WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Основи міжнародної економічної торгівлі - Курсова робота

Основи міжнародної економічної торгівлі - Курсова робота

населення даної країни характеризує ступінь "відкритості" економіки. Експортний потенціал (експортні можливості) - це та частка продукції, яку може продати дана країна на світовому ринку без заподіяння шкоди власній економіці:
Еп = ВВП - ВП,
де ВВП - валовий внутрішній продукт; ВП - внутрішні проблеми.
4. Чітко діє тенденція до різкого збільшення у світовому товарообороті частки продукції обробної промисловості, яка стала перевищувати ?, тоді як в 1980 році її частка становила близько 60%. Відповідно зменшується частка сировини.
5. Найбільш значною і динамічною групою товарів на світовому ринку є машини і обладнання, частка яких досягла 1/3 обсягу світової торгівлі.
6. Важливою характеристикою нинішньої міжнародної торгівлі є зміна в її регіональних напрямках, що відображає суттєві зміни не лише в місці окремих країн в системі міжнародних економічних відносин, а й в світовому господарст??‹Й ?? ? ? ?
???? Й ? ? ? ? ? ? ? l ? ? ? ? ? ? ? d ? ? ? ? ° ? ? d ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? $ ? ? ? < ? - ? ? ? ? ? ? ? ворено такі міжнародні організації, як ГАТТСОТ, ЮНКТАД та інші.
Принциповим є питання про ціноутворення на світовому ринку. Воно визначається, по-перше, загальними принципами ціноутворення, по-друге, має свою особливість. Світова ціна має дві принципові основи свого походження.
Загальні принципи ціноутворення на світовому ринку виявляються в тому, що в умовах розвитку інтернаціонального виробництва формується інтернаціональна вартість товару як суспільно необхідна та її похідні - інтернаціональні витрати виробництва та інтернаціональна ціна виробництва. Дія законів вартості, попиту і пропозиції веде до того, що основою світової ціни товару стає його інтернаціональна вартість, навколо якої й коливається ціна на нього.
Проте є ще і друга основа реальної ціни на товар на світовому ринку, яка визначається особливістю ціноутворення на цьому ринку. Така особливість полягає в тому, що в основі ціни лежить також індивідуальна вартість товару в країнах - головних його експортерах. Справа в тому, що при не відшкодуванні витрат на виробництво товару в головних його експортерах вони зменшують свій експорт, тоді під дією на світовому ринку законів попиту і пропозиції зростає ціна на дані товари до рівня, що відшкодовує витрати виробництва і вартість в зазначених країнах.
Вивіз капіталу і міжнародна інвестиційна діяльність.
Важливу роль у посиленні інтернаціоналізації господарського життя та взаємозалежності між країнами відіграє експорт капіталу, що приводить до його транснаціоналізації.
Вивіз капіталу - це експорт вартості у грошовій або товарній формі з однієї країни в іншу. Вивіз капіталу здійснюється у двох основних функціональних формах: підприємницькій та позичковій. Специфічною функціональною формою вивозу капіталу стала міжнародна науково-технічна допомога.
Експорт підприємницького капіталу означає його вкладення, інвестування в промисловість, сільськогосподарські, транспортні та інші підприємства за кордоном шляхом нового будівництва або купівлі існуючих підприємств, придбання їх акцій. Підприємницькі вкладення поділяються на прямі інвестиції, коли експортер є певним власником підприємства або володіє контрольним пакетом акцій тощо, і портфельні інвестиції, коли придбані експортером акції іноземного підприємства не забезпечують повного контролю над ним.
Позичковий капітал експортується у вигляді коротко- чи довгострокових кредитів урядам чи підприємцям інших країн, вкладання грошей на банківські та інші рахунки фінансових організацій за кордоном тощо.
Експорт капіталу приносить його власникові доход у вигляді промислового чи торгового прибутку, відсотка, дивіденду - залежно від форми вкладання. Капітал в підприємницькій формі приносить його власнику переважно у вигляді прибутку, а капітал у позичковій формі - у вигляді відсотка по вкладах, позичках і кредитах. До того ж вивіз капіталу у позичковій формі може бути зв'язаним, тобто кредити надаються під закупку певних товарів у фірм, які вказуються кредитором. Це досить розповсюджене явище у світовому кредитуванні, в тому числі і при наданні позичок Україні, наприклад СБ, країнами ЄС, США, Японією та іншими країнами.
Міжнародна науково-технічна допомога виступає у вигляді гарантів, субсидій тощо для отримання безоплатних консультацій та інженерної допомоги, поставки обладнання, розробки економічних, фінансових і технічних програм, стажування і навчання за кордоном. Цільовою метою цієї допомоги є не пряме одержання доходів, а допоміжне.
Основними характеристиками розвитку вивозу капіталу в сучасних умовах є такі:
1. На основі вивозу підприємницького капіталу складається розгалужена мережа транснаціональних компаній, які включають виробничі підприємства в різних країнах.
2. Експорт капіталу з провідних розвинених країн привів до утворення їх "другої економіки".
3. Поряд із зростанням масштабу вивозу капіталу відбуваються серйозні зміни в його напрямках, співвідношеннях функціональних форм, самих формах державного і приватного експорту, складі експортерів, галузевій структурі. Розпочате входження в світову економіку на ринкових засадах країн, що переходять до ринкових відносин, створило цілком новий напрям міжнародного руху капіталів з утворенням в них ринку капіталів.
4. Важливою особливістю вивозу капіталу стало те, що поряд з експортом підприємницького капіталу все більшої сили набирає експорт позичкового капіталу, особливо в країнах, що розвиваються та переходять до ринку.
5. З'явилися нові методи контролю материнських ТНК над своїми закордонними філіями через надання їм кредитів та новітньої технології. Це створює сприятливі умови для взаємопроникнення капіталів розкинених країн, що свідчить про зростання залежності економіки цих країн.
6. Значні зміни відбулися в експорті капіталу і за формами власності.
При введенні в країну інвестицій для іноземних підприємців особливе значення має інвестиційний клімат в ній. Його складовими є:
" політична і економічна стабільність;
" науково-технічний рівень;
" законодавча база пільги.
Звернемо увагу на те, що, попри всі пільги, іноземний інвестор піде в країну, коли для цього є відповідні політико-економічні та техніко-економічні умови. Надання кредитів розвиненими державами та міжнародними економічнимиорганізаціями, що знаходяться під її впливом, залежать насамперед від ринкової трансформації країни, стабільності її розвитку.
Міжнародна міграція робочої сили - це стихійне переміщення працездатного населення з одних країн в інші. До чинників, які зумовлюють міжнародну міграцію робочої сили, належать: безробіття, низький життєвий рівень, різниця в соціально-економічних умовах, високий ступінь відносного перенаселення в країнах з уповільненими темпами розвитку та нагромадження капіталу, з одного боку, та наявність потреби у додатковій дешевій робочій силі в країнах з більш інтенсивними темпами нагромадження капіталу, з другого боку. Останні намагаються залучити кваліфікованих фахівців і працівників для важких, непрестижних робіт. Як перші, та і другі

 
 

Цікаве

Загрузка...