WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Організація діяльності фірм, адаптованих до ринкової системи господарювання - Реферат

Організація діяльності фірм, адаптованих до ринкової системи господарювання - Реферат

вони краще за інших вирішують проблему зайнятості, бо для їх реалізації не потрібні великі ресурси;

задоволення масових потреб створює реальні передумови для постійного розвитку і нарощування обсягів виробництва.

"Хамелеони" є активною групою дрібних фірм, які пильно спостерігають за кон'юнктурою ринку з метою найбільш прибуткового вкладення своїх ліквідних ресурсів. Вони складаються з 2-10 чоловік і відрізняються високою гнучкістю та пристосованістю до кон'юнктури, мобільністю. Їх головна мета – отримання високого прибутку в короткі терміни. Вибравши стратегію своєчасного задоволення найбільш гострих потреб, "хамелеони" виконують дві функції:

постійно перерозподіляють кошти в економіці;

дають високу зайнятість.

"Генеріка" – це дрібні фірми, які займаються копіюванням за ліцензіями великих фірм нової продукції, що користується найбільшим попитом (у фармацевтиці, електроніці, біотехнології).

Вони виступають на ринку з приміщеннями з обладнанням, яке легко переналагоджується кваліфікованими кадрами і грошовим капіталом.

Дочекавшись, коли закінчиться строк патенту на який-небудь ефективний винахід, "генеріка" закуповує у фірми-власника патенту (часто це колишня венчурна фірма) ліцензію на виробництво нового продукту і починає його виготовлення в максимально можливих масштабах, доки існує незадоволений попит на цю "новинку".

Функції цих фірм у ВЕЗ:

здійснення структурної перебудови економіки і перерозподіл капіталів у напрямі досягнення НТП в нові галузі;

стимулювання нових розробок у галузі високої технології великих компаній.

"Сателіти" – дрібні фірми, орієнтовані на відносно масовий попит та уникнення конкуренції з великим бізнесом, вступаючи з ним у коопераційні зв'язки шляхом укладання контрактів (франчайзинг).

"Міні-монополісти" – особливий вид дрібного бізнесу, який виходить на ринок з уже існуючим унікальним технологічним досвідом, виробничими потужностями і вузькоспеціалізованим обладнанням. Вони задовольняють обмежений попит (виготовлення частин і деталей для машин та обладнання, товарів для вузьких груп населення).

У світовій практиці при створенні ВЕЗ застосовуються різні форми організацій, засновані на використанні приватної власності (акціонерні товариства з обмеженою відповідальністю, командитні товариства).

3.5.3. Організація та управління офшорною компанією

Офшорна компанія є нерезидентом, центр її управління знаходиться за кордоном. На території офшорної юрисдикції знаходиться лише зареєстрований офіс і секретар (або агент) компанії. Через цей офіс здійснюються офіційні контакти, зокрема, на його адресу приймаються судові позови та інші офіційні документи.

Принципи існування офшорних компаній (ОК)

1. Власниками ОК не можуть бути резиденти даної офшорної юрисдикції.

2. ОК не має права проводити ділові операції і мати будь-яке майно та джерела доходу на території даної юрисдикції.

3. Управління ОК, включаючи підписання контрактів, проведення загальних зборів і засідань ради директорів, повинно здійснюватися за кордоном.

При реєстрації ОК її акціонерами стають номінальні власники, які підписують угоду про відмову від усіх своїх прав на користь реального власника. Послуги номінальних власників забезпечуються секретарськими компаніями, що спеціалізуються на комплексі послуг з реєстрації ОК.

В ОК функції директора в багатьох випадках формально виконує номінальний директор, який функціонує пасивно, тобто у чіткій відповідності з інструкцією власника компанії. Управління компанією фактично здійснюється її власником чи його представником, які отримують довіреності на право здійснення юридичних дій від імені компанії.

Використання механізму номінального володіння акціями і паями забезпечує конфіденційний характер володіння ОК.

Основна складність організації управління офшорною компанією через систему довіреностей пов'язана з тим, що номінальний директор несе персональну відповідальність за дії компанії. Через це його послуги підлягають страхуванню від професійних ризиків.

Переваги реєстрації фірм в офшорній зоні

1. Фірма може бути відкрита протягом декількох днів і без значних затрат.

2. Податок на прибуток відсутній чи складає незначний процент. Замість податку встановлюється щорічний збір, який не залежить від розмірів доходів.

3. Відсутні обмеження на вивезення (ввезення) будь-якої валюти.

4. Особи власників не підлягають розголошенню.

5. Порушення податкового і митного законодавства не вважається кримінальним злочином.

Недоліки реєстрації фірм в офшорній зоні

1. Пільги щодо оподаткування доходів не надаються, якщо ці доходи отримані в офшорній зоні.

