WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економічна сутність акцизного збору (Курсова) - Реферат

Економічна сутність акцизного збору (Курсова) - Реферат

(стандарту) бухгалтерського обліку 9№246 [16] включається до початкової вартості ввезених запасів.
Кореспонденцію рахунків із нарахування та сплати акцизного збору можна навести у вигляді таблиці 1.2.
Таблиця 1.2.
Кореспонденція рахунків та сплати акцизного збору.
Первинний документ Зміст господарської операції Бухгалтерській облік
Дт Кт
1 2 3 4
Якщо оплата здійснюється відвантаженням
Видаткова накладна Відвантажено покупцю підакцизну продукцію (товар) виробником 361 701
Податкова накладна Нараховано податкові забов язання з ПДВ 701 641ПДВ
Довідка бухгалтера Нараховано податкові забов язання з акцизного збору 701 6421
Списано з балансу відвантажену продукцію 901 26
Списано на фінансові результати чистий дохід 701 791
Списано на фінансовий результат собівартість реалізації 791 901
Виписка банку Отримано оплату за відвантажену продукцію 311 361
Якщо товар реалізується на умовах передоплати
Виписка банку Отримано передоплату від покупця 311 681
Продовження таблиці 1.2.
Податкова накладна Нараховано податкові забов язання з ПДВ 643 641ПДВ
Довідка бухгалтера Нараховані податкові забов язання з акцизного збору 645 6421
Видаткова накладна Відвантажено продукцію 361 701
Списано податкові забов язання з ПДВ 701 643
Списано податкові забов язання з акцизного збору. 701 645
Довідка бухгалтера Списано з балансу відвантажену продукцію 901 26
Списано на фінансові результати чичтий дохід 791 901
Зарахування заборгованості 681 361
Операції зі сплати акцизного збору
Платіжне доручення Сплата акцизного збору з вітчизняних товарів виробником або власником
( код бюджетної класифікації -140200000) 6421 311
Платіжне доручення Сплата за марки акцизного збору (код бюджетної класифікації - 14060900) 6421 311
Платіжне доручення Сплата акцизного збору з імпортних товарів (код бюджетної класифікації - 14030000) 6421 311
Розглянувши методику обліку, перейдемо до наступного питання магістерської роботи.
?
1.3. Методичні основи аудиту розрахунків з бюджетом з акцизного збору
Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності обліку, первинних документів та іншої інформації, що стосується фінансово-господарської діяльності підприємства з метою визначення достовірності їх обліку, його повноти і відповідності діючому законодавству і установленим нормам.
Вирішальну роль у створенні бюджету країни відіграє надходження податків, а отже, і податкова система. Для вирішення непорозумінь між податковими органами і власником засобів виробництва, державного контролю було недостатньо. Отже, виникла потреба у незалежному контролі, який дістав назву аудит.
Починаючи з 22 квітня 1992 року Законом України " Про аудиторську діяльність"[5], передбачено правові основи здійснення аудиторської діяльності спрямованої на системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власника.
Аудит розрахунків з бюджетом з акцизного збору повинні здійснювати аудитори, які працюють самостійно, або в аудиторській філії.
Одним з головних етапів проведення аудиту є організація і планування у відповідності з яким аудитор будує свою професійну діяльність. Організація і планування аудиту необхідні для того щоб, забезпечити високу якість перевірки, визначити пріоритети та розумно поділити робочий час.
Для проведення аудиту розрахунків з бюджетом з акцизного збору складається програма перевірки, в якій вказуються періоди проведення перевірки, перелік аудиторського процесу, робочі документи, виконавець, який буде здійснювати перевірку певного підприємства.
Після цього необхідно провести аудит фінансової та податкової звітності з акцизного збору. Після проведення проведення аудиту, аудитор складає аудиторський висновок, в якому висвітлює всі аспекти та рекомендації щодо ведення обліку на підприємстві.
Платники акцизного збору та їх службові особи несуть відповідальність за правильність обчислення та своєчасність сплати акцизного збору в бюджет відповідно до чинного законодавства. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати здійснюють податкові інспекції шляхом камеральної та документальної перевірок розрахунків з акцизного збору, які подаються платниками. Камеральна перевірка проводиться в момент одержання розрахунку податковим інспектором без виходу на підприємство. Перевіряються відповідність сум акцизного збору, відображених у розрахунку та інших формах бухгалтерської звітності (зокрема в додатку до балансу), а також правильність арифметичного підрахунку.
Документальна перевірка розрахунків по акцизному збору проводиться з виходом на підприємство не менше 1 разу на два роки в строки, встановлені керівником податкової інспекції.
При документальній перевірці необхідно визначити правильність відображення оборотів по кредиту рахунку 642/1"Розрахунки з акцизного збору". Для цього використовуються: відомість №16 ( з відвантаження товарів), товарно-транспортні накладні на відвантаження продукції, банківські (журнал-ордер №2) та касові документи.
Слід звертати особливу увагу на напрями використання власних підакцизних товарів, отже акцизний збір по цих товарах сплачується не тільки у випадку їх реалізації покупцем, але й при їх використанні на власні потреби, при безоплатній їх передачі і т.ін.. У цьому випадку акцизний збір відноситься не на дебет рахунку 701 ( у кореспонденції з кредитом 6421), а за рахунок відповідних джерел фінансування ( прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства, тощо).
При документальній перевірці підприємств і організацій, які виробляють (імпортують) підакцизні товари, а особливо тих, які не виробляють (не імпортують) останні необхідно перевірити, чи не реалізувалися на них підакцизні товари, що були придбані до 1999 року, та чи сплачено акцизний збір по цих товарах до бюджету. Для цього використовуються бухгалтерські регістри обліку товарно-матеріальних цінностей, зокрема дані обліку основних виробничих та невиробничих фондів, а також банківські ( журнал-ордер№2) та касові документи.
При перевірціоборотів за дебетом рахунку 6421 перевіряється своєчасність розрвхунків з бюджетом по акцизному збору. На завершення документальної перевірки звертається увага на правильність арифметичних підрахунків за дебетом та кредетом рахунку 6421 та відповідність цих сум сумам, відображених у відповідних розрахунках по акцизному збору, поданих у податкову інспекцію.
За результатом документальної перевірки в разі встановлення неправильності чи несвоєчасності сплати акцизного збору до бюджету складається акт у двох примірниках.
З розділу 1 можна зробити наступні висновки:
Акцизи є одним із видів непрямих податків і в сучасних податкових системах відіграють роль джерела наповнення бюджету та регулятора економічних відносин .Акцизний збір належить до категорії специфічних акцизів і стягується за ставками, диференційованими відносно кожної групи товарів .
Цікавим ньюансом в бухгалтерському обліку є те що інструкцією 291[19] окремий субрахунок не передбачено.Тому доцільно відкрити окремий субрахунок наприклад 645 "Податкові зобов'язання з акцизного збору "'.
За дебетом цього рахунку

 
 

Цікаве

Загрузка...