WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Особливості оперативного регулювання діяльності багатопрофільних фірм - Реферат

Особливості оперативного регулювання діяльності багатопрофільних фірм - Реферат

На середньострокові та перспективні замовлення також бажано укладати договори, однак не завжди можна знайти замовника, який би гарантував покупку продукції, особливо нової, на декілька місяців або років вперед.

Більшість підприємств, щоб не виготовляти продукцію, яка не має попиту, та мінімізувати ризик стати банкрутом, дотримуються наступних правил:

обмеження процесу створення продукції, яку намічено вивести на ринок, при відсутності попереднього договору на поставку;

максимальна уніфікація комплектуючих вузлів, технології за всією номенклатурою виробів, що виробляються з метою швидкого початку виготовлення інших виробів при відмові споживача від наявного виробу;

прагнення знайти найвигідніший для підприємства ринок збуту продукції;

прагнення хоча б до мінімальних переваг своєї продукції порівняно з продукцією конкурента (зовнішній вигляд, міцність, простота в експлуатації, ціна та ін.);

поширення реклами продукції;

прагнення стати більш надійними партнерами для усіх споживачів.

Велика увага приділяється постачальникам сировини, матеріалів, заготовок, комплектуючих вузлів та деталей, палива, енергії та, перш за все:

якості продукції, що постачається;

надійності постачальника;

цін і товарів, що постачаються;

гнучкості виробництва постачальника, його здатності швидко пристосовуватись до нових потреб покупця.

4.2.4. Оперативне регулювання технічно-інноваційної діяльності фірми

Підготовка проекту нового виробу та нових технологій в російській практиці називається "технічною підготовкою виробництва", яка є комплексом послідовних наукових, проектно-конструкторських, технологічних та виробничо-господарських робіт зі створення та освоєння нових виробів і впровадження нових технологій.

Технічна підготовка здійснюється в кожному випадку при організації виробництва нового або модернізованого промислового виробу, а також при впровадженні нових складних машин, обладнання та нових технологічних процесів.

Відомі наступні форми технічної підготовки виробництва:

повна форма, яка використовується для організації підготовки випуску нової або модернізованої продукції технічно складного профілю масового великосерійного виробництва та включає повний цикл робіт за системою "наука - техніка - виробництво";

мала форма, що широко використовується при організації та підготовці випуску нескладної за конструкцією та технологією продукції, впровадження стандартного обладнання та інших оргтехзаходів;

технологічна форма, яка використовується при підготовці до впровадження складного обладнання, технологічних ліній, систем управління.

Залежно від галузі виробництва та характеру продукції, що випускається, на підприємствах (фірмах) переважає одна з цих форм або використовується змішана форма.

Перед органами планування ставиться завдання скорочення строків технічної підготовки з метою прискорення реалізації проекту, скорочення витрат на здійснення технічної підготовки, підвищення якості робіт та планової дисципліни виконавців.

З метою скорочення строків технічної підготовки використовується метод паралельного та паралельно-послідовного ведення робіт, при якому, наприклад, другий етап починається раніше, ніж завершується перший, а третій – раніше, ніж завершується другий тощо.

Для поточного планування, контролю та обліку строків і затрат технічної підготовки в умовах серійного та масового виробництва складаються картки на кожну деталь (агрегат, інструмент). У картках вказуються планові строки початку та завершення робіт, виконавці, фактичні строки, вартість підготовки за кожною деталлю (агрегату, інструменту).

Планування великих будівельних об'єктів, складних проектів, заходів зі створення та освоєння нової техніки та технології здійснюється на основі "сіткового" графіку, який складається з робіт та подій.

"Сіткові" методи дозволяють скласти найбільш раціональний план роботи, встановивши чітку послідовність та черговість виконання всіх необхідних операцій та дій.

При недостатньому розмірі власного капіталу для реалізації проекту підприємство має можливість застосувати інноваційний лізинг. За договором лізингова компанія купує замовлені їй машини, обладнання, прилади у постачальників (у тому числі за імпортом) і передає їх в оренду.

