WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Методика викладання дисциплін з економіки” для студентів спеціальності 8.050104 - Реферат

Методика викладання дисциплін з економіки” для студентів спеціальності 8.050104 - Реферат

Опорний конспект з курсу

Методика викладання дисциплін з економіки" для студентів спеціальності 8.050104

Тема 1. Концепція економічної освіти в Україні

 1. Методика викладання економіки як навчальна дисципліна.

 2. Економічна освіта в системі економічної культури суспільства.

 3. Проблеми організації економічної освіти в Україні.

 4. Функції економічної освіти.

 5. Ступеневий принцип неперервної економічної освіти.

Основною метою економічної освіти є: формування економічного мислення, а її результатом є: економічно обґрунтована практична діяльність.

МЕТОДИКА – система засобів, своєрідне "know-how", практика викладання.

ВИКЛАДАННЯ – це процес передачі знань від однієї особи до іншої.

ЕКОНОМІКА – система знань, які вже були отримані у процесі навчання на економічному факультеті.

Методика викладання – це оптимальне поєднання загально дидактичних методів, прийомів і засобів навчання.

Навчальний процес

Тип навчання

Інформаційний

Проблемний

Методи навчання

Пояснювально-ілюстративний

Репродуктивний

Проблемне викладання

Частково- пошуковий

Дослідниць-кий

Прийоми і методи

Методика викладання як оптимальне поєднання прийомів і засобів методів навчання

Форми навчання

лекція

семінар

практичне заняття

науково-дос-лідна робота

нурсова робота

практика

дипломна робота

Форми активізації

Конспекти-схеми

Виробничі ситуації

Навчальні ігри

Групи комплексних досліджень

ЕОМ

Модель спеціаліста

Знання

Навички і вміння

Досвіт творчої діяльності

Досвід загального спілкування

Спеціаліст-економіст + викладач з економіки

Дидактичне мислення

Економічне мислення

Розумна ініціатива

Творча здатність

Організаційна здатність

Активна жит-тєва позиція

Рис.1. Методика викладання в системі навчання.

Навчальний процес – система організації навчально-виховної діяльності, в основі якої – органічна єдність і взаємозв'язок викладання і учіння; спрямована на досягнення цілей навчання й виховання. Методика викладання повинна розглядатись у комплексі, тобто необхідні не лише знання і навички але і практична діяльність ( певний досвід творчої діяльності та соціально-економічного спілкування). Тому у процесі навчання слід спрямовуватись на самоосвіту та вміння використовувати нові знання, які під час навчання можна практикувати у формі ігрових методик навчання як сучасних методів активізації навчальної діяльності.

Курс МВЕ складається з 3-х блоків-модулів:

 1. формування економічного мислення та поведінки як мети економічної освіти,

 2. вивчення методики проведення різних форм навчальних занять з економічних дисциплін, контролю та оцінки знань, засобів активізації методики навчання,

 3. психолого-педагогічна неповторність кожного викладача (передовий досвід, самоосвіта, методика і технологія).

При розробці курсу ставляться такі специфічні цілі:

 1. дати вступні відомості з базових понять і принципів методики викладання,

 2. створити умови для виявлення можливостей студентів щодо розробки методичних посібників з економіки,

 3. ознайомити студентів з передовим педагогічним досвідом.

Після завершення вивчення курсу студенти повинні вміти:

 1. підготувати і провести урок з економіки з врахуванням рівня знань учнів,

 2. організувати умови для самостійної роботи учнів з навчальним матеріалом,

 3. контролювати і оцінювати знання учнів з економіки.

2.

Основні принципи освіти:

 • доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

 • рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

 • гуманізм, демократизм;

 • пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей над політичними і класовими інтересами;

 • органічний зв'язок з національною історією, культурою, традиціями;

 • незалежність державної системи освіти від політичних партій, інших громадських і релігійних організацій;

 • науковий, світський характер освіти у державних навчально-виховних закладах;

 • інтеграція з наукою і виробництвом, взаємозв'язок з освітою інших країн;

 • гнучкість і прогностичність системи освіти;

 • єдність і наступність системи освіти;

 • безперервність і різноманітність освіти;

 • відповідність освіти світовому рівню;

 • поєднання державного управління і громадського самоврядування у системі освіти.

Культура розглядається як система визнаних суспільством групових цінностей, соціальних норм і моделей поведінки.

Ринок — це система рівноправних відносин по горизонталі, що ґрунтуються на купівлі-продажу товарів і послуг, на відносинах власності та рівновазі інтересів продавця і покупця.

Поняття "економічна поведінка" складається з:

Мотивації - що спрямована на підвищення свого добробуту (підвищення кваліфікації теж),

Мислення - що віддзеркалює економічні зв'язки та відношення між суспільними, виробничими та особистісними суб'єктами,

Вчинків - що базуються, з одного боку, на національних традиціях, а з іншого — на спеціальних знаннях та вміннях, які реалізуються в контактах між суб"єктами економічної діяльності.

Завдання економічної освіти полягає в перетворенні потрібних економічних знань в економічне мислення, а далі в економічну поведінку та економічну дисципліну як окремої людини, так і суспільства в цілому.

3.

Економічне виховання - організована педагогічна діяльність, спрямована на формування економічної культури учнів. Важливим компонентом економічної культури є економічна свідомість — знання основних законів економіки, підвищення ефективності виробництва, перебудови його структури, вдосконалення виробничих відносин, системи управління та методів господарювання. Чинником економічної свідомості є економічне мислення: здатність до осмислення явищ економічного життя з урахуванням досягнень науки і техніки. Економічна культура передбачає формування у школярів-студентів моральних та ділових якостей, необхідних для майбутньої трудової діяльності: суспільної активності, підприємливості, ініціативності, господарського ставлення до суспільного добра, раціоналізаторських здібностей, відповідальності, оновлення технологічних процесів, підвищення продуктивності праці, високої якості продукції, особистого успіху й добробуту.

Економічна освіта (особливо для школярів) — це досить нова галузь освіти, тому в процесі її формування і розвитку важливо не наробити помилок. Економічна освіта – це підготовка спеціалістів з планування, обліку, фінансів та інших напрямків економічної роботи в н/г, а також для науково-педагогічної діяльності в галузі економічних наук (ПС).

Зміна соціально-економічних умов (економічна криза та перехід до нової економічної системи) призвела до кризи у сфері вищої і середньої освіти в Україні. Ця криза спричинена багатьма факторами: застарілою системою освіти; "відпливом умів" з науки та освіти; соціальною незахищеністю викладачів та учнів; недостатнім фінансуванням; падінням престижності освіти та професії викладача; зміною попиту на робочу силу та ін.

Тому була розроблена "Концепція неперервної освіти з економіки", де по-новому поглянули на доцільність викладання економіки як базової дисципліни протягом 5-6 років. У "Концепції" доведено, що економіка є найважливішою складовою соціального середовища, його опорним стрижнем (як і культура). Економіка — це особливий простір, у якому постійно перебуває людина як соціальна істота. Є різні визначення економіки як науки.


 
 

Цікаве

Загрузка...