WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Експертна грошова оцінка земель ТзОВ «Дельта» в м.Тульчин Вінницької області - Дипломна робота

Експертна грошова оцінка земель ТзОВ «Дельта» в м.Тульчин Вінницької області - Дипломна робота

Ці два документи тісно пов'язані і визначають аспекти, що стосуються виконання грошової експертної оцінки земель. Методика регламентує проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок усіх категорій земель під час укладання цивільно-правових угод та переоцінки основних фондів для бухгалтерського обліку згідно із законодавством. Порядок застосовується для проведення експертної грошової оцінки при укладанні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок у тому числі для цілей справляння державного мита ,крім угод оренди дарування та довічного утримання. Порядок визначає склад робіт з експертної грошової оцінки ,вимоги до оформлення результатів оцінки та рецензування звітів про оцінку, земельної ділянки або прав щодо неї.

Розміри оплати земельно-кадастрових та земельно-оціночних робіт та послуг. Затверджені спільним наказом Держкомзему, Мінфіну та Мінекономіки України від 15.06.2001 №97/298/124 . Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг призначені для встановлення вартості на виготовлення проектної і вишукувальної продукції землеустрою, земельно-кадастрових та земельно-оціночних робіт.

Слід зазначити, що вартість виконання експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення встановлюється за договірними розцінками з урахуванням витрат праці на збір вихідних даних, виконання робіт, оформлення та тиражування звіту.

    1. Використання результатів грошової оцінки земель та нормативно-методичні документи, які її визначають та регулюють

Грошова оцінка земель здійснюється з метою регулювання відносин при передачі землі у власність, спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі-продажу земельної ділянки та права оренди , визначенні ставок земельного податку, ціноутворенні, обліку сукупної вартості основних засобів виробництва, визначенні розміру внеску до статутних фондів акціонерних товариств, об'єднань, кооперативів.

Нормативна грошова оцінка різних категорій земель використовується, в основному, для цілей оподаткування. Багаторічний досвід застосування нормативної грошової оцінки як бази визначення величини податку свідчить, що покладені в основу нормативної грошової оцінки методичні підходи відповідають сучасним уявленням про вартість землі, створюють належні умови для ефективного і об'єктивного оподаткування земельних ділянок. однак методика грошової нормативної грошової оцінки земель не повною мірою відповідає темпам реформування земельних відносин (особливо в аграрному секторі економіки) і потребує подальшого вдосконалення .

Основним призначенням експертної грошової оцінки є безпосередня підтримка ринку землі, яка полягає у встановленні оцінної вартості земельних ділянок при здійсненні різного роду трансакцій з земельними ділянками (купівля-продаж, оренда, іпотека, дарування, наслідування, міна тощо). нормативно-методичне забезпечення експертної грошової оцінки дає можливість встановлювати різні види оцінної вартості земельної ділянки: ринкову, стартову при проведенні аукціонів, заставну, ліквідаційну та інші види діяльності.

Розглянемо дві найрозвинутіші на сьогодні сфери застосуваннягрошової оцінки земель – оподаткування та оренда. а також механізми індексації оцінки.

Оподаткування земель.

В Україні оподаткування встановлюється та регулюється відповідно до Закону України "Про систему оподаткування". Встановлення, скасування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також пільг платникам здійснюються Верховною Радою України , Верховною Радою Автономної Республіки Крим , сільськими , селищними , міськими радами відповідно до цього Закону , інших законів України про оподаткування.

Земельний податок є складовою загальної системи оподаткування. У статті 1 Закону України "Про плату за землю" [8] наведено таке визначення: " Податок – обов'язковий платіж , що справляється з юридичних і фізичних осіб за користування земельними ділянками". А стаття 2 визначає , що використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати , що визначається залежно від грошової оцінки земель. Розміри податку за земельні ділянки , грошову оцінку яких не встановлено , визначаються до її встановлення в порядку , визначеному цим Законом . Власники землі та землекористувачі , крім орендарів та інвесторів – учасників угоди про розподіл продукції , сплачують земельний податок.

