WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Обгрунтування програми в бізнес-плані - Реферат

Обгрунтування програми в бізнес-плані - Реферат

Обгрунтування програми в бізнес-плані

План

 1. Місце та роль плану в-цтва в БП;

 2. Оцінка технології та розрахунок витрат на виробництво.

 3. Основні техніко-кономічні показники роботи підприємства, що фінансуються в БП;

1 осоливий інтерес употенційних кредиторів виникає до всіх деталей виробничого процесу. Це робиться з метою переконання у високій кваліфікації керівництва фірми та обгрунтованості її бізнес-план.

Саме тому ініціатором проекту в БП приходиться відповідати на безліч питань виробни-

Чого характеру, але, як правило, в БП включають тільки основні питання, а решта виноситься в додатки, обсяг яких не обмежується.

Деякі автори-спеціалісти з БП настоюють, що опис виробництва перевищувати 10-15% обсягу БП..(Церерблот,Уткін). Оскільки текст будуть оцінювати не тільки виробничники, але і фінансисти необхідно потурбуватись проте, щоб він був зрозумілим і доказовим для непрофесіоналів.

В даному розділі необхідно доказати потенційним партнерам, що бізнесмен в змозі організувати виробництво та постачати необхідну кількість товарів в необхідні строки та місця, з певним рівнем якості. на думку Попова це є самий важний розділ БП.

Виробнича програма розпочнеться з відповіді на питання:

 • На яких потужностях буде здійснюватись виробництво: на вже існуючих чи новостворених. Для нових підприємств в БП виділяється спеціальний підрозділ „Місцезнаходження". Дане питання має особливе значення для підприємств, які негативно впливають на навколишнє середовище або тісно прив'язане до сировинних зон (добувна промисловість, виробництво цементу).

 • Визначається початкова виробнича потужність підприємства та динаміка її росту по роках, обумовлюється змінність роботи. Розрахунки по даному підрозділі необхідно подавати в перспективі на 3-5 років.

 • Визначаються джерела закупівлі сировини та матеріалів, ліміти на них. Для наглядності бажано побудувати схему виробничих потоків на підприємстві, в якій відобра...

жаються джерела постачання сировини на комплектуючих деталей, в яких підрозділах вони будуть перетворюватись в готову продукцію та як і по яких каналах дана продукція буде доставлена споживачам. Бажано на кожній з ланок відображати процеси контролю за якістю та привести систему стандартів, яка буде застосовуватись.

Дана схема приводиться в додатках, однак вона дає можливість змістовно і послідовно описати весь виробничий цикл, та достовірніше оцінити витрати виробництва.

 • зазначається чи передбачається виробнича пропорція: з ким і на яких умовах;

 • придбання обладнання і опис технологічного процесу плюс розрахунок витрат

2 Оцінка технології та розрахунок витрат на виробництво.

Оцінка витрат в бізнес плані розпочинається з опису технології виробництва, оскільки саме цей фактор в значній мірі обумовлює їх рівень, та собівартість продукції.

В рамках опису технологічного процесу необхідно відобразити наступні питання:

 • застосовувана технологія є традиційною для підприємства чи новою. В обох випадках необхідно показати її прогресивність у порівнянні з передовими підприємствами галузі чи міжнародними аналогами.

 • Обгрунтовується гнучкість застосовуваної технології, тобто потенційні можливості підприємства перебудовуватися на виробництво інших видів продукції. Наприклад: швидке виробництво, .....

 • Якщо технологія є запатентованою, то оцінюється її вартість.

У випадку, якщо підприємство планує застосовувати власну технологію, то дана сума додається до вартості власного капіталу, а якщо технологія купується, то на дану суму збільшується....

Сума необхідних залучених коштів.

Наступним кроком виробничої програми є характеристика існуючого обладнання, виробничих приміщень інших наявних ресурсів та розрахунок потреби придбання нового обладнання у зв'язку з перепрофілюванням чи вдосконаленням виробничого процесу. Всі дані бажано приводити в таблицях в натуральних та грошових вимірниках.

Наприклад:

Таблиця

Структура власних основних засобів за проектом

У графі „Примітка" ,як правило, вказується рік вводу основних засобів та їх технічний стан, та природність для використання.

Оскільки вартість власної технології та власних основних засобів є внеском підприємства у спільну справу, досить актуальною є проблема оцінити їх ринкової вартості.

Більшість підприємств допускаються стандартної помилки пропонуючи інвестору в якості частки в проекті балансову вартість власних основних засобів. Даний шлях є хибним, оскільки балансова вартість не відображає реального стану речей, в наслідок пережитої в нашій країні гіперінфляції та декілька разового індексування основних засобів.

Балансова вартість ОВФ може бути завищеною, тоді інвестор не прийме такого забезпечення власного кредиту. Якщо ж балансова вартість ОВФ є заниженою, тоді підприємство втрачатиме при розподілі прибутків.

