WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економічна сутність акцизного збору (Курсова) - Реферат

Економічна сутність акцизного збору (Курсова) - Реферат

відповідно до потреб підприємства, можливості ведення кількісного багатоваріантного обліку, одержання усієї необхідної звітності та різних документів по синтетичному і аналітичному обліку; повна настроюваність: можливість доповнювати і змінювати план рахунків бухгалтерського обліку, системи проводок,ведення аналітичного обліку, форм первинних документів, форм звітності; можливість автоматичного друку вихідних (первинних) документів/
На підприємстві Крисківський спиртзавод облік автоматизовано, що дозволяє оперативно отримувати інформацію стосовно до вимог підприємства. На підприємстві налагоджено мережеве оточення, що дозволяє безперешкодно отримувати інформацію з різних АРМБ.
Використання АРМ бухгалтера для розрахунків з бюджетом з акцизного збору на базі засобів обчислювальної техніки дозволяє автоматизувати процеси підготовки та ведення бази даних, файлів ведення бази даних, використання контрольних розрахунків, формування файлів, підготовка та друк первинних документів.
Вихідні повідомлення формуються на базі первинних документів та відповідно масивів бази даних підприємства, до яких заносять вхіді документи, які будуть використані для формування оперативних даних бази даних, файлів, які потрапляють на вхід задачі, а також, документів та файлів, які носять довідковий характер не можуть бути віднесені до умовно-постійної інформації.
Негативним є те, що на підприємстві Крисківський спиртзавод не вистачає комп ютерів.
Облік ведуть за допомогою 2 компьютерів .
Персонал, який працює на підприємстві недостатньо обізнаний в компьютерній грамотності.
Розділ 3.Економічний аналіз та аудит розрахунків з бюджетом акцизного збору.
3.1 Економічний аналіз розрахунків з бюджетом з акцизного збору
Для визначення суми акцизного збору необхідно визначити оподатковуваний оборот. Оподатковуваним оборотом є вартість реалізованих підакцизних товарів, яка визначається виходячі з відпускної ціни з включеною до неї сумою акцизного збору. При визначенні: суми акцизного збору, необхідно розділити оподатковуваний оборот за товарами, які реалізуються по вільним цінам і оподатковуваний оборот за товарами, які реалізуються за державними фіксованими і регульованими цінами.
Оподатковуваний оборот за товарами, які реалізуються за вільними цінами, визначається виходячі з їх вартості за цими цінами, які встановлені з акцизним збором, без податку на додану вартість. Вільна відпускна ціна з включенням до неї суми акцизного збору визначається за формулою:
ВЦ=С+П100-А*100
Де :ВЦ - вільна відпускна ціна (3.1.1.)
С - собівартість
П - прибуток
А - ставка акцизного збору у відсотках.
У випадках, коли знаючи ціну з врахуванням акцизного збору необхідно визначити суму акцизного збору застосовують наступну формулу:
АЗ= (ВЦ-ПДВ)*А100
Де АЗ - сума акцизного збору ( 3.1.2)
ПДВ - сума податку на додану вартість
Якщо розглядати у цьому випадку ціни як функцію складових, то очевидно, що акцизний збір є не просто добавкою до ціни:
Це=ф (С+П 100%А)) (3.1.3)
100%-А
Якщо збільшиться собівартість і прибуток, то пропорційно зросте ( як свідчить залежність) розмір акцизного збору та відповідно ціна.
Проаналізуємо цю залежність, вважаючи (С+П) сталою величиною і змінюючи ставку акцизного збору.
