WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Організація діяльності фірм, адаптованих до ринкової системи господарювання - Реферат

Організація діяльності фірм, адаптованих до ринкової системи господарювання - Реферат

Маркетинг як різновид діяльності, що є властивим для ринкової економіки, виконує наступні функції:

вивчення ринку, його структуризація, аналіз і прогнозування попиту;

вибір сегментів ринку, прийнятих для підприємства;

визначення номенклатури та асортименту продукції для ринку;

розробка стратегії виходу на ринок і реакція на дії конкурентів;

реклама, збут і його стимулювання;

політика ціноутворення.

Об'єктом маркетингу є комплекс, що складається з елементів "потреби – товар – ціна – реклама – збут".

Успішна комерційна діяльність фірм ґрунтується на наступних принципах:

орієнтація усіх сфер діяльності підприємства на задоволення потреб покупців з метою продажу продукції та отримання прибутку;

цілеспрямований і активний вплив на попит, його розвиток;

гнучке реагування виробництва на зміну потреб і попиту покупців, оперативне пристосування до них;

використання ціноутворення як механізму реагування і впливу на кон'юнктуру ринку;

вибір ефективних форм і методів доставки, реклами і продажу продукції;

підтримка творчої атмосфери серед працівників, причетних до маркетингової діяльності, заохочення їх активності та ініціативи у розробці маркетингових рішень.

3.3.2. Оцінка і напрями підвищення ефективності комерційної діяльності

Вирішення завдання стимулювання попиту досягається за допомогою багатьох засобів. При цьому розробник плану маркетингу враховує і тип ринку, і конкурентні завдання в сфері стимулювання збуту, й існуючу кон'юнктуру засобів, що використовуються.

Зразки, купони, упаковки за пільговою ціною, премії і залікові талони – це основні засоби, на яких будується діяльність щодо стимулювання попиту. Розповсюдження зразків – це пропонування товару споживачам безкоштовно чи на пробу. Зразки можуть розноситися за принципом "в кожні двері", розсилатися поштою, роздаватися в магазині і т. д.

Купони представляють собою сертифікати, які дають споживачеві право на обумовлену економію при придбанні конкретного товару.

Упаковка за пільговою ціною – це пропозиція споживачеві певної економії проти звичайної ціни товару. Це може бути упаковка за заниженою ціною, коли за зниженою ціною продають один варіант розфасовки товару (дві пачки за ціною однієї), чи упаковка комплекту, коли продають набір із двох супутніх товарів (зубна щітка і паста). Своєю здатністю стимулювати короткочасне зростання збуту упаковки за пільговою ціною перевищують навіть купони.

Премія – це товар, який пропонується за доволі низькою ціною чи безкоштовно в якості заохочення за покупку іншого товару.

Залікові талони – це специфічний вид премії, яку отримують споживачі при здійсненні покупки і можуть обміняти на товар у спеціальних обмінних пунктах.

У місцях покупки чи продажу товару створюються експозиції і демонстрації.

Щоб забезпечити співробітництво з боку оптових і роздрібних торговців, виробники користуються рядом специфічних прийомів (виробник може запропонувати залік за покупку, тобто надати знижку з ціни з кожного ящика товару, купленого у певний проміжок часу):

1. Професіональні зустрічі і спеціалізовані виставки (продавець розраховує отримати від участі в спеціалізованій виставці деяку користь, у тому числі виявлення нових потенційних покупців, підтримку контрактів з клієнтурою, знайомство з новими замовниками тощо).

2. Проведення конкурсів, лотерей, ігор.

3.4. Оптимізація розміру фірм

3.4.1. Межі концентрації і спеціалізації.

3.4.2. Роль і місце фірм різного розміру у ринковому середовищі.

3.4.1. Межі концентрації і спеціалізації

Велике значення має поділ фірм (підприємств) за розмірами. Він залежить від характеру їх діяльності. Так, для комерційних банків, страхових компаній та інших фінансово-кредитних установ найчастіше використовують розміри статутного капіталу чи річного обороту кредитно-фінансових ресурсів. Інколи законодавство встановлює (як, наприклад, для комерційних банків) мінімальну величину статутного капіталу, при якій можлива реєстрація банка і видача йому ліцензії на виконання ряду конкретних операцій (з валютою, вкладами приватних осіб та інше).

Для підприємств та організацій, що виробляють і реалізують продукцію та послуги, найбільш вагомими ознаками, що використовуються при розподілі їх за розмірами, служать: вартість виробленої продукції і послуг (для постачальницько-збутових і торгових фірм – вартість реалізованих товарів, оборот реалізації); вартість статутного капіталу та його головної частини – основного капіталу (основних засобів і довгострокових фінансових вкладень); чисельність персоналу фірми. У сучасних умовах української економіки усі вартісні показники є ненадійними, і на практиці в якості ознаки, що характеризує розміри фірми, використовують чисельність зайнятих (чисельність персоналу фірми).

