WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Експертна грошова оцінка земель ТзОВ «Дельта» в м.Тульчин Вінницької області - Дипломна робота

Експертна грошова оцінка земель ТзОВ «Дельта» в м.Тульчин Вінницької області - Дипломна робота

6.5 СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ

Кошторис – це документ, в якому представлені всі необхідні витрати на виконання робіт, організацію і обслуговування виробництва на даному об'єкті.

Вартість робіт не врахованих у збірниках цін визначається за формою "З-П" відповідно" Правил визначення вартості і проектно-вишукувальних робіт" (ДБН Д. 1. 1-7-2000 і доповнень) в слідуючому порядку:

  1. Основна та додаткова заробітна плата ..656,1грн.

  2. Відрахування на соціальні заходи .......252,4 грн.

  3. Матеріальні витрати .........................68,2 грн.

  4. Інші прямі втрати.............................21,1 грн.

  5. Загально виробничі витрати................241,0 грн.

  6. Всього собівартість ......................1238,8 грн.

  7. Прибуток.......................................149,5 грн.

  8. Відрядження....................................91,2 грн.

  9. Адмінвитрати..................................120,5 грн.

  10. Всього..........................................1600 грн.

КОШТОРИС

на виготовлення технічної документації по експертній грошовій оцінці земельної ділянки несільськогосподарського призначеннядля обслуговування будівель та споруд у м. Тульчин (вул. Ринкова, 15) Вінницької області

№ п/п

Характеристика підприємства, будівлі, споруди або виду робіт

№ част. розділів таблиць, парагр. і пунктів, вказівок до розділу збірника цін на проектні та

(пошукові) роботи

Розраху-нок вартості робіт

Вар-тість, (грн.)

Виготовлення технічної документації по експертній грошовій оцінці земельної ділянки несільськогосподарського призначення ТзОВ "Геопроект"

Наказ від 15 червня 2001 р., № 97/298/124 "Про затвердження розмірів оплати земельно-кадастрових робіт"

1.

Звіт про експертну грошову оцінку

Договірна ціна

1600.00

1600.00

Всього:

1600.00

Всього по кошторису:1600.00 ( одна тисяча шістсот гривень 00 коп.) без ПДВ.

(сума прописом).

Кошторис склала______________ М.Ковальова

(підпис) (прізвище)

7 ОХОРОНА ПРАЦІ

7.1 Загальні положення охорони праці

Охорона праці - це система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямовані на створення безпечних умов, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Вимоги охорони праці поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю та на всіх працюючих.

Однією з умов росту продуктивності праці та економічної ефективності виробництва є покращення умов праці. Ця проблема безпосередньо пов'язана з санітарно-побутовим та медичним обслуговуванням працівників, організацією відпочинку, харчуванням тощо.

На сучасному етапі розвитку України, як суверенної держави, виробничий травматизм та професійні захворювання завдають великих збитків виробництву. Умовою запобігання виробничого травматизму та аварій є розробка на виробництві необхідних на робочих місцях заходів з охорони праці. Ці заходи базуються на аналізі стану охорони праці на робочих місцях, умов праці, можливих небезпечних виробничих факторів, а також можливими небезпечними діями самих працівників у конкретних умовах виробництва.

Вивчення основ охорони праці, а також підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці з урахуванням особливостей виробництва відповідних об'єктів економіки забезпечуються уповноваженим центральним органом виконавчої влади заходами праці за програмами, погодженими з цим органом.

Крім того, охорона праці може розглядатися як науково обґрунтована соціально-технічна галузь досліджень, що вивчає теоретичні і практичні питання безпеки праці, запобігання виробничого травматизму, професійних захворювань і отруєнь, аварій, пожеж на виробництві.

Законодавство про працю регламентується законодавчими актами, основними з яких є Конституція України, Кодекс законів про працю, Закон України "Про охорону праці". На підприємстві необхідно створювати безпечні умови праці, ґрунтуючись на існуючих державних стандартах (ДСТУ), інструкціях та законах. Забезпечення потрібних умов праці на підприємстві в цілому залежить від керівників:

- в галузях - від керівників відповідних рангів галузі;

- на ділянках - від керівників нижчих рангів.

