WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Фізіократи - Реферат

Фізіократи - Реферат


Реферат на тему:
Фізіократи
Зміст
1. Чому школа фізіократів вважається попередницею класичної буржуазної політекономії, незважаючи на те що остання зародилась хронологічно раніше (У. Петті, П. Буагільбер)? Відповідь обґрунтуйте виходячи з аналізу економічний категорій і проблем, які перебували у центрі уваги обох шкіл, цілі і завдання, що їх вони перед собою ставили 3
2. Два великих відкриття економічного вчення марксизму. Яке значення мав розвиток матеріалістичної діалектики в працях К. Маркса і Ф. Енгельса для створення пролетарської економічної теорії? 6
3. Відомо, що неоінституальний аналіз економічної сфери ("техносфери") тісно пов'язаний з висновками А. Тоффлера про кардинальні зміни у "соціосфері", у "владній структурі" і в "іносфері". Розкрийте їх. Які з основних тенденцій розвитку інформаційного суспільства на початку ХІХ ст. на вашу думку. можуть виявитися в Україні у найближчий період? Обґрунтуйте відповідь. 10
Список використаної літератури 13
1. Чому школа фізіократів вважається попередницею класичної буржуазної політекономії, незважаючи на те що остання зародилась хронологічно раніше (У. Петті, П. Буагільбер)? Відповідь обґрунтуйте виходячи з аналізу економічний категорій і проблем, які перебували у центрі уваги обох шкіл, цілі і завдання, що їх вони перед собою ставили
Фізіократи. Джерело багатства і процвітання нації фізіократи бачили винятково в розвитку сільського господарства. До слова сказати, тут зовсім чітко просліджується вплив давньогрецьких мислителів, зокрема Ксенофонта, що писав, що землеробство - мати і годувальниця всіх професій. Ксенофонт вихваляє сільське господарство як дає плоди, придатні навіть для жертвоприносин, що тренує фізично громадян, що робить їхніми відмінними воїнами, що штовхає людей на шлях взаємодопомоги, що забезпечує і всім необхідним.
Основоположником і главою цієї школи був Ф.Кене (1694-1774), придворний медик Людовика XV. Він не тільки сформулював основні теоретичні положення, але також економічну і політичну програму фізіократизма. Треба сказати, що у визначеній мері фізіократизм являв собою реакцію на меркантилістську політику Кольбера в період царювання Людовика XIV, політику заохочення і розвитку мануфактур при повній зневазі сільським господарством [5, c. 78].
Фізіократи оголосили сільське господарство єдиною галуззю, що створює багатство країни. Вони наполягали на тому, що саме постійно відтворені багатства сільського господарства є основою для всіх інших форм багатства, забезпечують заняття усім видам професій, сприяють благополуччю населення, надають руху промисловості і підтримують процвітання нації.
Тільки в землеробстві, за твердженням Кене, створюється нове багатство, а велика продуктивність землеробської праці обумовлена самою природою. Обґрунтовуючи цю тезу, фізіократів докладно розробили навчання про "чистий продукт". Під чистим продуктом вони розуміли надлишок продукції, отриманої в землеробстві, над витратами виробництва. "Чистий продукт, - писав Кене, - це щорічно створювані багатства, що утворять доходи нації, і представляють продукт, що витягається з земельних володінь після вилучення усіх витрат". Таким чином, фізіократи вважали, що чистий продукт виникає тільки в землеробстві. І на їхній стороні була сама очевидність, тому що ніде приріст продукції не демонструється настільки наочно, як у сфері тваринництва і рослинництва.
Фізіократи затверджували, що в промисловості існує лише споживання, промисловість з'являлася "марною галуззю" через те, що там лише перетворювалася форма продукту, даного природою. Оскільки, на думку фізіократів, чистий (чи прибавочний продукт) створюється винятково в землеробстві, земельна рента виявляється в них єдиною формою чистого продукту. У промисловості ж, через її "безплідність", прибавочний продукт не створюється, а доход підприємця і заробітна плата робітника являють собою витрати виробництва.
З вченням про чистий продукт у фізіократів тісно пов'язана концепція про продуктивну і непродуктивну працю.
Вперше в історії економічної думки вони віднесли до продуктивної праці тільки праця, що створює чистий продукт. Відповідно, відповідно до їхніх поглядів, тільки праця, зайнята в сфері сільського господарства є продуктивним, а праця в інших сферах народного господарства є непродуктивним чи "марним".
Класична економічна теорія - джерела. Економічні погляди У.Петті. Меркантилізм як економічна теорія був пануючим напрямком економічної думки протягом майже трьох століть (з початку шістнадцятого до першої половини вісімнадцятого століття). Але не єдиним. Одночасно з ним виникають передумови іншого економічного навчання, що згодом одержало назву класичної політичної економії. Родоначальником даного напрямку вважають У.Петті.
Основні посилки класичної політичної економії [7, c. 68]:
- дослідження не процесу обігу, а безпосередньо процесу виробництва,
- критичне відношення до непродуктивних класів, що не доставляють ніякого продукту;
- віднесення до продуктивної праці, зайнятої в сфері матеріального виробництва.
Петті перший сформулював основну для всієї класичної політичної економії тезу, що багатство нації створюється у всіх сферах матеріального виробництва, і саме праця - основа даного багатства.
Розділяє Петті і політику протекціонізму, спрямовану на захист національного ринку шляхом уведення митних зборів, вважаючи, що розмір зборів повинний бути такий, щоб ціни на імпортовані товари стали трохи дорожче, ніж ті ж предмети, зроблені усередині країни.
Крім основної тези, властивого всім представникам класичної політичної економії про те, що багатство нації створюється у всіх сферах матеріального виробництва, Петті формулює основи трудової теорії вартості, затверджуючи, що рівність товарів означає ні що інше, як рівність затрачуваного на їхні виробництва праці.
Школа фізіократів вважається попередницею школи класичної політичної економії тому, що Петті висловив припущення, що прибавочний продукт являє собою частину продукту, що залишається після відрахування витрат і приймає форму ренти. Однак на відміну від фізіократів вважав ренту не даром землі як такий, а продуктом праці, що має більшу продуктивність на землях кращої якості.
Значне місце в роботах Петті приділяється питанням оподатковування і фінансів.
Але всі економічні ідеї, висловлені Петті, мають скоріше форму здогадів і не являють собою закінченої теорії. Може бути, саме фрагментарність, розкиданість економічних ідей У.Петті по численних памфлетах, написаним на злість дня, послужила причиною, що в історію економічної думки Петті ввійшов у першу чергу як винахідник статистики, що він назвав "політичною арифметикою".
Принципи школи класичної теорії виявились значно прогресивнішими від принципів фізіократів.
2. Два великих відкриття економічного вчення марксизму. Яке значення мав

 
 

Цікаве

Загрузка...