Доцільність отримання майна за лізингом розраховується за формулою:

, при Нn > 0, (5.1)

де Д – сума середньорічного прибутку, який отриманий за рахунок лізингу, грн.;

П – сума платежів лізингової компанії в рік, грн.;

Ф – балансова вартість майна, отриманого за лізингом, грн.;

Hn – достатня для орендувача норма доходу на капітал, коефіцієнт.

4.3. Бюджетне регулювання діяльності

4.3.1. Поняття "бюджет". Етапи складання бюджетів.

4.3.2. Види оперативних бюджетів.

4.3.3. Бюджет доходів і видатків структурних підрозділів.

4.3.4. Бюджет поточних грошових коштів.

4.3.5. Баланс фірм.

4.3.1. Поняття "бюджет". Етапи складання бюджетів

Бюджет – кошторис доходів і видатків фірми. Як правило, складання бюджетів здійснюється в межах оперативного регулювання та планування. Виходячи із стратегічних цілей фірми, бюджети вирішують завдання розподілу рідкісних економічних ресурсів, які є у розпорядженні організації. Розробка бюджетів надає кількісну визначеність обраним перспективам існування фірми.

Етапи складання бюджетів:

1) встановлення загальних цілей розвитку фірми (здійснюється на рівні керівництва);

2) конкретизація загальних цілей та визначення завдань для кожного окремого підрозділу;

3) підготовка відділами та підрозділами оперативних бюджетів (на рік або півроку);

4) аналіз підготовлених бюджетів керівництвом та їх коригування;

5) підготовка кінцевих бюджетів.

4.3.2. Види оперативних бюджетів

Розрізняють декілька основних видів оперативних бюджетів:

– матеріальний бюджет – визначає види та кількість сировини, матеріалів, які необхідні для реалізації певного плану;

– бюджет закупок – конкретизує витрати на закупівлю всіх матеріалів, необхідних для реалізації планів;

– трудовий бюджет – веде облік прямих витрат праці, які неминучі при організації запланованих видів діяльності;

– бюджет адміністративних витрат – враховує витрати на виконання головних управлінських функцій: оклади управлінців, витрати на відрядження і ділові подорожі, гонорари, витрати на утримання службових приміщень та офісів тощо.

4.3.3. Бюджет доходів і видатків структурних підрозділів

Основою для визначення статей видатків бюджету є намічені стратегічні цілі розвитку організації та засоби їх досягнення.

Прогнози дохідної частини бюджету розроблюються шляхом обліку всіх можливих джерел доходів фірми: доходів від реалізації, процентів від інвестицій, виплат за використання ліцензій, субсидій уряду тощо.

При складанні бюджетів структурних підрозділів у розділі "Доходи" буде вказано кількість товарів, які повинні бути продані та середня ціна-нетто. У розділі "Видатки" – витрати на виробництво, розповсюдження товарів і маркетинг. Різниця між ними складе запланований прибуток. Розглядаючи бюджет, керівництво або затвердить його, або внесе до нього зміни. Після затвердження бюджет стане основою для придбання матеріалів, розробки графіка виробництва, складання штатного розкладу та маркетингових заходів. Складання бюджету може бути дуже важким завданням: методи складання бюджету варіюються від придбаних підрахунків до побудови складних моделей, які передбачають різні варіанти розвитку подій з допомогою комп'ютера.

4.3.4. Бюджет поточних грошових коштів

До основних фінансових бюджетів відносять:

бюджет поточних грошових коштів;

бюджет додаткових вкладень капіталу.

Бюджет поточних грошових коштів деталізує потік готівки (вхідні – доходи, вихідні – видатки) за визначений період часу.

Як правило, бюджет поточних грошових коштів складається на рік або півроку з розрахунком на кожний місяць.

На практиці є випадки визначення бюджетів поточних грошових коштів щотижня. Основою для складання прогнозу використовуються звіти про рух грошових коштів за кожен день.

Використання грошових коштів:

оплата матеріалів;

оплата праці;

амортизація та інші затрати;

проценти;

податки;

капітальні витрати;


 
 

Цікаве

Загрузка...