WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Експертна грошова оцінка земель ТзОВ «Дельта» в м.Тульчин Вінницької області - Дипломна робота

Експертна грошова оцінка земель ТзОВ «Дельта» в м.Тульчин Вінницької області - Дипломна робота

При здійсненні грошової оцінки земель населених пунктів використовуються дані державного земельного кадастру про зовнішні межі населених пунктів, сільських рад та інших адміністративно-територіальних утворень. При цьому використовуються також картографічні матеріали держаного земельного кадастру, такі як індексні карти, чергові кадастрові плани та різного роду тематичні карти (наприклад, карти радіоактивного забруднення, агровиробничих груп ґрунтів тощо).

Наявність оцінки землі надає можливість органам місцевого самоврядування, поряд з нормативно-організаційними методами управління та розвитком території, реалізувати свої повноваження шляхом створення економічних умов і стимулів раціонального використання земель, забезпечити необхідні передумови для формування фінансово-економічної бази місцевого самоврядування за рахунок справляння плати за землю.

Важливе значення в створенні економічних засад регулювання земельних відносин належать грошовій оцінці, яка в умовах перехідного до ринкової економіки періоду дає змогу провести першочергову приватизацію земельних ділянок, створити об'єктивну основу для оподаткування земель.

Об'єктом досліджень даної дипломної роботи є земельна ділянка несільськогосподарського призначення площею 0,1314 га, яка знаходиться в аренді ТзОВ "Дельта" розташована за адресою: вул. Ринкова, 15, м. Тульчин, Тульчинського району, Вінницької області .

РОЗДІЛ1 ПРАВОВА ТА НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНА БАЗА ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ

    1. Правові основи земельно-оціночних робіт

Створена на сьогодні в Україні нормативно-правова та методологічна база дозволяє здійснювати всі види грошової оцінки земель, є необхідною передумовою для формування ринку земель, забезпечує виконання державних цілей щодо розвитку інфраструктури земель.

В Україні існує два види грошової оцінки земель:нормативна та експертна, їх застосування регулюється законодавчими та нормативними документами. В свою чергу, за категоріями оцінки грошова оцінка розділяється наоцінку земель населених пунктів, оцінку земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) та оцінку земель сільськогосподарського призначення.

Розглянемо основні правові та нормативно-методичні акти.

Земельний кодекс України — основний законодавчий акт, згідно з яким регулюються земельні відносини в Україні. Новий Земельний кодекс, затверджений Верховною Радою України 25 жовтня 2001 року, включає 10 розділів, 212 статей та прикінцеві положення [16].

Для оцінювачів землі важливою є стаття 201, яка присвячена грошовій оцінці земельних ділянок і де визначено спектр застосування грошової оцінки земель:

1. Грошова оцінка земельних ділянок визначається на рентній основі.

2. Залежно від призначення та порядку проведення грошова оцінка земельних ділянок може бути нормативною і експертною.

3. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель тощо.

4. Експертна грошова оцінка використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок.

5. Грошова оцінка земельних ділянок проводиться за методикою, яка затверджується Кабінетом Міністрів України.

Закон України " Про оцінку землі" прийнятий 11 грудня 2003 року визначає правові засади здійснення оцінки землі [7].

Законом встановлюються процедури оцінки землі, визначаються об'єкти та суб'єкти оцінки, встановлюється порядок ліцензування та сертифікації оцінювачів.

Відповідно до статті 4 та статті 5 Закону України " Про оцінку землі" – експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об'єкта оцінки. Експертна грошова оцінка земельних ділянок використовується при здійсненні цивільно – правових угод щодо земельних ділянок та прав на них ,крім випадків , визначених цим Законом , а також іншими законами. Оцінка земель проводиться на основі таких принципів : законності, додержання законів України , інших нормативно – правових актів у сфері оцінки земель ; єдності методологічного та інформаційного простору у сфері оцінки земель ; безперервності процесу оцінки земель ; доступності використання даних з оцінки земель ; рівності перед законом суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель [7].

Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", прийнятий 12 липня 2001 року і визначає правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцінки майна [27].

Законом встановлюються процедури оцінки майна, визначаються об'єкти та суб'єкти оцінки, встановлюється порядок ліцензування та сертифікації оцінювачів.

У статті 3 Закону дається визначення майна, що оцінюється: "майном, яке може оцінюватися, вважаються об'єкти в матеріальній формі, утому числі земельні ділянки, будівлі та споруди (включаючи їх невід'ємні частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо; паї, цінні папери; нематеріальні активи, в тому числі об'єкти права інтелектуальної власності; цілісні майнові комплекси всіх форм власності".

Введення в дію даного Закону передбачає його узгодження із існуючими нормативно-правовими документами стосовно грошової оцінки земель.

Закон України "Про плату за землю", прийнятий 3 липня 1992 року. У 1996-1999 роках до нього були внесені зміни і доповнення. Цей закон є головним правовим документом, який визначає порядок встановлення та плати за земельні ділянки, роль і місце в цьому процесі грошової оцінки земель [8].

Розділ 7 присвячено грошовій оцінці землі. В статті 23 визначено, що "грошова оцінка земельної ділянки проводиться Державним комітетом України по земельних ресурсах за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України". Сферу застосування грошової оцінки земель визначає стаття 24. Розділи 8-10 Закону визначають відповідальність платників і контроль за додержанням Закону України "Про плату за землю", порядок вирішення спорів, міжнародні договори.

Грошова оцінка земель населеного пункту проводиться відповідно до "Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів" [28] затвердженого наказом Держкомзему України, Держкоммістобудування України, Мінсільгосппроду України та Української академії аграрних наук від 27 листопада 1995 року № 76/230/325/150, змін та доповнень до розділу з "Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів" затверджених наказом Держкомзему України, Мінсільгосппроду України та Української академії аграрних наук від 27 січня 2006 року № 18/15/21/11 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2006 року за № 388/12862.

Дана методика визначає мету, функції грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, інформаційну базу для грошової оцінки земель, порядок її здійснення.

Методика складається із трьох розділів: загальні положення, грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення та грошова оцінка земель населених пунктів.

Методика грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.97. №525 [27], визначає мету та функції грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), інформаційну базу для грошової оцінки земель, порядок її здійснення.

Методика складається із шести розділів: загальні положення; грошова оцінка земель промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення; грошова оцінка земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення; грошова оцінка земель лісового фонду; грошова оцінка земель водного фонду та грошова оцінка земель запасу.

Загальні положення визначають сферу дії порядку, мету та завдання грошової оцінки різних категорій земель, організацію робіт та процедури затвердження і експертизи. У п.1.9 визначено, що "Результати грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) затверджуютьсямісцевими адміністраціями" [28].

Розділи 2-6 розкривають порядок та алгоритми виконання грошової оцінки окремих категорій несільськогосподарських земель. В кінці Порядку розміщені таблиці, за якими слід розраховувати окремі показники та приклади розрахунку окремих земельних ділянок.

Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.02 №1531) та Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення (затверджений наказом Держкомзему від 09.01.03 №2) [27].


 
 

Цікаве

Загрузка...