WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економічна сутність акцизного збору (Курсова) - Реферат

Економічна сутність акцизного збору (Курсова) - Реферат

акцизного збору. Але, за готову продукцію, яка отримана виробником як оплата за надані послуги, платником є виробник, який сплачує акцизний збір до бюджету у визначені законодавством строки.
Бухгалтерія Крисківського спиртзаводу щомісячно не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним складає і подає до органів податкової служби розрахунок акцизного збору (дод.Р.).
?
Розділ 4.Методичні та практичні рекомендації щодо обліку,аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом з акцизного збору.
4.1.Удосконалення методики обліку, аналізу і аудиту розрахунків з бюджетом з акцизного збору
На сьогоднішній день законодавство з акцизного збору постійно змінюється і не існує єдиного законодавчого документу, в якому б знайшли відображення всі норми пов язані справленням акцизного збору.
Проведені дослідження по методиці обліку, аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом з акцизного збору на "Крисківському спиртзаводі" показали, що аналітична та практична робота ведеться в ціленаправленому порядку. Але ї є свої недоліки.
Так, при вивченні вищезазначених питань працівники підприємства скаржились на те, що дуже важко працювати з сплатою акцизного збору, так як законодавство з акцизного збору змінюється щомісячно.
Цікавим ньюансом є те? що при одержанні попередньої оплати Інструкцією "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій " від 30.11.99 р.№291 окремий субрахунок не передбачено . Тому доцільно відкрити окремий субрахунок наприклад 645 "Податкові зобовязання з акцизного збору".
Як вже зазначалося раніше дата виникнення податкових зобовязань з акцизного збору визначається за правилом першої події тобто або за датою зарахування коштів на банківський рахунок(оприбуткування в касу інкасації в банківській установі) платника акцизного збору врахунок оплати реалізованих товарів(продукції) або за датою відвантаження(передачі ) товарів(продукції).Що стосується дати виникнення податкових зобовязань з акцизного збору при здійсненні бартерних операцій, то така, на мою думку, буде відповідати моменту відвантаження продукції незалежно від дати одержання зустрічного постачання.
Передусім необхідно підкреслити, що майже в усіх країнах із розвинутою економікою акцизи представлені у двох формах- універсальних і специфічних. Хоча останнім часом специфічні акцизи і поступаються універсальним своїм значенням у формуванні бюджетних надходжень, їх існування поки ще не ставиться під сумнів. Причина полягає в тих відмінах, які існують між цими двома видами акцизів і зумовлюють їх різке значення і для фіскальних інтересів держави, і для інших економічних чинників.
Для виконання державою своїх функцій щодо економічного розвитку країн та соціального забезпечення населення необхідні фінансові ресурси, які акумулюються в бюджетних та позабюджетних державних фондах.
Головним джерелом наповнення дохідної частини державного і місцевх бюджетів є податки, які також виконують функціх інструменту регулювання доходів та накопичень в окремих секторах економіки. Податки застосовуються державою як еластичний важіль впливу на поведінку економічних та соціальних структур.
У податковій системі України важливе місце займають непрямі податки: акцизний збір та мито. Акцизний збір за своєю питомою вагою в податкових надходженнях до зведеного бюджету держави посідає значне місце і поступається лише ПДВ, податку на прибуток підприємсв та прибутковому податку з громадян.
На сьогодні не існує єдиного законодавчого документу, в якому б знайшли відображення всі норми, повязані з питанням справляння акцизного збору.
Враховуючи те , що з дня прийняття Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" та законів, які регулюють питання справляння акцизного збору, було внесено багато змін та доповнень, для зручності в користуванні пропоную наступні законодавчі акти в кодифікованому вигляді:
Декрет Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір".
Закон України " Про акцизний збір наалкогольні напої та тютюнові вироби".
Закон України " Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим , коньячними і плодовими, алкогольними напоями та тютюновими виробами.
Чотири Закони України, якими визначено перелік товарів(продукції), на які встановлюється акцизний збір та ставки цього збору:
Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби"
Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби";
Закон України " Про ставки акцизного збору та ввізного мита на транспортні засоби";
Закон України " Про ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі товари (продукцію)".
Найсуттєвішим нововведенням зазначених в чотирьох законів стало те, що для всіх товарів визначено коди виробів за гармонізованою системою опису та кодування товарів і майже за всіма підакцизними товарами (крім ювелірних виробів) ставки акцизного збору встановлену в твердих сумах з одиниці товару продукції незалежно від їх вартості. На сьогодні на алкогольні напої та тютюнові вироби ставки акцизного збору встановлено в національній валюті. Розмір ставок акцизного збору та механізмів обчислення єдиний як для вітчизняних, так і для імпортних товарів.
В результаті використання вітчизняними виробниками спирту етилового на виготовлення лікарських засобів, пектину, есенцій та укусу харчових, ветеринарних приладів і кремнійорганічних з'єднань, під час якого був сплачений акцизний збір, цим виробникам повертаються сплачені суми акцизного збору протягом року з дня перерахування відповідних сум до бюджету. Право на повернення сум получають вітчизняні товаровиробники підакцизних товарів при умові, що під час придбання спирту етилового в його вартість було включено акцизний збір, і в розрахункових (платіжних) документах підприємства-виробника спирту етилового сума акцизного збору виділена окремою строчкою.
На суму податкового зобов'язання зі сплати акцизного збору за реалізований спирт етиловий, який використовується для виготовлення лікарських засобів, пектину есенцій та укусу харчових, ветеринарних приладів і кремнійорганічних з'єднань, підприємствам - виробникам може бути виданий податковий вексель на 90 календарних днів, один екземпляр якого надається податковій службі по місцю реєстрації підприємства виробника, другий залишається у підприємства, третій подається підприємству-виробнику спирту.
2. Практичні рекомендації податкового спрямування з обліку, аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом з акцизного збору
Удосконалення податкового законодавства у сфері оподаткування підакцизних товарів, передбачено в проекті Податкового кодексу України, повинно вирішити створення умов для подальшого інтегрування України у світову спільноту, адаптації податкового законодавства до законодавства Європейського союзу. Також проектом передбачено усунення дискримінаційного підходу та створення однакових умов для оподаткування акцизним збором як вітчизняних, так і імпортованих товарів шляхом скасування пільг в оподаткуванні та иільгових ставок щодо акцизного збору для вітчизняних виробників, за рахунок чого буде суттєво розширено базу оподаткування акцизним збором.

 
 

Цікаве

Загрузка...