WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України - Курсова робота

Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України - Курсова робота

балансу.
Виділимо три рівні платоспроможності:
" Грошова
" Розрахункова
" Ліквідна
Коефіцієнт грошової платоспроможності. Цей показник характеризує здатність підприємства негайного погасити боргові зобов'язання. Нормативне значення цього показника знаходиться в межах від 0,2 до 0,35. Якщо цей показник росте у вказаних межах, це свідчить про зростання грошової платоспроможності підприємства. Перевищення верхньої межі нормативного значення свідчить про неефективність використання грошових коштів.
Коефіцієнт розрахункової платоспроможності. Значення цього коефіцієнта повинно бути більшим за значення попереднього показника, адже в чисельник входить більше активів, хоча і менш ліквідних, ніж грошові кошти.
Коефіцієнт ліквідної платоспроможності. Цей коефіцієнт показує, чи вистачить у підприємства усіх оборотних засобів, щоб розрахуватись по борговим зобов'язанням. Коефіцієнт ліквідної платоспроможності повинен бути більшим за 1. Для розрахунку коефіцієнту ліквідної платоспроможності використовуються всі активи другого та третього розділу балансу.
Коефіцієнт критичної ліквідності. Цей коефіцієнт показує, чи вистачить у підприємства усіх оборотних засобів, щоб розрахуватись по поточним борговим зобов'язанням. Бажано, щоб це значення перевищувало 1, хоча можна задовольнитися і значенням 0,8-0,9. В той же час, значне перевищення 1, говорить про недоліки у використанні поточних активів, а це, в свою чергу, веде до зниження показника прибутковості підприємства.
Рентабельність
Прибуток на власний ( акціонерний) капітал. Прибуток на власний капітал є показником рентабельності будь-яких інвестицій як підприємства в цілому, так і окремої інвестиції конкретного суб'єкта, наприклад засновника. Таким коефіцієнтом можна користуватися і для оцінки рентабельності однієї окремої угоди. Визначається відношенням балансового прибутку до середнього власного капіталу.
Рентабельність сукупного капіталу. Показник рентабельності сукупного інвестованого капіталу визначає продуктивність усього капіталу, яким володіє підприємство, незалежно від джерел його надходження. Він показує скільки прибутку приносить кожна гривня, інвестована (вкладена) в активи.
Рентабельність продажів. Цей показник вказує на те, скільки прибутку приносить кожна гривня обсягів реалізації.
Аналіз структури капіталу
Коефіцієнт фінансової стабільності. Бажано, щоб значення цього показника перевищувало 1. Значення цього коефіцієнту менше за 1 є свідченням того, що підприємство в більшій мірі оперує чужими грошима. Це може призвести до послаблення фінансової стійкості підприємства.
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії). Коефіцієнт фінансової незалежності вказує, яку долю займає власний капітал в структурі робочого капіталу. Бажано, щоб значення цього коефіцієнту було не меншим за 0,5.
Коефіцієнт залежності від довгострокових зобов'язань. Цей коефіцієнт показує ступінь залежності підприємства від довгострокових зобов'язань. Невпинне зростання цього показника протягом декількох звітних періодів може призвести до втрати платоспроможності підприємства.
Знос основних фондів
Коефіцієнт зносу основних засобів. Показує фактичний знос основних засобів підприємства. Бажано, щоб його значення було як найнижчим, тому що чим більше показник зносу основних фондів, тим, відповідно, більш зношеними є основні засоби підприємства.
Аналіз фінансово-майнового стану та фінансово-господарської діяльності підприємств можливий лише при наявності вихідних даних для його проведення. Їх можна отримати з даних бухгалтерського обліку: балансу підприємства (Ф1), звіту про фінансові результати та їх використання (Ф2), звіту про фінансово майновий стан (Ф3). Перелік даних, необхідних для розрахунків показників, наведено таблиці
Таблиця 2.1. Основні показники з форм звітності Ф1 та Ф2, які використовуються для подальших розрахунків.
Форма звітності Найменування показника Код рядка
Ф1 АКТИВ
Залишкова вартість основних засобів 010
Знос основних засобів 011
Первісна вартість основних засобів 012
Виробничі запаси 080
Незавершене виробництво 110
Витрати майбутніх періодів 120
Всього по розділу ІІ 150
Короткострокові фінансові вкладення 250
Каса 260
Розрахунковий рахунок 270
Валютний рахунок 280
Інші грошові кошти 290
Всього по розділу ІІІ 320
Баланс 330
ПАСИВ
Доходи майбутніх періодів 450
Резерви наступних витрат і платежів 460
Всього по розділу І 495
Всього по розділу ІІ 545
Всього по розділу ІІІ 750
Ф2 Виручка від реалізації продукції 010
Податок на додану вартість 015
Акцизний збір 020
Результат від реалізації 050
Прибуток або збиток звітного періоду 100
2.2. Оцінка платоспроможності підприємства та ліквідності його активів
Виділимо три рівні платоспроможності:
" Грошова
" Розрахункова
" Ліквідна
2.2.1. Коефіцієнт грошової платоспроможності
Коефіцієнт грошової платоспроможності визначається як відношення суми залишків грошових коштів та короткострокових фінансових вкладень до суми залишків по непогашених кредитах та поточної кредиторської заборгованості:
Де, Грошові кошти - підсумокрядків 260-290 з Ф1
Короткострокові фінансові вкладення - рядок 250 з Ф1
П.р.II та П.р.III - відповідно підсумок другого та третього розділів пасиву балансу (545 та 750 рядки з Ф1)
2.2.2. Коефіцієнт розрахункової платоспроможності
Коефіцієнт розрахункової платоспроможності визначається як відношення суми залишків грошових коштів, товарів та готової продукції до суми залишків по непогашених кредитах та поточної кредиторської заборгованості:
Де, А.р.II та А.р.III - відповідно підсумок другого та третього розділів активу балансу (150 та 320 рядки з Ф1)
Запаси - рядок 080 з Ф1
Незавершене виробництво - рядок 110 з Ф1
П.р.II та П.р.III - відповідно підсумок другого та третього розділів пасиву балансу (545 та 750 рядки з Ф1)
2.2.3. Коефіцієнт ліквідної платоспроможності
В розрахунок коефіцієнту ліквідної платоспроможності входять всі активи другого та третього розділу балансу.
Де, А.р.II та А.р.III - відповідно підсумок другого та третього розділів активу балансу (150 та 320 рядки з Ф1)
П.р.II та П.р.III - відповідно підсумок другого та третього розділів пасиву балансу (545 та 750 рядки з Ф1)
2.2.4. Коефіцієнт критичної ліквідності
Цей коефіцієнт розраховується як відношення величини поточних активів за мінусом запасів та незавершеного будівництва до величини поточних зобов'язань.
Де, А.р.II та А.р.III - відповідно підсумок другого та третього розділів активу балансу (150 та 320 рядки з Ф1)
Запаси - рядок 080 з Ф1
Незавершене виробництво - рядок 110 з Ф1
П.р.III - підсумок третього розділу пасиву балансу (750 рядок з Ф1).
2.3. Оцінка рентабельності
2.3.1. Прибуток на власний ( акціонерний) капітал
Визначається відношенням балансового прибутку до середнього власного капіталу.
Де Балансовий прибуток - значення рядка 100 з Ф1
Власний капітал - підсумок розділу I пасиву (рядок 495 з Ф1) за виключенням доходів майбутніх періодів (рядок 450 Ф1) і резерву наступних

 
 

Цікаве

Загрузка...