WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Реалізація бізнес-плану як процес його удосконалення та подолання опору нововведенням - Реферат

Реалізація бізнес-плану як процес його удосконалення та подолання опору нововведенням - Реферат

Аналізуються змінні, постійні витрати, а також показники завантаження ОВФ.

3. Контроль якості продукції

Порівнюють фактичну якість із встановленими стандартами чи вимогами фірми(за розробленим графіком)

4. Контроль обсягів реалізації

Інформація про:

 • обсяги реалізації в натуральних одиницях та вартісних показниках;

 • середня вартість однієї закупленої партії;

 • динаміці цін продукції;

 • кількості продукції просячої в кредит;

 • динаміка заборгованості за відвантажені товари;

 • прострочені рахунки та безнадійна заборгованість

яскраво свідчить про фінансовий стан підприємства і про його можливості по реалізації проекту.(проводиться як мінімум щомісячно)

5. Контроль бюджетних витрат

Здійснюється на початкових стадіях проекту.

Порівнюється запланована вартість проекту з фактичною(здійснюється постійно)

Якщо в результаті контролю виявлені суттєві відхилення від запланованих показників коректується бізнес-план.

Наприклад.

На протязі 6 місяців існування нового підприємства не вдається вийти на запланований рівень ціни.

План коректується.

Визначається новий строк йог окупності.

Повідомляють інвестора.

Іноді коректування бізнес-плану вимагають зміни зовнішнього середовища організації(економічна ситуація в країні) чи у внутрішньому(зміна керівництва фірми, яке по-іншому дивиться на завдання фірми).

Коректування бізнес-плану дає можливість підприємству, уточнюючи цілі чи змінюючи шляхи їх досягнення, збільшити свої шанси на успіх.

6. Типові помилки при бізнесплануванні та їх уникнення

Аналіз недоліків при проектуванні дозволяє виявити помилки та демонтсружє переваги професійного менджменту.

Кожний бізнеспроект, розробка нового товару, реорганізація підприємства вимагає систематичної роботи з метою досягнення запланованих результатів.

При цьому заплановані результати повинні бути отриманні:

 • у встановлений строк;

 • без перевищення бюджетних витрат;

 • з певною якістю

Однак не завжди вдається досягти цього.

Розглянемо деякі типові причини цього:

 • недостатньо обгрунтовані вимоги до самого проекту: недостатність інформації при розробці проекту, недостатній рівень її аналізу, розробки проблеми;

 • нечітко визначена стратегія, тактика, мета проекту – найбільша часто зустрічаєма помилка. Фірма досить часто економить кошти при визначенні привабливості проекту, завищує планові обсяги реалізації, ціни, підприємтсво часто не уявляє взагаля якої якості саме потрібний товар на ринку;

 • замість обьєктивного пошуку кількох варіантів досягнення мети, проект розробляється лише один та його тільки виконують. Для реалізації будь-якої мети завжди існує деккілька альтернатив, аналіз яких дозволяє раціонально використати кошти. Коли виникаюьб труднощі, тоді навіть не допомагають

4. нечітко розподілена відповідальність між міністерствами (?) в питаннях розробки та реалізації проекту.

5. відсутність кваліфікованої команди по розробці та реалізації Б.П.

6. недооцінювання ризику, його грошовій оцінці та захисту.

7. невміння справлятися зі своїми помилками.

8. Не всі події можна передбачити, тому відхилення необхідно сприймати як нормальне явище і шукати альтернативні шляхи вирішення проблеми.

9. висвітлення в БП тільки позитивні сторони бізнесу.

Ам. м-т вимагає, щоб БП був збалансований, тобто немає проекту без слабких сторін.

Успішно функціонуюча система повинна сприймати помилки з радістю.

Будь-який досвід є позитивним, якщо з нього зробити правильні висновки.

Багато людей власні помилки приводять до паніки, але саме помилки та невдачі іноді приводять до успіху.

Кожен хто впав має право на те, щоб піднятись та йти далі.

У американців є прислів'я: „Для того, щоб добитись успіху необхідно лише на один раз піднятись більше ніж впасти".

Тобто для тих, хто збирається займатись бізнес-плануванням в перше чергу необхідно звільнитися від стереотипу, що БП є щось непохитне як гора.

Плани існують для того, щоб вносити в них корективи.