З метою організації та контролю робіт на підприємстві впроваджується посада інженера з охорони праці, або відповідальний працівник з охорони праці, на яких покладаються обов'язки згідно наказу начальника підприємства. Головне в організації охорони праці - це складання комплексних планів з організації служби охорони праці і своєчасне проведення інструктажів: всіх видів.

Для створення відповідних умов праці на виробництві необхідно усунути шкідливий вплив на організм людей різних, виробничих факторів і провести навчання та інструктування на робочих місцях з правил пожежної безпеки.

Перед проведенням робіт працівники повинні пройти інструктаж, бути ознайомленими з видом робіт а також мати спеціальну кваліфікацію.

Основні засоби захисту від ураження електричним струмом.

В даній роботі розглядається комплекс робіт необхідний для виконання аналізу ринку землі в місті Тульчин Вінницької області. Отже, весь об'єм робіт включає в себе тільки камеральні роботи, які в основному виконуються на комп'ютері.

Робота за ГІС проводиться максимум 4 год. на день. Дипломний проект виконую одна людина.

Перелік приладів і обладнання.

Персональні комп'ютери є різних конфігурацій: мінімальна конфігурація комп'ютера є : IBM 286 - 16 Мгц, монітор VGA з об'ємом пам'яті на відеоадаптері 256 Кбт, монітор обов'язково з захисним фільтром. Найкраща конфігурація -- Pentium IV 1200 Мгц, 256 Mb SVGA монітор з об'ємом пам'яті 36 Мб (фільтр вбудований в монітор чи фільтр окремо, монітор повинен відповідати стандарту Energy Star); комп'ютер повинен бути укомплектований мишкою з килимком;

Периферійні пристрої: лазерний принтер, CD ROM Rewritable (8х), локальна мережа NW Novell з виділеним сервером із швидкістю передачі даних по мережі 100Мбіт/с, а бажано І Гбіт/с з роздільною здатністю 900-1800 dpi. Розглянемо умови праці на персональному комп'ютері (ПК)

Робота користувача персонального комп'ютера розумова, яка виконується сидячи в одній позі, коли є обмеження загальної м'язової активності. При цьому є висока напруженість зорових функцій, рухливість кистей рук та нервово-емоційне напруження при умові дії різноманітних фізичних факторів.

На користувача ПК діють такі небезпечні фактори виробничого середовища:

шум; електромагнітні поля; статична електрика; незадовільні метеорологічні умови; незадовільна освітленість робочого місця; неправильна організація робочого місця. Професійна діяльність з ПК може призвести до: порушення зорового аналізатора;

порушень пов'язаних зі стресовими ситуаціями та нервово-емоційними навантаженнями при роботі; захворювання шкіри.

7.2 Обґрунтування вибору монітору:

У відповідності до директиви 90/270 Європейської Економічної Комісії "Мінімальні вимоги з охорони праці", яка регламентує безпечні умови роботи при виконанні наступних вимог до моніторів:

символи на екрані повинні бути чіткими і добре розрізнятися;

зображення не повинно блимати;

яскравість та контраст повинні легко регулюватися; екрани повинні бути вільними від відблисків і відбиття;

випромінювання повинні бути знижені до максимально малих розмірів.

7.3 Обґрунтування вибору приміщень.

Згідно до "Тимчасових санітарних норм і правил для працівників обчислювальних центрів" площа приміщення на одного працюючого з персональним комп'ютером" складає 6 м2, об'єм 18 м3. Не допустимо розташовувати робочі місця у підвальних та цокольних поверхах. Робочі місця з ПК бажано розташовувати в окремих приміщеннях. Поверхня підлоги повинна бути зручною для вологого прибирання і мати антистатичне покриття. Вміст шкідливих хімічних елементів в приміщенні з ПК не повинен перевищувати концентрацій вказаних в переліку "гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, що забруднюють атмосферне повітря населених місць" № 3086-84 від 27.08.84 р.

Схема приміщення.

Розміщення робочих місць користувачів ПК відповідає ГОСТ 12.3.032 -78, ГОСТ 21889-76, ГОСТ 22269-76.


 
 

Цікаве

Загрузка...