WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економічна сутність акцизного збору (Курсова) - Реферат

Економічна сутність акцизного збору (Курсова) - Реферат

15 числа, що настає за звітним, повідомляє ДПІ району про обсяги виробництва і реалізації спирту етилового та про обсяги його надходження та використання.
Що стосується методики податкового обліку, то згідно з підпунктом 4.2.4. статті 4 ЗУ №283 ,суми акцизного збору, отримані підприємством у складі ціни реалізації, не включаються до складу валових доходів. Так відповідно до абзацу 3 підпункту 3.1.1. Порядку№214 платник податків, що зобовязаний включати до ціни товару акцизний збір, відображає загальний дохід від продажу таких товарів без сум акцизного збору і не включає суми акцизного збору до валових витрат ( рядок 19 декларації) при внесенні сум акцизного збору з його платників до бюджету.Решта платників податків відображають дохід від продажу товарів з урахуванням сум акцизного збору.
Продавці підакцизної продукції, які не є платниками акцизного збору включають до податкової вартості придбаної продукції з відображенням їх в рядку 5 додатка Ж. При подальшому продажу такої продукції суму збору буде відображено у валових доходах підприємства в складі продажної вартості цієї продукції у рядку 1.1. додатка А.
Автоматизація обліку господарської діяльності підприємства зді йснюється в умовах розподіленої обробки облікової інформації на базі створення АРМ бухгалтера. На підприємстві негативним є те, що не вистачає компютерів. Облік ведуть за допомогою 2 компютерів. Для належної роботи пропоную придбати ще декілька сучасних компютерів.Персонал, який працює на підприємстві недостатньо обізнаний в компьютерній грамотності. Цим працівникам було запропоновано пройти курси ПК "Операторів ЕВМ".
З розділу 3 можна виділити наступне:
В порівнянні з частками інших податків, частка акцизного збору поступається лише частці податку на додану вартість-62%. Це повязано з тим, що перелік підакцизних товарів, які оподатковуються поступається переліку товарів, які оподатковуються податком на додану вартість.
Проаналізувавши повноту сплати податків до бюджету, зокрема, акцизного збору, за розрахунками, можна сказати, що як у 2000 році за 9 місяців так і в 2001 році за той же період акцизний збір був сплачений у повному розмірі і своєчасно, розрахунки були також проведені вірні. Але при всіх гарних сторонах проведення аналітичної роботи на базовому підприємстві є і негативні. Так, більш ефективною була б аналітична робота із застосуванням сучасної обчислювальної техніки, а також кваліфікованих кадрів.
Під час проведення аудиту звертається особлива увага на правильність оформлення документів, щоб кожна сума сплати та отримання товарів були підтверджені відповідними документами. Джерелом проведення аудиту розрахунків з бюджетом з акцизного збору служать: розрахунок з акцизного збору, головна книга, баланс, нагромаджувальні відомості реалізації підакцизних товарів.
Як загальний висновок, можна сказати, що підприємство "Крисківський спиртзавод" працює стабільно, дотримується вимог чинного законодавства.
Список використаних джерел
1. Про систему оподаткування. Закон України №1251 - ХІІ від 25. 06. 1991р. // Урядовий кур'єр - 1991 - № 40. - с. 3 - 7.
2. Про державну податкову службу в Україні. Закон України № 3813 - 12 від 04. 12. 1990р. // Галицькі контракти - 1998 - № 9. - с. 129 - 138.
3. Про підприємництво. Закон України № 785 - 12 від 26. 02. 1991р. // Галицькі контракти - 1998 - № 8 - с. 129 - 140.