Із зростанням ставки акцизного збору (рис.) ціна на підакцизний товар зростає непропорційно до зміни ставки. При значенні ставки 99-100% функція різко зростає до незкінченності і має точку разриву при значенні 100%. Після значення ставки акцизу більше 100% значення ціни на підакцизні товари переходить у від ємну область системи координат. З економічної точки зору неможливо пояснити різке зростання ціни при зміні податкової ставки на десяту чи соту частину, неможливість визначення ціни при певній ставці ( у даному випадку 100%), від ємні значення ціни при зростанні ставки.
Ставка акцизного збору,%
Ціна на підакцизний товар
Рис.3.1 Залежність Ца== ф (А) при умові С=П=1
Аналіз вищевказаного дозволяє зробити наступні висновки.
При застосуванні відсоткової ставки на підакцизні товари вітчизняних товаровиробників застосовується формула для розрахунку ціни, яка обмежує застосування податкової ставки 99%.
Застосування такої методики має різковиражений фіскальний характер - із ростом собівартості чи прибутку зростає розмір акцизу, а відповідно і ціни на товари.
При застосуванні в Україні твердих та відсоткових ставок акцизу до товарів, на які встановлено відсоткові ставки, податкова політика носить дискримінаційний характер.
Для того, щоб провести аналіз розрахунку і сплати акцизного збору на підприємстві Крисківський спиртзавод необхідно проаналізувати динаміку розрахунку і сплати акцизного збору за 9 місяців 2000 та 2001 років за допомогою табл.3.1
Таблиця 3.1
Аналіздинаміки і сплати акцизного збору "Крисківського спиртзаводу" за 9 місяців 2000-2001 років.
Показники 9 місяців Відхилення +;-
2000 2001
За розрахунком Сплаче-но За розрахунком Сплаче-но За розрахунком Сплаче-но
Оподатковуваний оборот, тис.грн. 114,6 -- 171,2 -- +56,6 --
Сума акцизного збору, тис.грн. 6,7 6,7 52,4 52,4 +45,7 +45,7
З таблиці 3.1 видно, що за 9 місяців 2000 року підприємство "Крисківський спиртзавод" сплатило до бюджету 6,7 тис. грн., а за 9 місяців 2001 року за розрахунками сплатило акцизний збір в сумі 52,4 тис. грн. Отже , сума сплаченого до державного бюджету акцизного збору збільшилася на 45,7 тис. грн..
Збільшення суми сплаченого акцизного збору пов язане із збільшенням оподатковуваного обороту на 56,6 тис. грн.
Збільшення суми сплаченого до бюджету акцизного збору пов язане з тим, що порівняно з 2000 роком, кількість підприємств - покупців спирту етилового в 2001 році таких як ВАТ "М ясокомбінат", ВАТ"Сирзавод" збільшилась. За рахунок цих підприємств і у виробника - Крисківського спиртзаводу частка акцизного збору зросла, так як при купівлі спирту етилового наведені вище підприємства перераховують на розрахунковий рахунок "Крисківського спиртзаводу" необхідну суму за спирт етиловий, а підприємство виробник сплачує її до державного бюджету. У 2000 році кількість покупців спирту етилового також була значною, наприклад, постійним покупцем були лікеро-горілчані заводи. Але на відміну від вищенаведених підприємств, які перераховували суми на розрахунковий рахунок підприємтсва виробника, останні сплачують суми акцизного збору зі свого розрахункового рахунку згідно з ставками акцизного збору, цю динаміку можна спостерігати у відомості № 16 (дод.Л., ).
Проведемо аналіз сплачуваних податків до бюджету підприємством Крисківський спиртзавод за 9 місяців 2001 року ( рис. 3.2).
Рис. 3.2 Структура сплачуваних податків до бюджету Крисківським спиртзаводом за 9 місяців 2001 року.
Як видно з рисунку 3.2, що питома вага акцизного збору становить 18%.
В порівнянні з частками інших податків, частка акцизного збору поступається лише частці податку на додану вартість - 62%. Це пов язано з тим, що перелік підакцизних товарів, які оподатковуються поступається переліку товарів, які оподатковуються податком на додану вартість.
Аналізуючи

 
 

Цікаве

Загрузка...