WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Теорія економічного зростання - Реферат

Теорія економічного зростання - Реферат

зв'язку з цим у масштабі суспільства розвивається виробництво науково-технічної інформації, що, у кінцевому рахунку, утілюється в усі більш ефективні засоби виробництва. Одночасно система утворення, підготовки і перепідготовки кадрів забезпечує підвищення культурно-технічного рівня працівників.
Безсумнівним достоїнством інтенсивного збільшення виробництва є те, що воно переборює перешкоди економічного зростання, породжені відомою обмеженістю природних ресурсів. Господарської розвиток переводиться на нові рейки - на основу безперервного науково-технічного й економічного прогресу. Найбільш вигідним фактором його розширення стає ресурсозбереження. Наприклад, щоб зберегти одну тоннуумовного палива (7000 ккал) шляхом застосування нової технології, потрібно в 3-4 рази менше витрат у порівнянні з витратами на видобуток такого ж обсягу палива.
Тим часом інтенсифікація зв'язана з глибокою прогресивною перебудовою структури народного господарства, широкою підготовкою кадрів ініціативних і високопрофесійних працівників. Особливості інтенсивного типу розширеного відтворення полягають у тому, що при ньому можливі дуже високі темпи економічного зростання, а разом з тим науково-технічний прогрес може викликати безробіття, що підсилюється в праце надлишкових регіонах країни.
Працезаощадживаючий вид інтенсифікації припускає, що нова техніка витісняє з виробництва робочу силу. У цьому випадку темпи зростання випуску продукції випереджають темпи зміни чисельності працівників. Інакше кажучи, весь приріст виробництва досягається частково або цілком за рахунок підвищення продуктивності праці.
Такий вид інтенсифікації найбільш характерний для початкових періодів розвитку машинного виробництва - індустріалізації народного господарства. Технічний прогрес, а, отже, витиснення робочої сили з виробництва відбувається швидше всього в I підрозділі (виробництві засобів виробництва) і повільніше - у II підрозділі (виробництво предметів споживання). Очевидно, що в цьому випадку виробництво набирає темпи головним чином за рахунок засобів виробництва, особливо тих, котрі випускаються заради самого виробництва. Не випадково даному видові економічного зростання властиво гостре протиріччя: між прискореним зростанням виробництва заради виробництва й усе великим відставанням від нього виробництва предметів споживання. Таке протиріччя несприятливе позначається на життєвому рівні населення.
Капітало заощадживаючий вид інтенсифікації: завдяки застосуванню більш ефективних машин і устаткування, сировини і матеріалів досягається ощадлива витрата засобів виробництва. У такому випадку технічна будівля капіталу знижується або, принаймні, сповільнюється його збільшення. Ці процеси в найбільшій мері стали виявлятися на початковому етапі НТР (науково-технічної революції), коли широко освоювалися високопродуктивне автоматичне устаткування, удешевлявшее продукцію, а також досягнення хімії полімерів і інші високоефективні речовинні фактори виробництва.
Нарешті, всебічна інтенсифікація - це такий вид економічного зростання, при якому використовуються всі зазначені форми ресурсозбереження. Тоді заощаджуються і трудові, і речовинні умови виробництва. Даний вид економічного зростання практично впроваджується в умовах сучасного етапу НТР і новітньої технологічної революції.
Всебічна інтенсифікація веде до якісного відновлення всього процесу розширеного відтворення.
У противагу витратному екстенсивному нарощуванню виробництва всебічна інтенсифікація забезпечує анті витратну траєкторію економічного зростання. Вона наочно зображена на графіку (мал. 6), де приведені умовні дані.
На графіку видно, що швидше усього росте обсяг національного доходу (НД), трохи повільніше збільшується випуск засобів виробництва (До) і чисельність робочої сили (Р). У підсумку знижується вартість одиниці продукції (Сс), розширене ж відтворення здобуває якісно нові риси.
Нова якість економічного розвитку виражається насамперед у зростаючій економічності виробництва національного доходу: зменшуються витрати праці і засобів виробництва в розрахунку на одиницю національного доходу. Істотно поліпшується весь господарський розвиток, неухильно підвищується науково-технічний рівень і якість продукції, що випускається. Це є прямим наслідком переходу до більш технологічного способу виробництва.
Нове виявляється в створенні сучасної структури народного господарства. У загальному обсязі підвищується питома вага наукомістких галузей. Сюди відносяться приладобудування, випуск ЕОМ, електротехнічна промисловість, атомна енергетика, виробництво синтетичних смол, пластичних мас, прогресивних конструкційних матеріалів, інші галузі, що використовують досягнення НТР.
Прогрес видний і в тім, що зменшується частка проміжного продукту і відповідно збільшується питома вага кінцевого продукту, що йде в споживання. Така структурна зміна - результат ощадливої витрати сировини, матеріалів і енергоносіїв при створенні кожного виробу.
Поліпшення розширеного відтворення досягається, коли в складі національного доходу зростає частка продуктів споживання в порівнянні з засобами виробництва, що йдуть для нагромадження. У результаті підвищується рівень і якість життя населення, росте соціальна ефективність господарського розвитку.
При новій якості економічного розвитку істотно міняються пропорції відтворювального процесу. Відносно повільніше росте виробництво засобів виробництва і, навпаки, виникає тенденція до прискорення виробництва предметів споживання.
3 ТЕМПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Іноді здається дивної та бурхлива реакція, з яким економісти сприймають самі, здавалося б незначні зміни в темпах зростання. Чи дійсно настільки істотна різниця між чотирма і трьома відсотками економічного зростання? Так, істотна. Для Сполучених Штатів з їх реальним ВНП, що складає зараз приблизно $3995 млрд., різниця між темпами зростання в 3% і 4% виражається сумою 40 млрд. доларів у рік. Для населення дуже бідної країни навіть півпроцентне зниження в темпах економічного зростання цілком може означати перехід від недоїдання до голодної смерті.
У плині ряду років навіть невеликі розходження в темпах зростання можуть придбати вирішальне значення. Приклад: припустимо, що країна А и країна Б мають однакові обсяги ВНП, але різні темпи економічного зростання - темпи зростання країни А складають 4% у рік, а країни Б - усього 2%. Щоб довідатися, скільки буде потрібно років для подвоєння ВНП, скористаюся "правилом величини 70" (це метод визначення числа років, протягом яких рівень цін може підвищиться вдвічі; число 70 поділяється на річний рівень інфляції. Відповідно до

 
 

Цікаве

Загрузка...