WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економічна сутність акцизного збору (Курсова) - Реферат

Економічна сутність акцизного збору (Курсова) - Реферат


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
"Економічна сутність акцизного збору"
Зміст
Стор.
Розділ1. Теоретичні та методичні основи методики обліку, аудиту та економічного аналізу розрахунків з бюджетом з акцизного збору
1.1 .Економічна сутність акцизного збору 6
1.2 .Методичні основи обліку розрахунків з бюджетом з акцизного збору
1.3 .Методичні основи аудиту розрахунків з бюджетом з акцизного збору
Розділ 2.Бухгалтерський та податковий облік розрахунків з бюджетом з акцизного збору на прикладі "Крисківського спиртзаводу"
2.1. Бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом з акцизного збору
2.2 .Податковий облік розрахунків з бюджетом з акцизного збору
2.3.Інформаційне забезпечення з обліку, аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом з акцизного збору
Розділ3. Економічний аналіз та аудит розрахунків з бюджетом з акцизного збору на прикладі "Крисківського спиртзаводу"
3.1 Економічний аналіз розрахунків з бюджетом з акцизного збору
3.2 Аудит розрахунків з бюджетом з акцизного збору
Розділ4. Методичні та практичні рекомендації удосконалення обліку, аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом з акцизного збору
4.1. Удосконалення методики обліку, аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом з акцизного збору
4.2 .Практичні рекомендації з обліку, аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом з акцизного збору
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
ВСТУП
На сучасному етапi розвитку ринкових вiдносин в Україні особливу роль відіграє податкова система. Податкова система - це сукупність норм, що регулюють розміри, форми, методи і терміни стягнень податків і платежів, які носять податковий характер і необхідні державі для виконання її функцій. Комплекс податкових заходів істотно впливає на економічну діяльність господарюючих суб'єктів, стимулюючи економічну та інвестиційну діяльність. Отже, податкова система призначена для регулювання економічних відносин товаровиробників з органами державної влади.
Податки вносяться в бюджет і являють собою одну із основних форм державних доходів. Збільшення доходів бюджету відбувається за рахунок зменшення доходів підприємства. Практика свідчить, що наслідком збільшення ставок і маси стягнення державою податків, призводить до зростання цін або через скорочення попиту внаслідок зростання цін веде до погіршення фінансового становища господарюючих суб'єктів, що характеризується спадом виробництва у загальноекономічному масштабі. Суперечності набувають особливої гостроти в умовах економічної кризи. Розв'язання суперечностей забезпечується внаслідок встановлення раціональної системи оподаткування.
Система оподаткування України являє собою сукупність податків, зборів та платежів до бюджету та внесків до державних цільових фондів, що стягуються у визначеному порядку, її сьогоднішній стан можна охарактеризувати, як створення основ. За короткий час здійснено перехід до системи формування доходів бюджету на податковій основі, реформовано саму податкову систему, тобто впровадження податків, характерних для більшості розвинутих країн з ринковою економікою. Але, оскільки, ця система базується на системі доходів бюджету, заснованій на принципах значної централізації, на сучасному етапі гостро постає питання наповнення нових форм оподаткування ринковим змістом.
В системі оподаткування України чільне місце посідає акцизний збір. Законодавство із зазначеного питання має тенденцію до постійних змін та коригування, тобто є нестабільним. Тому необхідно сформувати необхідне певне коло спеціалістів цілком обізнаних з питань оподаткування - саме ними і є аудитори. Вони допомагають працівникам економічних служб підприємства найефективніше виконувати вимоги податкового законодавства, запобігають допущенню можливих помилок, допомагають вишукувати приховані резерви власних засобів підприємства.
Отже, зважаючи на вищенаведене, що податки є формою фінансових відносин між державою та товаровиробниками з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових ресурсів, необхідних для здійснення державою ії функцій та дослідження податкової системи, зокрема , акцизного збору, є надзвичайно важливим в галузі економіки.
Метою написання магістерської роботи є розгляди питання розрахунки з бюджетом з акцизного збору на прикладі " Крисківського спиртзаводу ".
Для досягнення цієї мети було виконано наступні завдання :
розглянуто нормативно-законодавчу базу та спеціальну літературу з питань обліку, аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом з акцизного збору;
розглянуто методику податкового та бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом з акцизного збору;
розглянуто методику економічного аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом з акцизного збору;
виявлено особливості обліку, аналізу та аудиту в умовах інформаційного забезпечення;
викладено методичні та практичні рекомендації удосконалення обліку,аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом з акцизного збору.
Питанням обліку, аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом з акцизного збору присвячені праці: Білухи М.Т., Завгороднього В.П., Кузьмінського А. М ., Савченка В. Я., Сопка В. В., Ткаченка Н. М., Яремка У. Л.
Дана магістерська робота виконана на базі даних Крисківського спиртзаводу. Дане підприємство діє на підставі статуту. Підприємство займається виробництвом спирту.
Розглянувши основні економічні показники діяльності Крисківського спиртзаводу, що приведені в співставлий вигляд, проаналізуємо роботу підприємства і охарактеризуємо виробничий, технічний та економічний рівень за допомогою таблиці 1.
Табл. 1.
Основні економічні показники діяльності підприємства "'Крисківський спиртзавод ''за 9 місяців 2000-2001 років.
Показники Період Абсолютне відхилення +,-
9місяців 2000р. 9місяців 2001р.
1 2 3 4
Cтатутний капітал, тис.грн. 3997,9 3997,9 0
Виручка від реалізації робіт, послуг, тис.грн. 2943,6 1424,7 -1507,3
Валовий прибуток, тис.грн. 76,3
158,4 82,1
Адміністративні витрати, тис.грн 85,1 234,8 149,7
Податок на додану вартість 451,3 237,5 -213,8
Акцизний збір, тис. грн. 6,7 52,4 45,7
Матеріальні затрати, тис. грн. 3071,3 1411,5 -1660,8
Витрати на оплату праці, тис. грн. 181,7 104,1 -77,6
Середньоспискова чисельність, чол. 101 141 40
Фонд оплати праці тис. грн.. 180,2 201,1 20,9
Собівартість реалізації продукції, тис.грн.. 2397,9 976,4 -1421,5
Продовження Табл.1
Підприємство "Крисківський спиртзавод" працює не досить стабільно, що засвідчує його статутний капітал - 3997,9 тис. грн.. Середньоспискова чисельність працюючих за 9 місяців 2000 року становить 101 чоловік, а за 2001 - 141 чоловік. Збільшення кількості працівниківпов'язано із збільшенням обсягу робіт на підприємстві. Так, у 2001 році діяльність підприємства погіршилась порівняно з 2000 роком. Прибуток у 2001 році збільшився на 82,1 тис. грн.. порівнюючи з аналогічним періодом 2000 роком. Відповідно відбулося збільшення загальної суми сплачуваних податків,

 
 

Цікаве

Загрузка...