3.4.2. Роль і місце фірм різного розміру у ринковому середовищі

Оскільки законодавство та економічна політика керівництва України в даний час передбачають певні заходи щодо стимулювання розвитку малого бізнесу, для малих підприємств передбачаються певні податкові та інші пільги і переваги. У промисловості і будівництві до малих належать фірми з чисельністю персоналу до 200 чол., у науці і науковому обслуговуванні – до 50 чол. і тощо, хоч ці кількісні межі і є доволі умовними.

Говорячи в більш загальному плані, розподіл фірм, що здійснюють діяльність у сферах виробництва та обороту товарів за розмірами має вагомий науково-економічний інтерес і використовується для характеристики процесів концентрації виробництва, фінансового капіталу та інших цілей, пов'язаних з вивченням макроекономічних пропорцій. Незалежно від використання при розподілі (групуванні) підприємств за розмірами ознаки, в кінцевому рахунку прагнуть виділити дрібні, середні і великі підприємства, а в деяких випадках – і проміжні (вище і нижче середніх) градації.

Поділ підприємств на великі, дрібні і середні значною мірою залежить від галузевих особливостей і пов'язаний з рядом умовностей (хлібозавод з кількістю робітників більше 300 чоловік буде, мабуть, вважатися великим, а машинобудівний завод з такою кількістю робітників потрібно віднести до групи дрібних чи середніх підприємств).

3.5. Особливості функціонування фірм у вільних економічних та офшорних зонах

3.5.1. Особливості вільних економічних та офшорних зон.

3.5.2. Види фірм, які функціонують у вільних економічних зонах.

3.5.3. Організація та управління офшорною компанією

3.5.1. Особливості вільних економічних

та офшорних зон

Вільна економічна зона (ВЕЗ) – частина території, відокремлена кордоном від решти території країни, що має пільгове оподаткування, звільнення від митного контролю, розташовані на даній території національні, іноземні і спільні підприємства та організації, свою економічну і соціальну інфраструктуру, в'їзд та виїзд з якої здійснюється за відповідним дозволом.

Головні завдання, які вирішують за допомогою ВЕЗ:

1) залучення іноземних інвестицій і технологій;

2) формування додаткових робочих місць;

3) поповнення сучасного управлінського і професійного досвіду.

ВЕЗ як сфера залучення ресурсів характеризуються особливим статусом, пов'язаним з існуванням у її межах системи економічних і правових пільг, насамперед таких, як скасування мита на імпорт, звільнення від оподаткування або його істотне зниження, зняття валютних обмежень і гарантій захисту інвестицій, спрощення юридичних процедур і правових формальностей, компенсація витрат, що мають соціальну спрямованість, надання кредитних, комунальних, транспортних та інших пільг.

Особливим класом ВЕЗ є офшорні зони. Основна ознака офшорної юрисдикції – пільговий характер оподаткування. Податкові пільги для офшорних компаній досить суттєві і, як правило, характеризуються повним звільненням від виплати всіх місцевих податків. Офшорні компанії зобов'язані платити лише разовий реєстраційний збір і оплачувати річний збір, ставки якого найчастіше фіксовані і не залежать від комерційної активності. Іншою ознакою діяльності в режимі офшора є заборона на комерційні операцій на території країни реєстрації офшорної компанії.

В Україні існують передумови й відпрацьовуються механізми для створення зон спільного підприємництва з іноземним капіталом. У 1992 р. Верховною Радою України прийнято Закон "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".

3.5.2. Види фірм, які функціонують у вільних економічних зонах

Світовий досвід функціонування вільних економічних зон дозволяє відмітити, що в них важливу роль відіграє малий бізнес, особливо в офшорних зонах. Це пов'язано з первісною нерозвиненістю інфраструктури, великими потенційними можливостями даних форм організації та обслуговування. Малий бізнес дозволяє гнучко і швидко заповнити ніші в ринковому просторі, які або не розвинені зовсім, або представлені незначною кількістю.

Вийшовши на ринок, дрібна фірма ставить перед собою дві мети – виживання і прибутковість, вибираючи конкретну конкурентну стратегію.

Виділяють 4 основні типи дрібних фірм: "венчурні", "традиціоналісти", "сателіти", "міні-монополісти".

Венчурні (ризикові) фірми здійснюють технологічний розвиток, який часто призводить чи до модернізації старих, чи до виникнення нових галузей економіки, що особливо важливо для науково-технічних зон. Їх головна мета – отримати продукт, який принесе майбутній прибуток. Питання виживання цих компаній безпосередньо залежить від вдалої розробки нововведення.

"Традиціоналісти" – класичні дрібні фірми – становлять більшість у малому бізнесі. Розрізняють три основні типи традиційних фірм: "масовики", "хамелеони" і "генеріка".

"Масовики" орієнтуються на постійний споживчий попит і не кооперуються між собою. Вони становлять близько 30% традиційних дрібних фірм. Головна сфера їх діяльності на ринку – операції з нерухомістю (землею, приміщенням, обладнанням) або зі спеціальними знаннями. За рахунок того, що продукція таких фірм завжди користується попитом, бо задовольняє регулярні довготривалі потреби, їм майже гарантоване отримання доходу, а отже, і виживання. Роль цих фірм велика, особливо в період становлення вільної економічної зони (ВЕЗ):


 
 

Цікаве

Загрузка...