4. Про підприємства в Україні. Закон України № 888 - 12 від 27. 03. 1991р. // Галицькі контракти - 1998 - № 11. - с. 125 -134.
5. Про аудиторську діяльність. Закон України № 23 - IV від 22. 04. 1993р. // Галицькі контракти - 1998 - № 10. - с. 129 - 141.
6. Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби - Закон України № 329 від 15. 09. 1995р. //Галицькі контракти - 1998 - № 25. - с. 71 -74.
7. Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби. Закон України № 30/96 - ВР від 06. 02. 1996р. // Галицькі контракти - 1998 № 25. - с. 62.
8. Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини на них. Закон України № 216/96 - ВР від 24. 05. 1996р. // Галицькі контракти - 1998 - № 25. - с. 65.
9. Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію). Закон України № 313/96 - ВР від 11. 07. 1996р. // Галицькі контракти - 1998 - № 25. - с. 64.
10. Про податок на додану вартість. Закон України № 168/97 - ВР від 03. 04. 1997р. // Галицькі контракти - 1998 - № 20. - с. 4 - 16.
11. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України № 1996 - XIV від 16. 07. 1999р. //Урядовий кур'єр - 1999 - № 162. - с. 4 - 5.
12. О внесении изменений в Декрет Кабинета Министров Украины об акцизном сборе. Закон Украины № 1243 - XIV от 18. 11. 1999г. // Баланс - 2000 - № 1. - с. 8 - 10.
13. Про податок на додану вартість. Декрет Кабінету Міністрів України № 4/92 від 26. 12. 1992р. // Вісник податкової служби - 1996. - №12. - с. 18 - 19.
14. Про акцизний збір. Декрет Кабінету Міністрів України № 18 - 92 від 26. 12. 1992р. // Галицькі контракти - 1998. - №25. - с. 70 - 71.
15. Про перелік товарів (продукції) на які встановлюються акцизний збір. Постанова Верховної Ради № 365/96 - ВР від 12. 09. 1996р. // Галицькі контракти - 1998. - № 25 - с. 74.
16. О плательщиках и порядке уплаты акцизного сбора. Указ Президента Украины № 453/98 от 11. 05. 1998г. // Все о бухгалтерском учете - 1998. - № 47. - с. 18 - 19.
17. Про деякі зміни в оподаткуванні. Указ Президента України № 857/98 від 07. 08. 1998р. // Галицькі контракти - 1998. - № 35. - с. 80 - 84.
18. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, забов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. Наказом Мінфіну України з 291 від 30.11. 1999р.// Баланс - 2000 - № 4 - с. 16 - 24.
19. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, забов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. Наказом України №291 від 30. 11. 1999р. //Баланс - 2000 - № 4 - с. 24 - 68.
20. Положення про строки сплати акцизного збору і подання розрахунку акцизного збору: Затв. Наказом ГАЛУ України № 99 від 25. 12.1995р.- // Галицькі контракти - 1998 - № 25 - с. 75 - 78.
21. Порядок заповнення та подання декларації з податку на додану вартість: Затв. Наказом ДПА України №166 від 30.05.1997 р., // Галицькі контракти- 1998-№20-с.55-65.
22. О внесении дополнений в Положение о сроках уплаты акцызного сбора . Приказ ГНА Украины №217 от 20.04.1999г.// Главбух-1999-№11с. 20-22.
23. Дополнения к Положению о сроках уплаты акцызного сбора и предоставление расчета акцизного сбора: Утв. Приказом №217 20.04.1999 г.//Главбух-1999 №11- с. 20- 22.
24. Белобжецкий И.А. Бухгалтерский учет и внутренний аудит-М.: Бухгалтерский учет, 1994,с.-128 .
25. Данілов О.Д . Акцизний збір. Ірпінь, 28.05.2000 .
26. Завгородний П. В. Налоги и налоговый контроль в Украине . К.:А.С.К.,2000,с.- 256 .
27. Здамс Р. Основы аудита; Пер. с англ./Под ред. Л.В. Соколова -М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995с. -398.
28. Федосов В. М. Податкова система України, к.: Либідь, 1994, с. -241.

 
 

Цікаве

Загрузка...