WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Планування та регулювання діяльності фірми на ринку - Реферат

Планування та регулювання діяльності фірми на ринку - Реферат

Планування та регулювання діяльності фірми на ринку

План

 1. Сутність функції та завдання бізнес-планування.

 2. Класифікація бізнес-проектів.

 3. Основні вимоги та стиль оформлення бізнес-планів.

 4. Особливості вітчизняного бізнес планування.

 1. Сутність, функції та завдання бізнес-планування.

Будь-яка конструкція створюється спочатку на папері. Будинок, літак або комп'ютер розпочинаються з креслень та розрахунків. Бізнес-план точно так само як креслення чи інші технічні розрахунки це є роздуми та обґрунтування перед діями. Він дозволяє зважити усі "за" та "проти" перед початком вкладення ресурсів. Звернення до бізнес-плану, його необхідність виникає тоді, коли для підприємства необхідні зміни. Що ми розуміємо під поняттям "зміни":

 • Реструктуризація підприємства:

 • зміна власника (перехід з державної на приватну форму власності або розширення кількості власників у зв'язку з емісією цінних паперів)

 • об'єднання, злиття компаній

 • розпад об'єднань

 • Розширення обсягів виробництва, особливо коли є необхідність в залученні фін. ресурсів.

 • Переорієнтація підприємства на виробництво інших видів продукції або послуг, тобто зміна спеціалізації.

 • Відкриття власної справи та визначення профілю майбутньої фірми.

Необхідність та цінність бізнес-планування полягає не тільки в тому, щоб переконати інвестора в тому, що у підприємства існує варта уваги та підтримки бізнес-ідея. Бізнес-план має особливе значення для управлінського персоналу підприємства, оскільки обґрунтовує цілі підприємства, а також термін та шляхи їх досягнення.

Таким чином, бізнес-план – це документ, в якому за допомогою певних стандартів подана система доказів успішності пропонованої справи (Циферблат).

Бізнес-план – це інструмент об'єктивної оцінки власної підприємницької діяльності, а також реалізації проектно-інвестиційних рішень відповідно до вимог ринку (Уткін).

Не буде перебільшенням сказати, що бізнес-план (БП) є основою управління не тільки певним комерційним проектом, але й самим підприємством. Він дозволяє подивитися на чвоє підприємство ніби зі сторони.

Складають БП, як правило, з метою одержання кредиту або залучення інвестицій. Однак основною ціллю БП є прогнозування виробничо-фінансової діяльності на найближчу та найбільш віддалену перспективу відповідно до вимог ринку та виходячи з можливостей залучення необхідних ресурсів.

Бізнес-планування допомагає підприємствам вирішити наступні завдання:

 • визначити конкретні види діяльності фірми, цільові ринки та місце фірми на даних ринках.

 • сформулювати довгострокові цілі фірми, стратегію та тактику їх досягнення.

 • визначити осіб, відповідальних за стратегію.

 • виявити відповідність наявних кадрів, умов мотивації їх праці та вимогам, необхідним для досягнення цілей.

 • визначити товарний асортимент та товарну номенклатуру продукції та оцінити технічні і технологічні можливості фірми.

 • оцінити фінансовий стан фірми і відповідність наявних фінансових ресурсів можливостям для досягнення поставлених цілей.

 • попередити труднощі, "підводне каміння", які можуть виникати в діяльності фірми.

Нехтуючи бізнес-плануванням підприємці багато втрачають в питаннях організації своєї справи. Навпаки, бізнес-планування дає для будь-якої фірми чимало вигод:

 • Заставляє керівників фундаментально вивчити перспективи фірми.

 • Визначає показники діяльності фірми, необхідні для послідовного контролю.

 • Чітко формалізує обов'язки та відповідальність керівного персоналу фірми.

 • Робить фірму більш підготовленою до ринкових змін.

В сучасній практиці бізнес-планування виконує 4 основні функції:

 • залучення грошових ресурсів

 • залучення до власного бізнесу потенційних партнерів, які виявили б бажання вкласти у виробництво власний капітал або наявну в них технологію

 • прогнозування, оцінка зміни макросередовища (нині виживає той, хто володіє інформацією стосовно зміни середовища, або ті, хто диктує умови даного середовища)

 • визначення стратегії та тактики розвитку підприємства.

 1. Основні вимоги та стиль виконання бізнес-планів.

За даними російського журналу "Эксперт", приблизно 90% запропонованих бізнес-планів відхиляються інвесторами. Американська консультаційно-аудиторська фірма "Ернст енд Янг" називає цифру 95%. Причин тут декілька:

 • необхідно пам'ятати, що у інвестора завжди більший вибір куди вкласти гроші ніж у позичальника, де їх взяти.

 • завжди оцінюється ділова репутація партнера. Критерії: репутація як колишнього боржника, кредитний рейтинг, досвід в даній галузі, ділові якості, ділові якості.

Але найбільш стандартна причина відсіву бізнес-планів на самій першій стадії – це низька якість їх розробки.

Звісно, єдиного шаблону бізнес-плану, який би задовольняв усіх інвесторів, немає. Кожен інвестор вимагає висвітлити в більшій мірі той чи інший аспект.

Оформлення, як і стиль викладення не менш важливі для успіху, ніж зміст бізнес-плану. Неохайно оформлений, неграмотно складений, сильно роздутий або навпаки, невиправдано стислий бізнес-план не знайде розуміння в кредитора. Тому існує ряд вимог яких бажано дотримуватися при складанні бізнес-плану:

 • ясність у викладенні думок, по можливості вживання простих речень, уникати характеристики декількох ідей в одному реченні, якомога менше вживати прикметників, а побільше таблиці та графіків.

