WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Поняття про інвестиції та інвестування - Реферат

Поняття про інвестиції та інвестування - Реферат

половині 80-хдо 99 млрд. дол. у першій половині 90-х.
Іншим велким за нагромадженням прямих іноземних інвестицій регіоном є промислово розвинута частина Північної Америки (США, Канада), на яку припадає понад 35% (681 млрд. дол.) загальної суми прямих іноземних інвестицій в розвинуті країни, в тому числі на США - понад 29% (656 млрд. дол.). США традиційно займає провідне місце серед країн - імпортерів капіталу.
Що приваблює іноземних інвесторів в США? Крім спільних для всіх країн факторів, необхідно виділити такі: не порівнянні за своїм обсягом і структурою внутрішні ринки товарів, послуг науково-технічних знань, капіталів, робочої сили; стабільно висока міжнародна конкурентоспроможність; величезні масштаби іноземного сектора (активи понад 2.5 трлн., обсяг продажі понад 1.5 трлн. дол.), що дозволяє здійснювати значною мірою самофінансування; чітка тривала тенденція до зниження курсу американського долара по відношенню до інших ключових валют, що зумовлює зниження витрат іноземних компаній на інвестиційну діяльність у США; інша важлива тенденція - до скорочення відриву і навіть відставання рівня витрат на робочу силу в США порівняно з іншими розвинутими країнами, урезультаті чого на початку 1997р. за рівнем заробітної плати в обробній промисловості США опинилися на 13-му місці серед 19-ти розвинутих країн: 14.6 дол. за годину порівняно з 31.8 дол. у Західній Німеччині, з 21 дол. в Японії тощо. Додатковим прямим стимулом для прямих іноземних інвесторів в США є утворення з 1994 р. Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА), що включає, крім США Канаду і Мексику, із загальною чисельністю населення 370 млн. чол., обсягом виробництва 7 трлн. дол. Визначаючи перспективи припливу прямих іноземних інвестицій до США, необхідно звернути особливу увагу ще на дві обставини. Перша пов'язана з докорінними структурними змінами в їх економіці, спрямованими на формування "нової економіки", в основі якої лежатимуть інформаційні технології, що істотно зміцнить позиції та конкурентоспроможність США на світових ринках. Друга обставина стосується подальшого розвитку інтеграційних процесів в Америці. Йдеться про те що НАФТА повинна бути основою формування в 2005 р. зони вільної торгівлі на Американському континенті - ФТАА (Free Trade Area of the Amerika). Тому є всі підстави стверджувати, що США дедалі більше нарощуватимуть у себе прямі іноземні інвестиції, загострюючи конкуренцію на світовому ринку іноземних інвестицій.
Розвиток інтеграційних процесів в Північній Америці багато в чому пояснює значні розміри прямих іноземних інвестицій в Канаді (понад 120 млрд. дол. нині), а також той факт, що майже 70% цих інвестицій припадає на США і там же зрсереджено 50% всіх іноземних інвестицій Канади.
Наступним важливим об'єктом прикладання іноземних інвестицій в розвинутій частині світу є Австралія і Нова Зеландія. Прямі іноземні інвестиції відіграють значну і дедалі зростаючу роль в економіці цих країн. Серед основних факторів, які стимулюють приплив інвестицій до цих країн, небхідно виділити такі: високорозвинуте виробництво, надзвичайно багата і різноманітна сировинна (втому числі промислова і сільськогосподарська) база; дуже розвинута сфера послуг (дає понад 2/3 ВВП Австралії); великий експортний потенціал, високий рівень міжнародної конкурентоспроможності і високий рейтинг привабливості для іноземних інвесторів; висока політична, економічна, соціальна стабільність; значні результати у здійсненні економічних реформ. Крім того, ці країни входять до складу Британської співдружності націй, що дає їм (отже й іноземним інвесторам) певні вигоди й переваги перед "третіми" країнами у зовнішньоекономічних зв'язках з Великобританією та багатьма іншими країнами Співдружності. У рамках цих двох країн функціонує спільний ринок.
Особливе місце серед розвинутих країн - імпортерів іноземних інвестицій займають Японія і ПАР. Особливість Японії полягає в тому, що, будучи другою після США економічно розвинутою країною, за обсягом прямих іноземних інвестицій вона займає серед розвинутих країн 16-те місце, а на душу населення - останнє. Незавжаючи на зростання абсолютної суми іноземних інвестицій (з 3.27 млрд. дол. у 1980 р. до 17.83 млрд. у 1995 р.), питома вага Японії в загальній сумі таких інвестицій у розвинутій частині світу не змінюється і становить менше як 1%. Серед причин які зумовлюють її значно меншу привабливість для іноземних інвесторів необхідно виділити такі: вища міра державного регулювання економіки; менш ліберальна політика по відношенню до прямих іноземних інвестицій; випереджаюче порівняно з іншими країнами зростання вартості робочої сили; дорожчання земельних ділянок; тривале підвищення курсу японської ієни, що збільшує витрати іноземних інвесторів на підприємницьку діяльність в країні. Стимулюючим для припливу іноземних інвестицій фактором є зниження темпів економічного розвитку країни: якщо в 1981-1990рр. середньорічний приріст ВВП становив 4.1% то в 1993-1996 рр. - лише 0.75% (порівняно з 2.17% в усіх розвинутих країнвх в цілому і з 3.05% у США).
Особливість прямого інвестування в ПАР полягає в тому, що протягом тривалого періоду, починаючи з кінця 70-х років, загальна сума прямих інвестицій у країні зменшувалась: з 16.52 млрд. дол. у 1980р. і 11.04 млрд. у 1995р. Значною мірою це пов'язано з політикою апартеїду та із загостренням політичної та соціальної кризи в країні. Особливо помітне зниження інвестиційної активності спостерігається з 1989 р. Воно пов'язане з економічною блокадою, встановленою Світовим співтовариством на знак протесту проти політики апартеїду правлячого режиму в ПАР. після приходу до влади Н. Мандели і поступової ліквідації системи апартеїду починає підвищуватись ділова активність, і, як результат, зростає приплив іноземних капіталів: у 1995 р. іноземці інвестували в різних формах 6.8 млрд. дол., у 1996р. - 9.5 млрд.
Звертає на себе увагу відносно велика і наростаюча сума прямих іноземних інвестицій в Ізраїлі, який відноситься експертами ЮНКТАД до розвинутих країн. Поясненням цього можуть бути два фактори: значна частина (понад 35%) прямих інвестицій в країні контролюється ТНК з США; інших іноземних інвесторів Ізраїль приваблює тим, що завдяки особливим відносинам між Ізраїлем і США (які включають систему двосторонньої безмитної торгівлі) вони можуть вільно (безмитно), через Ізраїль переходити на ринок США.
Література:
1. Семюелсон П. Макроекономіка. - К.:"Основи", 1995.
2. Мишкін. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. - К.: "Основи", 1998.
3. Пересада А.А. Інвестиційний процес вУкраїні. К.,"Видавництво Лібра" ТОВ, 1998р.
4. Ушакова Н.Н. "Инвестирование финансирование кредитирование". КДТУ 1997р.
5. Дорнбуш Рудігер. Макроекономіка. - К.: Основи, 1996.
6. Бурда. Макроекономіка:Європ. контекст. - К.: Основи, 1998.
7. Губський Б. - Економіка України. Проблеми міжнародного інвестування в Україні. К., "Преса України", 1998р.

 
 

Цікаве

Загрузка...