2. Податкові служби країн ЄЕС можуть систематично перевіряти торговельні угоди офшорної компанії.

3. Місцеві банки обмежують офшорні компанії в наданні кредитів.

4. Солідні фірми Європи і США проявляють недовіру до офшорних компаній.

3.6. Франчайзинг як особлива форма

організації діяльності

3.6.1.Сутнісна характеристика франчайзингу та його класифікація.

3.6.2. Перспективи розвитку франчайзингу.

3.6.1. Сутнісна характеристика франчайзингу та його класифікація

Перше чітке визначення франчайзингу було дано у 1982 р. Він був визначений як угода, за якою виробник чи одноосібний розповсюджувач продукту чи послуги, захищених торговою маркою, дає ексклюзивні права на поширення на даній території своєї продукції незалежним дрібним торговцям в обмін на одержання від них платежів роялті та дотримання відповідної технології виробничих процесів. Російський економіст М.С. Шахова дає більш широке визначення франчайзінгу: "франчайзинг – це форма тривалого співробітництва між підприємцями для поширення товарів і послуг, юридично та фінансово незалежних один від одного, що укладають між собою угоду, за якою франчайзодавець надає франчайзоотримувачу виняткове право на створення та збут під його торговою маркою на конкретному ринку певних товарів та послуг.

Франчайзодавець – це незалежна фірма, що виробляє продукцію (надає послуги) і делегує право використовувати своє ім'я (торгову марку) і продавати (виробляти) свої товари (послуги) іншій фірмі – франчайзоотримувачу. Крім того, в обов'язки франчайзодавця входить надання різної допомоги (консультативної, бухгалтерської, рекламної), яка дозволить оператору керувати своїм бізнесом за образом та подобою головної фірми.

Існує ряд переваг франчайзингу: для франчайзодавця створюється можливість збільшити число торговельних точок, що реалізують товар, обмежити витрати на заробітну плату, ренту, адміністративні витрати; франчайзоотримувачу надається можливість компенсувати нестачу знань організованими програмами навчання, отримати висококваліфіковані консультації від експертів, вигоди від постійних досліджень ринку та розвитку програм, спрямованих на удосконалення бізнесу, діяти у межах певної території. Крім того, франчайзоотримувач меншою мірою підлягає ризику, ніж звичайне мале підприємство.

Існують і недоліки франчайзингу: реальні обсяги продажу бувають меншими, ніж передбачав франчайзодавець; утримувач не має можливості впливати на політику франчайзера; можливість зіткнення утримувача з несподіваними обмеженнями можливості свого франчайзера.

Розрізняють три типи франчайзингу:

торговий франчайзинг – торгова фірма (франчайзоотримувач) отримує лише право на використання назви іншої фірми та її товарного знаку;

франчайзинг розповсюдження продукції – придбання ліцензії на продаж (виробництво) в межах суворо обмеженої території певних видів продукції під товарним знаком виробника;

чистий франчайзинг – передбачає комплексне забезпечення бізнесу франчайзоотримувача, що охоплює право на використання імені франчайзодавця, ліцензію на продаж товарів (надання послуг), навчання методам оперативного управління придбаним бізнесом тощо.

Франчайзинг як особлива форма організації діяльності заслуговує на увагу господарників і велике поширення в Україні.

3.6.2. Перспективи розвитку франчайзингу

Становлення повноцінної системи франчайзингу – одне з важливих завдань у період переходу України до ринку. Франчайзинг повинен бути резервом розвитку дрібних і спільних підприємств, які займаються розробкою та виробничим втіленням продукції інноваційного характеру. Крім того, доцільним є розвиток франчайзингу у сфері послуг, пов'язаних з обстеженням наявного на виробництві технологічного обладнання та вибором найбільш раціонального методу його заміни або модернізації; охорони здоров'я, передусім надання допомоги у зонах екологічних катастроф та при роботі у шкідливих і екстремальних умовах.

Велике значення при організації франчайзингу відіграє робота з персоналом. Вказується, що при розробці нової франчайзингової програми персонал повинен добиратися і найматися у хронологічній послідовності відповідно до організаційної структури підприємства.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25.

 2. Закон України "Про банкрутство" // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 31.

 3. Закон України "Про власність" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 20.

 4. Закон України "Про господарські товариства" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49.

 5. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29.

 6. Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" // Голос України. – 1992. – № 78.

 7. Закон України "Про оренду майна державних підприємств та організацій" // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30.

 8. Закон України "Про підприємництво" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 14.

 9. Закон України "Про підприємства в Україні" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 24.

 10. Закон України "Про приватизаційні папери" // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24.

 11. Закон України "Про приватизацію майна державних підприємств" // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24.


 
 

Цікаве

Загрузка...