 • стислість (підприємець навряд чи викликає симпатію якщо знайомство з його бізнес-планом викличе втому у менеджера банку) звідси наступна вимога – давати в бізнес-плані стислу достатню інфо

 • логічність (якщо план буде побудований в логічній послідовності, розділи мусять бути тісно пов'язані між собою не має бути повторень і протиріч в плані – то ж справить позитивне враження на інвестора)

 • об'єктивність (реально підходити до значення і перспектив проекту) звичайно, позичальник завжди хоче бути привабливішим ніж насправді є для професіонала не є проблемою скласти привабливий бізнес-план, хоч скажем, для іншого професіонала не складно виявити підробку)

 • оформлення та структурна частина мають бути чіткими Весь матеріал повинен бути розділений на підрозділи, обсяг кожного повинен знаходитись в чіткій пропорції з параметрами інших.

3 Особливості вітчизняного бізнес-планування Бізнес-план – це стандартний документ ознайомлення з підприємством та обов'язкова вимога цивілізованого ринку

Як і будь-яке явище бізнес-планування переживає свої злети та падіння

Зараз на Заході вже немає моди на бізнес-планування, це стало нормою, що підпр має мати БП (детально продуманий, систематично побудований залежно від зміни умов)

БП – елемент іміджу фірми, оскільки значно переконливішим виглядає підпр яке знає як буде розвиватись в найближчий час Зарубіжні партнери наших вітчизняних фірм перш ніж заключити контракт зачасту просять познайомитись з бізнес-планом фірми з метою ознайомлення з напрямком її розвитку Тобто на Заході прийнято що такий документ у фірми існує і з ним постійно працюють

Обов'язковість складання БП в Україні законодавчо не закріплена Особливістю вітч БП є те, що вони скл, як правило, з метою отримання кредитів

БП відрізняються некомплексністю оскільки обґрунтовується зачасту окрема бізнес-ідея без врахування загального фінансового стану підпр

У підпр не вистачає кваліфікованих спеціалістів, які могли б ефективно виконати таку роботу Взагалі існує два підходи до бізнес планування:

 • БП підпр може скласти самостійно, а методичні рекомендації отримуються від інвестора

 • БП складає наймана група, а ініціатори проекту підготовлюють вихідні дані

Для української практики найбільш поширеним є перший підхід.

Можливо це є правильним оскільки ініціатори є спеціалістами у виробничих та технологічних питаннях, проте зачасту так буває, що вони погано розбираються у тонкощах фінансового забезпечення проекту тому не дивлячись на дороговизну подібних послуг, можливо варто все ж таки залучати експертів, хоча б для вирішення фінансових проблем проекту

Наступна проблема: невідповідність бух обліку інтересам бізнес планування

На Україні бух облік – це перш за все засіб задоволення цікавості та інтересів контролюючої надбудови і податківців, різного роду інспекцій та комітетів

Зачасту для того, щоб розрахувати прибутковість окремих видів продукції необхідно робити численні вибірки даних та додаткові розрахунки, тому що таких даних в бухгалтерії немає

Нині наші вітчизняні підпр, які використовуються для вирішення широкого діапазону завдань господарської діяльності підприємств Методологічні та методичні основи бізнес-планування скл. із загальнонаукових, аналітично-прогностичних, а також методичних прийомів запозичення з різних галузей знань

Загально-наукові методи

 • системний аналіз

 • комплексний підхід

 • програмно-цільове планування

 • ситуаційний аналіз

Системний аналіз широко застосовується в бізнес-плануванні, оскільки дозволяє розглядати будь-який проект як об'єкт з великим діапазоном внутрішніх та зовнішніх причинно-наслідкових звязків

Приклад: необхідність модернізації підприємства може бути викликана зовнішніми факторами:

 • зміною станів;

 • вподобань споживачів

 • зміною попиту та ін

а також внутр факторами (зношеним основнимп капіталом, неефективна структура управління чи низький рівень кваліфікації працюючих)

Комплексний дозволяє дослідити проблематику окремого проекту як об'єкт, який має різні прояви: фінансові, технологічні, організаційні, соціальні аспекти

Ситуаційний – виключно дійовий метод контролю за позицією підпр на конкурентному ринку Цей метод добре перевірений практикою, дозволяє керівництву позбавитись від зайвих ілюзій; тверезо оцінити стан речей, постійно контролювати ситуацію.,

Стосовно програмно-цільовго планування, то воно широко застосовується при розробці

Переходять на нову систему бух обліку, яка більше пристосована для прямого розуміння власного бізнесу та пошуку шляхів збільшення його доходності .

На якість бізнес-планування в значній мірі впливає недосконалість законодавства.

Багато питань підприємницької діяльності ще не врегульовані, не відпрацьований механізм виконання укладених угод

Нині в Україні іде процес адаптації зарубіжного досвіду до вітчизняних умов, типізація методології та документації.

Всі названі особливості свідчать про те, що бізнес-планування на Україні це більш складніший процес, і вимагає більш кваліфікованих спеціалістів.

Серйозні інвестори вимагають , якої БП представляють безпосередньо з участю самого працівника, навіть у випадку залучення групи експертів. Повишаються шанси в пошуку партнерів, наявність на підприємстві команди, яка власноруч розробила план і почала його реалізовувати


 
 

Цікаве

Загрузка...