Така постановка питання здається суперечливою, оскільки гнучкість і плановість є поняття антагоністи. Однак тільки гнучкий підхід до бізнес-планування робить його життєвим.

Соціально-екологічні аспекти бізнес-планування

 1. Мета та зміст соціального аналізу бізнес проекту.

 2. Цілі та методика екологічного аналізу.

Л-ра: 4, розділ 3 і 5;

6, розділ 7;

10, розділ 4.

 1. Проектуючи нову діяльність, ініціатору проекту завжди необхідно дати відповідь на наступні питання:

  • як впливатиме проект на зміни в соціальному середовищі;

  • як соціальна система може впливати на реалізацію проекту та на одержання очікуваних результатів.

Метою соціального аналізу є визначення прийнятності варіантів реалізації проекту з погляду користувачів, посилення регіону, де здійснюється проект.

Основні компоненти соціального аналізу:

  • визначення розмірів території, що перебуває у сфері впливу;

  • виявлення категорій людей, яких проект;

  • виявлення серед них зацікавлених у проекті та їх противників;

  • визначення прийнятності проекту для населення з точки зору демографічної та соціокультурної ситуації в регіоні;

  • визначення соціальних наслідків реалізації проекту.

До основних соціальних наслідків слід віднести:

  • зміна кількості робочих місць в регіоні;

  • поліпшення житлових та культурних-побутових умов;

  • зміна структури економіки регіону;

  • зміна рівня забезпечення товарами та послугами;

  • зміна рівня здоров'я;

  • економія вільного часу;

  • зміна в доходах населення.

Тобто це ті показники, які в тій чи іншій мірі характеризують рівень життя населення.

В тих випадках, коли реалізація проекту вимагає переселення людей проводиться детальна етно, -демографічна характеристика населення.

Тобто, соціальний аналіз передбачає не лише фіксацію існуючого рівня розвитку регіону, але й прогнозування його зміни в результаті реалізації проекту.

При цьому слід враховувати весь спектр можливих змін, які можуть бути зумовлені змінами в зовнішньому середовищі проекту. Соціальні прогнози проекту, ще менш певні, ніж економічні результати майбутньої діяльності.

Однак, при реалізації великомасштабних проектів, які вимагають урядових гарантій або погоджень з владними структурами соціальний аналіз є обов'язковою умовою.

2. Цілі та методи екологічного аналізу.

Вплив на зовнішнє середовище є одним з найпоширеніших зовнішніх факторів або екстерналій, у проектах як державного так і приватного сектору.

Різні інвестиційні проекти можуть мати різний негативний вплив на зовнішнє середовище. Він може бути постійним та тимчасовим.

Наприклад: будівництво підземних трубопроводів має тимчасовий негативний вплив під час будівництва.

Рівн. об'єднання „Азот" постійний і досить суттєвий.

Метою екологічного аналізу є визначення потенційної шкоди навколишньому середовищі під час здійснення та експлуатації проекту та визначення заходів.

потрібних для пом'якшення негативного впливу або запобігання йому

Найскладнішим завд економістів є оцінка в грошовому виразі позитивний вплив а також обрахувати вартість здійснюваних заходів

Для цього застосовують декілька загально відомих підходів:

 • оцінка очевидних екологічних наслідків або оцінка змін продуктивних змін продуктивності ресурсів відображено в ринкових цінах:

Приклад: будівництво меткобінату може порушити існуючу еконм. діяльність на певній території чи скид води в металургійному комбінаті в річку можуть порушити систему рибальства

2 Метод "людського капіталу" або оцінка втрат доходів

Визначаються втрати громадян на додатковий захист та лікування внаслідок погіршення екологічного стану в регіоні Захист: додаткове харчування, відпочинок

3 Оцінка альтенативної вартості неринкового або такого, що не має ніші ресурсу (збереження лісу як національного багатства замість його вирубки) Отже цей підхід вимірює те, від чого приходиться відмовитись з метою збереження ресурсів.

4. оцінка ефективності витрат – порівняння очікуваних суспільних вигод та втрат

Приклад: додаткові витрати на хорону здоровя і підвищення середніх доходів населення або: рівень зниження забруднення із витратами на додаткові очисні споруди

Оскільки розробники проектів не завжди роблять такі


 
 

Цікаве

Загрузка...