WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економічна сутність акцизного збору (Курсова) - Реферат

Економічна сутність акцизного збору (Курсова) - Реферат

спеціалізованою людинно-машинною системою, що поєднує комплекс технічних засобівпрограмного, інформаційного забезпечення. Працівники обліку, що працюють на АРМ, виконують введення шаблонами,. Її візуальний контроль, виправлення помилок. Разом з введенням інформації є можливість автоматизованого формування первинних документів, їх відображення на екрані монітора та друкування.
За функціанальною ознакою на підприємстві Крисківський спирзавод АРМ бухгалтера класифікують на такі види:
АРМ бухгалтера з обліку основних засобів; АРМ бухгалтера з обліку матеріальних цнностей; АРМ бухгалтера з обліку праці і заробітної плати; АРМ бухгалтера з обліку готової продукції; АРМ бухгалтера з обліку розрахунків з бюджетом по податках та зведеного обліку і складання звітності.
Вся інформація, підготовлена на АРМ бухгалтері зведеного обліку і складання звітності, розглядається в світлі її кінцевого впливу на прийняття рішень. Раніше, ніж прийняті рішення, необхідно було визначити мету, керівне направлення і отримати відповідне рішення традиційних задач ведення обліку і складання звітності.
По результатам рішення задач формується єдина база даних бухгалтерських записів. Формування бази даних і логічний контроль правильності її заповнення виконується на протязі місяця по мірі надходження інформації з АРМ сумісних ділянок обліку.
Взаємозв язок даних забезпечується використанням єдиної структури кодів синтетичного обліку і об єктів аналітичного обліку, застосуванням одних і тих же бухгалтерських записів в усіх ділянках обліку.
Розподіл АРМ бухгалтера зведеного обліку на три категорії проводиться організаційним образом з авторизацією доступу до необхідної інформації. Тому структуру і технологію рішення задач будемо розглядати як єдину для всіх трьох категорій АРМ. Головне меню має наступні пункти:
вхідна інформація:
нормативно-довідкова інформація;
аналітичний облік;
синтетичний облік;
звітність;
моделювання управлінських рішень;
база знань.
При виборі функції "Вхідна інформація" в меню другого рівня відображається перелік вхідної інформації:
бухгалтерська довідка;
інформація, одержувана з інших АРМ бухгалтера;
книга обліку господарських операцій.
Режим "Бухгалтерська довідка" використовується для коригування даних або для введення тих даних, що не знайшли відображення в інших АРМБ.
В режимі "Інформація, одержувана з інших АРМБ" здійснюється контроль і відображення інформації по кожному окремо АРМ бухгалтера. Це дасть можливість бухгалтеру здійснювати контроль за наявністю інформації, її вірогідністю і повнотою.
Помилкові записи аналізуються і при необхідності здійснюється їхнє коригування в режимі "Бухгалтерська довідка".
В режимі "Книга обліку господарських операцій" виробляється введення первинних операцій в Книгу обліку господарських операцій, що являє собою хронологічні упорядкований (за часом виконання) список бухгалтерських проводок по рахункам. Вона містить записи всіх бухгалтерських операцій, що зміняті, стан обліку і служить основним джерелом для формування бухгалтерської звітності.
Бухгалтерські записи в Книгу обліку господарських операцій можуть заноситися або шляхом безпосереднього введення господарських операцій з формуванням бухгалтерських проводок або при генерації бухгалтерських проводок шляхом використання довідника господарських типових операцій, який знаходиться в пункті меню "Нормативно-довідкова інформація".
В режимі "Аналітичний обліку" формується аналітична інформація по кожному синтетичному рахунку. Меню другого рівня має наступні пункти:
відомість аналітичного обліку;
картка аналітичного обліку;
довідкова інформація по аналітичному врахуванню.
Відомість аналітичного обліку (Табл.2.3.1) призначена для докладної розшифровки об'єкту обліку. Це оборотно-сальдова відомість по синтетичному обліку в аналітичному розрізі. Бухгалтер має можливість зробити аналіз аналітичних даних по кожному синтетичному рахунку.
Таблиця 2.3.1
Відомість аналітичного обліку по рахункам за період
Рахунок Субраху-нок Код аналітично-го обліку Сальдо на початок року Обороти
Дт Кт Дт Кт
Картка аналітичного обліку відображається по мірі необхідності на кожний аналітичний об'єкт. При аналізі бухгалтер має можливість відобразити необхідну аналітичну інформацію за певний період часу в розрізі документів і дат проведення цих операцій (Табл.2.3.2)
Таблиця 2.3.2
Картка аналітичного обліку
№ пп Основний рахунок Рахунок, що кореспондується Дата здійснення операції Номер доку-мента Сума , тис. грн.
В програму можна вносити дані декількома способами:
ручне введення операцій;
використання типових операцій;
використання режиму "документи і розрахунки" (табл.2.3.3)
Таблиця 2.3.3
Перелік і опис вихідних повідомлень
Назва вихідного повідом-лення Іденти-фікатор Форма подання і вимоги до неї Періодичність видання Термін видання Користувачі інформації
Розрахунок акцизного збору L Встановленого зразка (Документ) Раз на місяць 15 число, до 10 год ранку Бухгалтерія
Для ведення аналітичного обліку програма дозволяє вводити необмежену кількість довідників об'єктів аналітичного обліку (субконто). Програма може отримувати відомості за будь-якийперіод часу . Зокрема видаються такі документи:
оборотно-сальдова відомість, що утримує дані про сальдо і обороти за об'єктами обліку;
картка субконто, що містить всі проводки з даним об"єктом обліку;
аналіз рахунку за субконто - кореспонденції з різними рахунками кожного об'єкту обліку;
аналіз субконто - зведення усіх підсумків за даними судконто.
На прикладі нижче наведеної таблиці 2.3.4 розглянемо перелік і опис вхідних повідомлень при обліку акцизного збору за даними підприємства. Крім цього, програма дає змогу створювати звіти довільної форми, що використовують дані не лише синтетичного, але й аналітичного обліку.
Зміст масивів автоматизованого обліку розрахунків акцизному збору показано на прикладі таблиці 2.3.5
Таблиця 2.3.4
Перелік і опис вхідних повідомлень
Назва вхідного повідомлення
Ідентифікатор
Форма подання
Термін і частота надходження
Пода гкова накладна
Роd пак1
Докум ент
Щодня до 10.00
Накладна Nakl
Докум ент
Щодня до 10.00
Рахунок-фактура
Rah_fact
Докум ент
Щодня до 10.00
Таблиця 2.3.5
Перелік масивів, сформованих із вхідних документів
Назва масиву Ідентифікатор Тип Максимальне число записів
Назва
Nazva
C
25
Номер
Nom
N
2
Дата
Data
D
8
Отримувач
Otr
C
60
Через кого
Cher
C
ЗО
Форма розрахунку
Form_r
C
20
№ пп
№_p_p
N
3
Найменування товару
Name
C
46
Кількість
Kelk
N
4
Ціна
Cena
N
9,2
Сума
Summ
N
15,2
Всього
VSG
N
20,2
ПДВ
PDV
N
10,2
Загальна
Zagaln
Для бухгалтерії перехід до ринкових відносин означає постійне підвищення вимог до обсягу, якості та оперативності роботи.
Застосування програми "1-С: Бухгалтерія" для WINDOWS 95 дозволяє оперативно здійснювати ведення синтетичного і аналітичного обліку

 
 

Цікаве

Загрузка...