структура. Посилення ролі держави в управлінні науково-технічним процесом.
5. Іоносфера. Широке застосування механічних засобів - автоматичних, машинних і ручних у науковому виробництві, його механізація. Витиснення механічними засобами з наукового виробництва і деяких інших ланок сфери розумової праці простих технічних засобів. Заняття автоматичними засобами пануючого положення в науковому виробництві. Перетворення наукового виробництва в механізовану (на основі автоматичних ЕОМ) галузь суспільного виробництва.
Враховуючи значний науковий потенціал України основна частина положень теоріі Тоффлера цілком може розвинутись в Україні. Враховуючи, що Україна не дуже багата на природні ресурси, щоб зберегти конкурентоспроможність на світовому ринку, забезпечити розвиток ВВП, держав,а врешті-решт, буде значну увагу приділяти розвитку науково-технічної сфери.
Список використаної літератури
1. Гриценко Н.Н., Валовой Д.В., Валовая М.Д., Давтян М.А., Жданов Ю.Н. Политэкономия. История экономических учений. Экономическая теория. Мировая экономика: Учебник для студ. вузов / Дмитрий Васильевич Валовой (ред.). - 2.изд. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2000. - 405 с.
2. Гусейнов Р.М., Горбачева Ю.В., Рябцева В.М. История экономических учений: Учеб. пособие / Новосибирская гос. академия экономики и управления. - М.: Инфра-М, 2000. - 252 с.
3. Зінченко В.О., Калько І.В. Історія економічних вчень / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ: Альма-матер, 2003. - 111 с.
4. Клочко В.П., Гаркавко В.К. Історія економічних вчень. Історія економічних вчень в Україні і українська економічна думка: Курс лекцій для студ. ф-ту "Економіка і менеджмент" / Національний держ. ун-т харчових технологій. - К.: НУХТ, 2002. - 83 с.
5. Кругляк Б.А., Молчанов В.Б. Історія економічних вчень: Навч. посібник для студ. екон. спец. ін-тів. - Житомир: Інститут підприємництва та сучасних технологій, 1998. - 188 с.
6. Нестеренко О.П. Історія економічних вчень: Курс лекцій / Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП). - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: МАУП, 2000. - 132 с.
7. Петкова Л.О. Історія економічних вчень: Практикум / Черкаський держ. технологічний ун-т. - Черкаси: ЧДТУ, 2003. - 144 с.
8. Ревчун Б. Г. Історія економічних вчень: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. - Кіровоград: КДТУ, 2003. - 136 с.
9. Ткаченко А.А. Історія економічних вчень: Навч. посібник. - Запоріжжя: Дике Поле, 2002. - 574 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...