WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Перспективи розвитку туристично-рекреаційного комплексу Приморського регіону - Курсова робота

Перспективи розвитку туристично-рекреаційного комплексу Приморського регіону - Курсова робота

оскільки такі операції є експортними.
Цим досягається подвійна вигода. По-перше, стимулюється розвитку в'їздного туризму в Україну, що, як було згадано у введенні, розвиває "схований експорт" українських товарів і послуг. 50% валюти, отриманої по безготівкових розрахунках, підлягає обов'язковій продажі, що також, при великому масштабі наданих туристичних послуг, є значним припливом валютних засобів у країну.
Однак, ще одним важливим прикладом дій держави по збільшенню припливу туристів і зниження податків і зборів з підприємств туристичної індустрії є Указ Президента України "Про міри щодорозвитку санаторно-курортної діяльності в Автономній республіці Крим" у який установлюється, що на період до 1 січня 2005 долі звільняються від оподаткування на додану вартість операції з продаж (включаючи продажів нерезидентам) путівок на санаторно-курортне лікування і відпочинок у санаторно-курортних установах, розташованих в Автономній Республіці Крим.
Однієї з проблем, що існують у даний година в області туристичного законодавства є відсутність взаємозв'язку між нормами, що регулюють економічну діяльність суб'єктів туристичної індустрії й екологічним законодавством в Україні. Таким чином, склалася ситуація, у якій законодавство в області економічного менеджменту існує (див. табл. 1), але його значення в туристично-рекреаційній індустрії губитися.
Так, у Постанові Заради ВУС №1836/93 відзначається, що позначка і принципи екологічної політики в ЄС складаються, зокрема, у запобіганні, зменшенні і максимальній ліквідації забруднення, особливо у вогнищах його утворення, на підставі принципу "винуватець забруднення розплачується", у забезпеченні ефективного керування ресурсами й у використанні екологічно чистої технології, сприяючи тім самовідтворюючому розвитку суспільства.
Приміром, у Канаді використовується чотири рівні правового регулювання:
" Федеральні законі, регламенти і директиви, що відносяться до проблеми національної важливості (океанічні і материкові навігаційні води, національний транспорт, небезпечні відходи й ін.)
" Регламенти і директиви по екологічних проблемах (якість повітря і води, утилізація відходів, керування лісовим господарством, використання пестицидів і т.п.) діючі, насамперед, у рамках десяти канадських провінцій (Ліцензії на діяльність видаються місцевою владою);
" Муніципальні законі, що регулюють таки показники, як скидання стічних вод у каналізаційні системи, шум, використання очищеної води й ін.;
" Загальні законі, що використовуються для оцінки заподіяного збитку, а також для рішення споровши між сторонами у випадках, коли регламенти і підзаконні акти провінцій не можуть бути застосовані.
Система економічного менеджменту в Україні визначається, формується і регламентується Законом України "Про охорону навколишньої природного середовища", прийнятим ще в 1991 році, а також іншими законодавчо-правовими актами.
Моніторинг основних нормативно-правових актів України в області природокористування
Табл.1
№ П/П Назва нормативно-правового акта (закону) Основні концептуальні положення законодавчих актів
1 Закон "Про охорону навколишньої природного середовища" Правові, економічні і соціальні основи організації охорони навколишньої природного середовища в інтересах нинішнього і майбутнього поколінь
2 Земельний Кодекс України Регулювання земельних відносин з метою створення розумів для раціонального використання й охорони земель, рівноправного розвитку усіх форм власності на землю і господарювання, збереження і відновлення родючості ґрунтів.
3 Водяний Кодекс України Регулювання правових відносин з метою забезпечення науково обґрунтованого раціонального використання вод для потреб населення і галузей економіки, відтворення й охорони водяних ресурсів
4 Кодекс України про надра Регулювання гірничодобувних відносин з метою забезпечення раціонального комплексного використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині
5 Лісовий Кодекс України Регулювання правових відносин з метою забезпечення науково обґрунтованого раціонального використання лісових ресурсів
6 Закон "Про екологічну експертизу" Регулювання суспільних відносин для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишньої природного середовища, захисту екологічних прав і інтересів
7 Закон про охорону атмосферного повітря Визначає правові й організаційні основи й екологічні вимоги в області охорони і використання атмосферного повітря
8 Закон "Про виключну морську економічну зону" Регулює правовий режим виняткової (морський) економічної зони України
9 Концепція розвитку особливо охоронюваних територій і природного фонду Визначає концептуальні положення і принципи розвитку особливо охоронюваних територій
10 Закон "Про природно-заповідний фонд України" Визначає правові основи організації, охорони, ефективного використання природно-заповідного фонду України, відтворення його природних комплексів і об'єктів
11 Закон "Про відходи" Визначає правові, організаційні й економічні основи діяльності, зв'язаної з чи попередженням зменшенням обсягів утворення відходів на території України
Т.П. Галушкина, С.К. Харичков "Екологічний менеджмент в Україні: реалії і перспективи"
Природоохоронні законодавчі акти повинні закріпити пріоритет охорони природи і здоров'я населення над іншими видами діяльності, сформулювати принципи й установити єдині правила і порядок ведення господарської діяльності й у першу чергу за допомогою економічних методів керування.
Таким чином, необхідно сформулювати нову систему еколого-правових відносин, що забезпечують включення екологічних і санітарно-гігієнічних вимог у сферу виробничо-господарської діяльності і забезпечити гарантії природоохоронних програм і заходів щодо збереження здоров'я населення.
При цьому задачею законодавства про охорону навколишньої природного середовища є регулювання відносин в області охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, попередження і ліквідації негативного впливу господарської й іншої діяльності на навколишню природне середовище; збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів і інших природних комплексів, унікальних територій і природних об'єктів, зв'язаних з історико-культурною спадщиною.
Таким чином, мі бачимо, що в держави є законодавчі і фінансові важелі для керування і регулювання надання туристичних послуг на території України. Наскільки смороду ефективні - покаже година.
Однак слід зазначити, що крім сприятливого економічного законодавства, для ефективного розвитку туристично-рекреаційного комплексу в

 
 

Цікаве

Загрузка...