WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економічна сутність акцизного збору (Курсова) - Реферат

Економічна сутність акцизного збору (Курсова) - Реферат

зобов'язань щодо сплати акцизного збору відображаються по кредиту рахунку 64 " Розрахунку з податками й платежами " субрахунок з акцизного збору у кореспонденції з рахунками : 70 " Доходи від реалізації" - у випадках відвантаження підакцизних товарів, в оплату за які кошти від покупця на дату відвантаження підприємство не отримало, а також у випадках відпуску товарів за готівку.
Сума акцизного збору, яка відповідно з Указом Президента України " Про міри по регулюванню реалізації спирту етилового та алкогольних напоїв"[14] сплачується під час купівлі, або митного огляду спирту етилового, який використовується для виробництва підакцизної продукції та виготовлення лікувальних засобів, відображається підприємством по дебету рахунку 643 " Податкові зобов'язання з акцизного збору та кредиту рахунків " 631 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками ".
Під час аудиту аудитор перевіряє, щоб після відвантаження підакцизної продукції, для виробництва якої використовувався спирт етиловий, сума акцизного збору, яка відшкодовується з бюджету відображалась по дебету рахунків 64 " Розрахунки з податками й платежами" субрахунок " по акцизному збору " в кореспонденції з кредитом рахунку 643 "Податкові розрахунки з акцизного збору".
Отже, при проведенні аудиту необхідно звернути особливу увагу на правильність оформлення документів, щоб кожна сума сплати та отримання товарів були підтверджені відповідними документами .
Під час проведення аудиту, аудитор повинен особливу увагу приділяти правильності застосування ставок акцизного збору, курсу євро ( з 1 січня 1999 року ) на перший день кварталу, в якому проводилась реалізація підакцизних товарів .
Необхідно також проаналізувати чи правильно проставлені коди товарів згідно з Гармонізованою системою опису кодування товарів , назва товарів згідно з вказаним кодом, їх практична місткість та інші показники.
При проведенні аудиту, аудитор повинен звернути увагу на оформлення розрахунків з акцизного збору: складені не за встановленою формою, не підписані керівником і головним бухгалтером не дійсні.
Аудитор повинен перевірити правильність арифметичного підрахунку суми акцизного збору, належної до сплати в бюджет, а також дотримання термінів сплати податку. У разі знаходження порушень аудитор повинен відобразити це в аудиторському висновку.
Джерелом проведення аудиту розрахунків з бюджетом з акцизного збору служать: розрахунок з акцизного збору ( дод.М.); головна книга (дод.Н.) ; баланс (дод.О.); нагромаджувальні відомості реалізації підакцизних товарів (дод.П.) ; первинні документи - товарно-транспортні накладні, платіжні та банківські документи та інші.
Для проведення аудиту достовірності звітності з акцизного збору, аудитор перевіряє нагромаджувальні відомості реалізації підакцизних товарів, це окремо по кожній назві товарів з урахуванням характеристики цього товару на підставі первинних документів ( товарно-транспортних накладних, платіжних банківських, касових документів), які повинні бути також представлені аудитору, накопичуються дані про кількість реалізованих товарів, ціну реалізації, вартість за відпускними цінами з урахуванням акцизного збору.
При проведенні аудиту необхідно перевірити відповідність підсумків у відомостях та сум, які зазначені у розрахунках з акцизного збору.
При цьому аудитор повинен перевірити арифметичні підрахунки акцизного збору. При виявленні невідповідності аудитор повинен вказати про це в аудиторському висновку.
Кінцевим результатом діяльності аудитора є написання аудиторського висновку, яким оформлюється закінчена перевірка підприємства. Складання аудиторського висновку регламентується статтею 7 Закону України "Про аудиторську діяльність" [ 5 ].
Аудиторський висновок розрахований на широке коло користувачів, його публікація є свідоцтвом того, що податковий звіт як вцілому так й в усіх деталях відповідає діючому законодавству, методології ведення податкового обліку, визначеного внутрішнім регламентом облікової політики підприємства і є достовірним.
У відповідності до цілі складання аудиторський висновок може мати декілька призначень,разом з тим він завжди:
короткий, змістовний, цілеспрямований, правовий акт , оскільки у визначених законом випадках лише перевірений аудитором звіт є доказом про результати роботипідприємства.
Перейдемо безпосередньо до порядку складання аудиторського висновку. Він обов'язково повинен містити наступні елементи:
заголовок, повна назва об'єкта, що перевіряється абзац в якому зазначається кому адресований аудиторський висновок; склад перевірених аудитором документів, період; час перевірки; термін перевірки , зміст проведених аудитором робіт ; дата складання; адреса аудиторської фірми; підписи.
Контроль за правильністю та своєчасністю сплати акцизного збору до бюджету здійснюють податкові інспекції шляхом камеральної та документальної перевірок. Камеральна перевірка проводиться в момент одержання розрахунку податковим інспектором без виходу на підприємство. Перевіряються відповідність сум акцизного збору, відображених у розрахунку та інших формах бухгалтерської звітності, а також правильності арифметичного підрахунку.
Документальна перевірка розрахунків з акцизного збору проводиться з виходом на підприємство не менш, ніж один раз на два роки в строки, встановлені керівниками податкових інспекцій.
При документальній перевірці визначають правильність правильність відображення оборотів по кредиту рахунку 65 "Розрахунки з бюджетом". Для цього використовується відомість № 16 ( з відвантаження та реалізації товарів ), товарно-транспортні накладні на відвантаження готової продукції ( дод.П.), банківські (журнал-ордер №2) та касові документи.
При перевірці оборотів за дебетом рахунку 65 перевіряється своєчасність розрахунків з бюджетом з акцизного збору. На завершення документальної перевірки звертається увага на правильність арифметичних підрахунків за дебетом та кредитом рахунку 65 та відповідність цих сум сумам, відображених у відповідних розрахунках по акцизному збору, поданих у податкову інспекцію. За результатами документальної перевірки в разі встановлення неправильності чи несвоєчасності сплати акцизного збору до бюджету складається акт в двох примірниках. Акцизний збір розраховується згідно з установленими ставками та оподатковуваним оборотом. Суми акцизного збору, що підлягають сплаті, визначаються підприємством-платником самостійно, виходячі з обсягів реалізованих підакцизних товарів за встановленими ставками.
Крисківський спиртзавод не являється постійним платником акцизного збору. Але, після здійснення обороту з реалізації, підприємство сплачує суми акцизного збору на третій день після здійснення обороту з реалізації.
Підприємство Крисківський спиртзавод забов язався самостійно сплачувати суму податкового забов язання, зазначеного у поданому ним розрахунку, протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем подання розрахунку. Датою виникнення податкових забов язань з продажу підакцизних товарів вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що настала раніше.
Як зазначилося раніше підприємство Крисківський спиртзавод не є постійним платником

 
 

Цікаве

Загрузка...