Отже, в інтересах обох сторін мати ринкову оцінку власних основних засобів підприємства. Дану проблему можна вирішити шляхом експертної оцінки основних засобів. При цьому, слід враховувати, що рішення експертів в значній мірі можуть залежати від рівня прибутковості майбутнього бізнесу, географічного розташування підприємства, політики уряду, щодо галузі та ін. факторів.

Після цього робиться розрахунок вартості обладнання, яке необхідно залучити.

Таблиця

Перелік закупленого обладнання.

Для нового обладнання обирається спосіб амортизації: звичайна чи прискорена.

Прискорена амортизація тим вигідна для підприємства, що на початкових стадіях реалізації проекту зменшує прибутки підприємства, а значить і зменшує розміри податкових платежів з прибутку, що стимулює підприємства до інвестувань виробництво.

Розрахунок витрат виробництва проводиться у такій послідовності:

 1. розрахунок вартості сировини та матеріалів;

 2. заробітної плати

 3. змінних накладних витрат

 4. постійних витрат

Витрати виробництва за способом відображення у собівартості складаються із

 • змінних прямих витрат;

 • змінних накладних витрат;

 • постійних витрат.

Розрахунок сировини та матеріалів по всіх видах діяльності здійснюється виходячи із прогнозованого місячного, квартального обсягу виробництва та нормативів витрат даних ресурсів на одиницю продукції.

Таблиця

Розрахунок вартості матеріальних ресурсів

Найменування мат. ресурсів

Норма витрат на одиницю прод.

Ціна одиниці ресурсу без ПДВ

Вартість на одиницю продукції

Обсяг випуску за місяць

Витрати匠뇖䐻쥎ෆ韖Ĵ

1

2

3

4

5

6

гр.2*гр.3

гр.5*гр.4

 1. сировина і матеріали

 2. покупні та комплектуючі вироби

 3. паливо

 4. енергія

Разом

Розрахунок витрат та заробітної плати проводиться виходячи із середньо нормативної чисельності працюючих та встановлених тарифних ставок та посадових окладів.

Розрахунок чисельності працівників робітничих професій проводиться за формулою.

Z розр. = Ti*N/Фн*(1- αн/100)*Кв.н.;

Z – чисельність робітників і - тої професії;

Ті – трудомісткість і – тої операції;

N – обсяг вир-ва, тис. грн..;

Фн - нормативний фонд робочого часу одного працюючого;

αн – плановий відсоток невиходів на роботу( відпустка, хвороба, тощо);

К в.н.- коефіцієнт виконання норм виробітку.

зачасту таких розрахунків не приходиться робити, оскільки за паспотром обладнання вказується яка кількість яких професій повинне обслуговувати дане обладнання.

наприклад:

хлібзавод в с. Оженіно

1 зміна складається з 4 пекарів, 4 тістомісти, 2 нормовщиці, 1 кочегар.

потужність 2т. хліба за зміну.

чисельність обслуговуючого та адміністративно - управлінського персоналу розраховується на підставі норм штатної чисельності даних працівників, які розробляються на підприємстві.

таблиця

розрахунок потреб в персоналі та витрати на заробітну плату

назва категорій працюючих

потреба, чоловік

середня заробітна плата

витрати на заробітну плату, тис.грн

нарахування на заробітну плату, тис. грн

робітники основного виробництва

робітники основного виробництва

адмінперсонал та службовці

разом

До змінних накладних витрат можуть відноситись: транспортні, вантожо – розвантажувальні, складські витрати, а токож витрати на електроенергію т апаливо побто ті витрати на які неможливо встановити нормативи внатуральних вимірниках.

Такі витрати можна передбачити у вигляді нормативів у % до прямих витрат

Нормативи накладних витрат розраховуються на підставі даних бух. Обліку за попередні роки з коректуванням на очікувану зміну цін.

Наприклад:

Постійні витрати

Витрати на оренду приміщень розраховуються воходячи із вартості (1метра квадратного на місяць*орендовану площу);

Таблиця.

Поточні витрати на квартальну виробничу програму.

Статті витрат

Сума витрат по кварталах, тис.грн.

1

2

3

4

 1. матеріали, сировина, комплектуючі вироби

 2. заробітна плата

 3. нарахування на заробітну плату

 4. паливо, енергія

 5. транспорт, складські витрати

 6. реклама

 7. амортизація

 8. % за кредит

 9. іншівитрати

 10. місцеві збори

Виробнича собівартість

Дані розрахунки робляться на весь період виконання проекту з розбивкою по місяцях або кварталах.

3. Основні техніко-економічні показники ефективності роботи підпирємства.

Метою даного підрозділу є визначення рівня прибутковості запланованого виробництва та оцінка ефективності використаня ОВФ та оборотних фондів.


 
 

Цікаве

Загрузка...