WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економічна сутність акцизного збору (Курсова) - Реферат

Економічна сутність акцизного збору (Курсова) - Реферат

повноту сплати податків до бюджету, зокрема, акцизного збору, за розрахунками, можна сказати, що як у 2000 році за 9 місяців так і у 2001 році за той же період акцизний збір був сплачений у повному розмірі і своєчасно, розрахунки були також проведені вірні. Але при всіх позитивних сторонах проведення аналітичної роботи на базовому підприємстві є і негативні. Так, більш ефективною була б аналітична робота із застосуванням сучасної обчислювальної техніки, а також кваліфікованих кадрів.
Перейдемо до наступного питання магістерської роботи, в якому розглянемо діючу методику проведення незалежного податкового аудиту на підприємстві.
3.1 Аудит розрахунків з бюджетом з акцизного збору
Аудит розрахунків з бюджетом з акцизного збору повинні здійснювати аудитори, які працюють самостійно або в аудиторській фірмі.
Аудиторська фірма - це організація, що має ліцензію на проведення аудиту. Для здійснення аудиту у фірмі повинен бути хоча б один кваліфікований аудитор, який має сертифікат. Це є однією з необхідних умов.
Аудитором може стати особа, що має стаж роботи економістом, бухгалтером або юристом не менше трьох років, має освіту та отримав сертифікат терміном дії на 4 роки від Аудиторської Палати України. Саме цей орган, а також Спілка аудиторів України здійснюють професійний захист аудиторів, вирішують питання, пов язані з підготовкою і роботою аудиторів.
Одним з головних етапів проведення аудиту є організація і планування у відповідності з яким аудитор будує свою професійну діяльність. Організація і планування аудиту необхідні для того, щоб забезпечити високу якість перевірки, визначити пріоритети та розумно розпріділити робочий час.
Планування аудиту на Крисківському спиртзаводі наведено в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1.
Загальний план аудиту підприємства
Крисківський спиртзавод.
Плануємі види роботи Період перевірки Виконавець Примітки
1 2 3 4
Ознайомлення з організацією обміну на підприємстві 6.04.2002 Яковенко Л.В. --
Аудит основних засобів 7.04.2002 Яковенко Л.В. --
Аудит виробничих запасів 8.04.2002 Яковенко Л.В. --
1 2 3 4
Аудит праці та її оплати 9.04.2002 Яковенко Л.В.
--
Аудит витрат на виконання робіт, надання послуг 10.04.2002 Яковенко Л.В. --
Аудит грошових коштів 13.04.2002 Яковенко Л.В. --
Аудит формування фондів 14.04.2002 Яковенко Л.В. --
Аудит податків 15.04.2002 Яковенко Л.В. --
Аудит звітності 17.04.2002 Яковенко Л.В. --
Надання консультації 21.04.2002 Яковенко Л.В. --
Написання аудиторського висновку 22.04.2002 Яковенко Л.В. --
Насамперед аудитор повинен скласти загальну уяву про підприємство Крисківський спиртзавод, тобто розглянути напрямки роботи даного підприємства, історію його діяльності, теперешній стан виробничої та фінансової діяльності, види продукції, ринки збиту, перспективи розвитку.
Організація і планування аудиту завжти пов язується з визначенням мети, завдань, відповідальності та обов язків аудитора.
Плануючи аудиторську перевірку розрахунків з бюджетом з акцизного збору, аудитор визначає її мету, яка полягає у проведенні перевірки по вищезазначених питаннях з найбільшою ефективностю та високою якістю результатів. Завданням аудиторської перевірки є підтвердження достовірності звітних даних з акцизного збору або ж виявлення допущених помилок та подання рекомендації для їх виправлення.
На даному етапі аудитор визначає ступінь довіри до інформації, яку надало підприємство для перевірки.
Після цього у відповідності з другим міжнародним нормативом аудиту, аудитор складає лист-забов язання, де визначає взаємні обов язки, напрямок роботи, надається документально підтверджена згода на обсяг аудиту, відповідальність аудитора і форма подання аудиторського висновку. У закордонній практиці такий лист називають меморандумом.
Крім того, аудитор узгоджує з керівництвом підприємства Крисківський спиртзавод тривалість роботи, інформацю, яку бажає отримати начальник та головний бухгалтер, а також суму винагороди за проведену роботу.
Для виконання взятих на себе забов язань, аудитор складає перелік питань, які будуть підлягати перевірці, тобто складається так звана програма, яка у письмовій формі передається керівнику підприємства для ознайомлення.
Для проведення аудиту розрахунків з бюджетом з акцизного збору програма перевірки підприємства "Крисківський спиртзавод" включає такі питання (таблиця 3.2).
Таблиця 3.2.
Програма аудиту розрахунків з бюджетом з акцизного збору на
"Крисківському спиртзаводі"
Перелік аудиторського процесу Робочі документи Періодпрове-дення Викона-вець Примітки
Дослідження правильності формування податкового зобов'язання Рахунок-фактура, накладна, податкова накладна, податкова декларація 15.04.02 Яковенко Л.В.
Аудит формування податкового кредиту Рахунок-фактура, накладна, податкова накладна, тощо -
Аудит податкового обміну на арифметичному підрахунку податку Податкова накладна, книга обліку придбання та книга обліку продажу -
Аудит реалізації підакцизних товарів Платіжні документи, нагромаджувальні відомості., накладні 16.04.2002
Аудит достовірності податкової звітності Розрахунок акцизного збору 17.04.2002
Надання консультації 21.04.2002
Написання та підписання аудиторських висновків 22.04.2002
Отже, як видно з програми перевірки підприємства об єктом аудиту є всі операції, що пов язані з нарахуванням та сплатою акцизного збору. В програмі передбачено: дослідження правильності формування податкового забов язання та податкового кредиту; перевірка арифметичного аналізу сум податку, належної сплати в бюджет, а також визначення правильності ведення податкового обліку акцизного збору; дослідження правильності формування нагромаджувальних відомостей підакцизних товарів, перевірка правильності ставок акцизного збору, а також арифметичного підрахунку суми акцизного збору; дослідження дотримання термінів подання та достовірності податкової звітності.
Поряд з переліком питань,що перевіряємо в програмі аудиту визначено джерела отримання необхідної інформації: накладні, податкові накладні, рахунки -фактури та інші реєстри первинного обліку придбання товарів, податкова звітність, головна книга, журнал - ордер, журнал - ордер № 7, товарно - транспортні накладні, платіжні документи.
Отже, як видно з вищевикладеного, продумана організація та планування аудиту дають змогу аудитору найбільш ефективно виконувати свої обов"язки , які в даному випадку полягають в аудиті розрахунків з акцизного збору та достовірності звітності.
Проведення аудиту розрахунків з бюджетом щодо нарахування та сплати акцизного збору можна умовно поділити на дві частини: аудит податкових зобов"язань з акцизного збору та аудит бюджетного відшкодування акцизного збору.
Отже, під час проведення аудиту правильності обчислення податкових зобов'язань з акцизного збору необхідно провести перевірку правильності визначення об'єктів оподаткування акцизним збором.
Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України " Про акцизний збір",
об'єктом оподаткування щодо "Крисківського спиртзаводу " став оборот з реалізації підакцизних товарів, а саме : горілчаних виробів.
Суми податкових

 
 

Цікаве

Загрузка...