WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Антикризове організаційно-економічне управління фірмою як інтегрованим об’єктом господарювання - Реферат

Антикризове організаційно-економічне управління фірмою як інтегрованим об’єктом господарювання - Реферат

У двох останніх випадках санація здійснюється в процесі справи про банкрутство при умові згоди зборів кредиторів зі строками їх вимог на переведення боргу.

Залежно від глибини кризового стану підприємства та умов надання йому зовнішньої допомоги розрізняють два види санації:

1) без змін статусу юридичної особи підприємства, що підлягає санації (здійснюється з метою уникнення неплатоспроможності підприємства, якщо його кризовий стан розглядається як кризове явище). Цей вид санації має такі форми:

погашення боргу підприємства за рахунок засобів бюджету (тільки для державних підприємств);

погашення боргу підприємства за рахунок цільового банківського кредиту (здійснюється, як правило, комерційним банком, що обслуговує підприємство, після ретельного аудиту діяльності останнього. Це переоформлення короткострокових кредитів у довгострокові з відповідним підвищенням ставок процента);

перенесення боргу на іншу юридичну особу (на основі договору; для здійснення такої санації вимагається обов'язкова згода кредитора);

випуск облігацій (та інших боргових цінних паперів) під гарантію санатора (здійснюється, як правило, комерційним банком, що обслуговує підприємство, якщо з якихось причин надання йому банківського кредиту неможливе; у ролі санатора може бути страхова компанія);

2) із зміною статусу юридичної особи підприємства, що підлягає санації. Має назву реорганізації підприємства і вимагає ряду реорганізаційних процедур, пов'язаних зі зміною його форми власності, організаційно-правової форми діяльності. Здійснюється при більш глибокому кризовому стані підприємства). Цей вид санації має такі форми:

злиття;

поглинання;

розподіл (відщеплення);

перетворення у відкрите акціонерне товариство;

передача в оренду;

приватизація.

Процес реорганізації підприємств, що підлягають санації, потребує попередньої розробки проекту санації, в якому відображаються:

1) економічний та фінансовий стан підприємства-боржника до початку санації;

2) головні причини, що обумовлюють критичний фінансовий стан підприємства-боржника;

3) мета та форми санування;

4) план санування з виділенням першочергових заходів з фінансового оздоровлення підприємства;

5) розрахунок ефективності запропонованої форми санації;

6) визначення критеріїв (умов), що забезпечують успіх проведення санації в запропонованій формі.

Результати санації (хоча і спрямовані на відвернення неплатоспроможності та відновлення фінансової стійкості підприємства) у кінцевому результаті можуть бути оцінені за допомогою розміру додаткового прибутку (різниці між сумою до і після здійснення санації). Додатковий прибуток у цьому випадку отримується за рахунок нормалізації господарської діяльності підприємства при відповідній фінансовій підтримці.

Затрати на здійснення санації визначаються шляхом розробки спеціального бюджету.

Принципово ці затрати можуть розглядатись як інвестиції санатора в сановане підприємство з метою отримання прибутку в наступному періоді.

Мета санації вважається досягненою, якщо за рахунок зовнішньої фінансової допомоги або реорганізації вдалося нормалізувати виробничу діяльність та уникнути оголошення підприємства-боржника банкрутом з наступним зупиненням його діяльності та продажем майна.

9.3.3. Реорганізація фірми як реакція на кризу

Зміна статусу юридичної особи санованого підприємства як форма санації носить назву реорганізації підприємства і вимагає ряду реорганізаційних процедур, пов'язаних зі зміною його форми власності, організаційно-правової форми діяльності. Вона здійснюється при більш глибокому кризовому стані підприємства. Такий вид санації має наступні основні форми:

а) злиття – здійснюється шляхом об'єднання підприємства-боржника з іншим фінансово стійким підприємством, у результаті якого підприємство-боржник втрачає свій юридичний статус. У процесі злиття підприємства об'єднують свої бухгалтерські баланси. Для санованого підприємства при злитті забезпечується збереження робочих місць і напряму виробничої діяльності.

Для санатора мотивом злиття з підприємством-боржником може бути ефект синеризма, пов'язаний з новими можливостями внутрішньої кооперації, диверсифікації продукції, ринків збуту тощо;

б) поглинання – здійснюється шляхом придбання підприємства-боржника підприємством-санатором (для останнього це є однією з форм інвестицій – придбання цілісного майнового комплексу або головної частини його активів). Для санатора ефект поглинання також пов'язаний з синеризмом. Сановане підприємство при поглинанні звичайно втрачає свій самостійний статус, хоча як юридична особа може зберегтися у вигляді дочірнього підприємства;

в) розщеплення – така форма санації може використовуватися для підприємства, що здійснює багатогалузеву господарську (виробничу) діяльність. Її ефект полягає в тому, що за рахунок суттєвого скорочення надбудованого управлінського апарату, невиробничих та допоміжних служб значно скорочується сума постійних витрат і зростає ефект операційного ліверіджу нових відщеплених підприємств. Виділені в процесі розщеплення підприємства отримують статус нової юридичної особи, а майнові права та обов'язки переходять до кожного з них на основі розщепленого балансу;

г) перетворення у відкрите акціонерне товариство – здійснюється з ініціативи засновників, дозволяє суттєво розширити фінансові можливості підприємства, забезпечити шляхи виходу з кризи і дати новий імпульс його економічному розвитку. Умовою такої санації є необхідність забезпечення засновниками мінімального розвитку статутного фонду, встановленого законодавством;

д) передача в оренду – ця форма в сучасних умовах характерна для санування державних підприємств, при якій вони передаються в оренду членам трудового колективу. Умовою її здійснення є прийняття на себе колективом орендаторів боргів санованого підприємства. Така форма санації може використовуватися і для підприємств недержавної форми власності;

є) приватизація – за допомогою цієї форми сануються державні підприємства. Умови та форми приватизації державних підприємств регулюються розширеною системою законодавчих актів.

Процес реорганізації санованих підприємств вимагає попередньої розробки проекту санації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25.

 2. Закон України "Про банкрутство" // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 31.

 3. Закон України "Про власність" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 20.

 4. Закон України "Про господарські товариства" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49.

 5. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29.

 6. Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" // Голос України. – 1992. – № 78.

 7. Закон України "Про оренду майна державних підприємств та організацій" // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30.

 8. Закон України "Про підприємництво" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 14.

 9. Закон України "Про підприємства в Україні" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 24.

 10. Закон України "Про приватизаційні папери" // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24.

 11. Закон України "Про приватизацію майна державних підприємств" // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24.


 
 

Цікаве

Загрузка...