WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Оцінка ризиків в бізнес-планування - Реферат

Оцінка ризиків в бізнес-планування - Реферат

Оцінка ризиків в бізнес-планування

План

 1. Сутність та методи оцінки ризику

 2. Класифікація ризиків та способи їх попередження

1 всі інвестиції пов'язана з тим, що гроші потрібно передати комусь на певних умовах, для того, щоб у майбутньому отримати суму, що перевищує витрачену. Але як тільки гроші покинули гаманець (розрахунковий рахунок) інвестора – відразу ж виникає небезпека їх неповернення. Саме тому із словом "інвестиції" завжди присутнє слово "ризик"

Тобто інвестиції – це коли гроші дають сьогодні, а прибуток отримують завтра.

При цьому під ризиками слід розуміти ті випадки, коли позичальник спеціально (навмисне) не хоче повернути гроші.

При здійсненні бізнес-проектів виникає безліч випадків, коли їх дійсно неможливо повернути:

- закуплене обладнання виявилося некомплексним;

- немає попиту на вироблений товар.

Само собою зрозуміло, що інвестор неухильно хоче захистити себе від ризиків.

Під ризиком в б. п. розуміють можливу небезпеку втрати інвестованих коштів внаслідок специфічних явищ природи або тих чи інших видів діяльності людини.

Як економічна категорія ризик є подія, яка може відбутись або не відбутись. У випадку, якщо подія відбулась можливі три економічні результати : виграш, збиток або нульовий результат.

Ризиком можливо управляти, тобто застосовувати різні методи. Які дозволяють в певній мірі прогнозувати настання ризикової ситуації та приймати міри по зниженню втрат.

Щоб кількісно визначити величину ризику, необхідно знати всі можливі наслідки будь-якої події та ймовірність настання самої події.

Ймовірність події може бути визначена об'єктивними та суб'єктивними методами.

Об'єктивний м-д заснований на розрахунку частоти, з якою може відбутись певна подія. Якщо є достатня кількість статистичних даних, то ймовірність будь-якої події можна розрахувати досить точно.

Наприклад якщо відомо, що в 200 і 3400 підпр.рівень рентабельності авансованого капіталу складає 25%, то ймовірність отримання такого рівня прибутковості на вашому підприємстві складає 0,5

Однак самий метод має і свої недоліки:

  • зачасти достатню кількість інформації добути просто неможливо.

  • Певна подія однакова за змістом та кількісними параметрами може бути викликаний різними факторами.

Суб'єктивний метод – визначення імовірності заснований на використанні суб'єктивних прогнозів стосовно імовірності.

Досить часто для даних цілей запропонують експертів, які дані проблеми можуть розглядати з точки зору впливу різних факторів. Однак, недоліком даного методу є те, що різні люди можуть встановлювати різні значення імовірності тої чи іншої події. Інвестори та ініціатори б.п. попадають в складне становище стосовно вибору.

Що стосується наслідків від будь-якої події, то чим мінливішими вони є, тим ризикованішими. Під мінливість ми розуміємо відхилення будь-якого від середньозваженого значення, що вимірюється статистичними показниками як розмах варіації, дисперсія та середньоквадратичне відхилення.,  - коефіцієнт.

Таким чином, можна зробити висновок, що ризик, тим більший, чим більша імовірність настання події та більша можливість наслідків від такої події.

Для успішності запровадження бізнес-плану досить важливо є розгляд ризиків, необхідно показати потенційному інвестору, що ініціатори проекту уявляють собі основні ризики проекту і мають розроблену програму по зниженню можливих втрат. Стверджувати, що в бізнес-проекту немає ризиків.

Способи – організації фінансові (страх.)

2. Класифікація ризиків та способи їх попередження.

Ефективність управління ризиками в значній мірі обумовлюється кваліфікованою їх класифікацією.

Під класифікацією ризиків слід розуміти розподіл ризиків на певні групи за способом виникнення.

Науково обґрунтована класифікація ризиків дозволяє чітко визначити місце кожного ризику в їх загальній системі, а також створює можливості для ефективного використання відповідних методів та прийомів управління ризиком.

В залежності від можливого результату (наслідку) ризики можна розділити на дві великі групи: чисті та спекулятивні.

Чисті ризики означають отримання негативного або цільового результату. До них відносять:

Природні (землетрус, пожежа, епідемія, повінь, тощо).

Екологічні (пов'язані з забрудненням навколишнього середовища).

Політичні (військові дії, революції, негативні зміни в податковому законодавстві).

Найкращим способом захисту від чистих ризиків є зовнішнє страхування.

Оскільки ймовірність настання таких часів як правило низька страх. поліс коштує порівняно недорого з можливими втратами.

Спекулятивні ризики можуть мати як позитивні так і негативні результати.

До даної групи ризиків відносять: комерційні та фінансові.

Комерційні ризики ( - ризики) являють собою небезпеку втрат майна в процесі виробничо – господарської діяльності.

В свою чергу вони підрозділяються на : майнові, виробничі, торгові, транспортні.

Немає 62 сторінки

Ризики ліквідності – пов'язані із втратами при реалізації цінних паперів або інших товарів в зв'язку із зміною структури інвестиційного портфеля.

Стосуються інвестора.

Інвестиційні ризики поділяються на:

 • процентні

 • кредитні

 • ризики прямих фінансових втрат

Процентні та кредитні ризики стосуються інвестора.

Інвестиційний ризик - пов'язаний із зміною % ставок, дивідендів по акціях, та інших цінних паперах.

Іншими словами, інвестор зачасту може отримати вищий доход, ніж по вже здійснених капіталовкладень, але не може звільнити у свій капітал, переданий на певних умовах.

Кредитний ризик – небезпека несплати позичальником основного боргу та відсотків по ньому.

Захист: договірні умови – кредитний договір.

Ризики прямих витрат:

 • ризик банкрутства – небезпека втрати підприємств власного капіталу та нездатність його розрахуватись із взятими на себе зобов'язаннями.

Виникає тоді, коли недобросовісно чи не професійно оцінено привабливість бізнес-ідеї.

 • селективний ризик – ризик, пов'язаний з неправильним формуванням портфельних інвестицій, тобто купівля цінних паперів менш доходних у порівнянні з іншими.

Найбільшими ризиками для даного проекту є:

В бізнес-плані краще самому впізнати всі ризики, ніж це зробить інвестор.


 
 

Цікаве

Загрузка...