Земельний податок формується за об'єктивними ознаками. Його неможливо знизити або підвищити за рахунок господарської діяльності , що спонукає власника використовувати свою власність найефективніше. Фактично цей принцип спрямований на перерозподіл диференціальної ренти , яка залежить від конкретних властивостей ділянки.

Другим принципом, який закладено в систему оподаткування земельних ділянок, є перерозподіл абсолютної ренти від цільового використання земельної ділянки.

Орендна плата.

Основні принципи регулювання земельних орендних відносин викладено в основоположному документі – Земельному кодексі України, а також в Указі Президента України "Про приватизацію і оренду земельних ділянок не сільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності" від 12.07.1995 №608/95 і Законі України "Про оренду землі", які відображають тенденції в регулюванні орендних відносин , пов'язані з розвитком ринкових процесів в Україні. Оренда землі , як визначено Законом України "Про оренду землі", - це засноване на договорі термінове, платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідного орендареві для здійснення підприємницької і іншої діяльності.

Орендна плата за земельну ділянку – платіж , який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Розмір , форма , терміни внесення орендної плати встановлюються за угодою сторін , про що зазначається в договорі оренди [4].

На сьогодні існує два типи орендної плати , а саме :

- валова (брутто) , при якій всі витрати , пов'язані з використанням земельної ділянки , сплачуються орендодавцем ;

- чиста (нетто) , при якій всі витрати , пов'язані з використанням земельної ділянки, сплачуються орендарем.

Розмір орендної плати може визначатися на основі орендних ставок , які можуть встановлюватися залежно від : обсягу продукції або прибутку , які можуть бути отримані з орендованої земельної ділянки ; встановленої ставки земельного податку ; вартості земельної ділянки.

Ставка орендної плати може визначатися кратно ставці земельного податку, встановленого для земельної ділянки , що надається в оренду, а також як відсоток від вартості земельної ділянки , зокрема від податкової вартості, тобто, на основі грошової оцінки земельної ділянки.

При визначенні розміру орендної плати за ставкою , встановленою як відсоток від грошової оцінки земельних ділянок , потрібно керуватися категорією земель, Порядком грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення і населених пунктів і Порядком грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів).

Залежно від економічної ситуації, умов і способів господарювання на земельній ділянці приймається конкретний вид орендної ставки :

- процентна ставка, яка представляє собою постійний відсоток вартості орендованої земельної ділянки або прибутку з неї. Вона дозволяє коригувати розмір платежів залежно від зміни грошової оцінки земельної ділянки або її прибутковості без перегляду умов договору.

- фіксована ставка , яка являє собою обумовлений разовий розмір платежів на весь термін оренди .

Вона застосовується , як правило, при стабільній економічній ситуації або при короткостроковій оренді ;

- ступінчаста ставка , яка змінюється протягом терміну оренди , використовується у випадках, коли необхідно врахувати відмінності в прибутковості землі на різних стадіях освоєння ділянки, різке коливання цін при нестабільній економічній ситуації тощо. Як правило ставки орендної плати переглядаються не частіше одного разу на рік.

Слід пам'ятати , що земельний податок має властивість змінюватись не тільки в просторі , а й у часі. Законом України " Про плату за землю"визначено, що ставки земельного податку застосовуються з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік. Тобто, щорічно відбувається індексація ставок земельного податку з метою приведення його розмірів у відповідність до реального стану економіки України.

Порядок індексації грошової оцінки визначається постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 року №783 [27].

Окреме місце в інформаційній базі грошової оцінки земель займають комп'ютерні технології, інформаційні системи та автоматизовані банки і бази даних, які надають виконавцеві напрочуд широкі можливості при здійсненні нормативної і експертної грошової оцінки земель.

    1. Процедура виконання експертної грошової оцінки земель

Експертна грошова оцінка земельної ділянки проводиться в такій послідовності:


 
 

Цікаве

Загрузка...