WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Поняття про інвестиції та інвестування - Реферат

Поняття про інвестиції та інвестування - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"ПОНЯТТЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ
ТА ІНВЕСТУВАННЯ"
План
1. Поняття інвестиції.
2. Причини і фактори, що впливають на прямі іноземні інвестиції в розвинутих країнах.
3. Список використаної літератури.
1. Поняття інвестицій.
Інвестиції ( або капіталовкладення) складаються з доданих протягом року до національного основного капіталу будівель, устаткуавння та запасів. Інвестиції означають відмову в поточному споживанні, щоб збільшити майбутнє споживання.
Застосування слова "інвестиції" економістами дещо відрізняється від загальновживаного. Коли хтось каже що хоче здійснити інвестиції, то це, як правило, стосується купівлі звичайних акцій чи облігацій. Таке вживання даного слова відрізняється від його застосування економістами у терміні інвестиційні видатки. Купівля цінних паперів не передбачає збільшення попиту на нові вироблені товари і послуги. Коли економісти говорять про інвестиційні видатки, то мають на увазі купівлю нового реального основного капіталу, такого, як новий верстат або новий будинок. Ці акти купівлі справді збільшують сукупний попит.
Важливо зрозуміти, що існує два види інвестицій. Перший вид - це вкладання в основний капітал, тобто видатки ділових фірм на устаткування (верстати, комп'ютери, літаки) та будівництво (фабрики, приміщення контор, торгові центри) і планові видатки на житлові будинки. Другий вид - це інвестиції у товарно-матеріальні запаси, тобто видатки ділових фірм на додаткові запаси сировини, деталей та кінцевих товарів, що обчислюються як зміна запасів цих статей протягом певного періоду часу, скажімо за рік.
Важлива риса інвестицій у товарно-матеріальні запаси полягає у тому, що, на відміну від інвестицій в устаткування, які завжди є плановими, ряд інвестицій у товарно-матеріальні запаси можуть бути незапланованими.
Розрізняють також чисті і валові інвестиції.
Валові інвестиції не корегуються на амортизацію, яка вимірює величину капіталу що був спожитий у певному році. Отже, валові інвестиції включають всі машини, фабрики, будинки, що збудовані протягом року, - навіть коли окремі з них просто були куплені, щоб замістити старі засоби праці, що зносилися.
Щоб отримати величину розширення суспільного капіталу, валові інвестиції не є точним вимірювачем.
Для того, щоб знайти чистий приріст капіталу, потрібно взяти валові інвестиції і вирахувати вибуття капіталу у формі амортизації, тобто суму зношеного капіталу.
Таким чином, щоб оцінити капіталовкладення, розраховуємо чисті інвестиції. Чисті інвестиції завжди дорівнюють новоствореному капіталу (валові інвестиції) за мінусом вибулого капіталу (амортизація капіталу).
Важливе місце в інвестиційній діяльності займає міжнародне інвестування.
Міжнародні інвестиції - це довгострокове вкладення міжнародного капіталу в економіку країни у вигляді створення філій, дочірніх компаній, спільних підприємств і просто у вигляді участі в капіталі.
В залежності від ступеня реальноздійснюваного контролю за діяльністю створених підприємств виділяють дві форми інвестицій:
1. Прямі закордонні інвестиції- це капіталовкладення в закордонні підприємства, які забезпечують інвесторові безпосередній контроль над ними і відповідний дохід.
Прямий контроль за діяльністю підприємства забезпечує іноземному інвестору володіння як 100% акціонерного капіталу так і володіння контрольним пакетом акцій (не менше 25% акціонерного капіталу, а в американських фірмах не менше 10%).
2. Портфельні закордонні інвестиції - це капіталовкладення в закордонні підприємства, які приносять інвестрові відповідний дохід, але не дають права контролю над підприємствами.
Інвестування має велике значення і вигідне для обох країн: експортери капіталу отримують прибуток, який вивозять з країни, або використовують для повторних інвестицій в даній країні. Імпортери капіталу мають можливість ефективно і раціонально використовувати зовнішні джерела коштів і технологій в національних інтересах.
2. Причини і фактори, що впливають на прямі іноземні інвестиції в розвинутих країнах.
Серд розвинутих країн спостерігається висока міра географічної концентрації прямих іноземних інвестицій - їх найбільша і дедалі зростюча частина зосереджується в західноєвропейському регіоні: 53.6% у 1980р., 55.2% у 1990р., 56.3%., у 1995р. Головна причина, що зумовлює наростаючі темпи і масштаби прямих іноземних інвестицій у цьому регіоні, полягає в успішному розвитку інтеграційних процесів, і в першу чергу - у рамках Європейського Союзу (ЄС), який включає 15 країн - повноправних членів із загальною чисельністю населення понад 370 млн. чол. і ряд країн - асоційованих членів.
Міждержавна економічна інтеграція стимулює припливи і швидке нагромадження прямих іноземних інвестицій до країн регіону за двома каналами. За першим відбуваються інтенсивні наростаючі зустічні потоки інвестицій країн - члкнів інтеграції, оскільки економічні кордрни між ними широко відкрито; за другим ідуть інвестиції з "третіх" країн, обминаючи митні бар'єри (тарифні та особливо нетарифні) за принципом "троянського коня". Про це красномовно свідчить наростаюче збільшення прямих іноземни інвестицій до еокноміки країн, які приймаються до складу ЄС. Так, якщо за п'ять років (1980-1985 рр.) до прийняття Іспанії в Європейський Союз загальна сума прямих іноземних інвестицій у країні зросла лише на 3.8 млрд. дол., то за наступні п'ять (1986-1990 рр.), після прийняття, - на 57.34 млрд.,а ще за наступні на 62.6 млрд. дол. З тієї самої причини (поряд з іншими) відбувається інтенсивне нагромаджування прямих іноземних інвестицій в Поротугалії (з 1986 р.), Греції (з 1981р.), а раніше у Великобританії та Данії.
Важливим фактором, який стимулює приплив іноземних інвестицій до Західної Європи, є система міжнародних податкових угод. На кінець 1996 р. загальна кількість таких угод, укладених країнами ЄС з іншими державами, досягла 740 (з них 323 - з розвинутими країнами, 314 - з тими, які розвиваються, 103 - з країнами з перехідною економікою Центральної та Східної Європи.
Необхідно відзначити ще одну особливу причину, яка пояснює істотне наростаюче збільшення прямих іноземних інвестицій в Західній Європі в 90-ті роки. Йдеться про розгортання другої хвилі приватизації в цьому регіоні. Зокрема, за 1993-1996 рр. тільки в чотирьох країнах (Франції, Італії, Великобританії, Німеччині) загальна вартість приватизованих пвдприємств становила 106 млрд. дол.; у 1998-1999 рр. уряд Португалії планує одержати від приватизації 17 державних підприємств близько 5 млрд. дол.; тощо. Процес приватизації став одним з важливих факторів величезних за вартістю поглинань підприємств, у тому числі іноземними інвесторами. Загальна вартість злиттів і поглинань у Західній Європі зросла з 185.8 млрд. дол. у 1988-1991 рр. до 245.5 млрд. дол. у 1992-1995 рр. Стає зрозумілим зростання середньорічних припливів прямих приватних інвестицій до західноєвропейського регіону з 40 млрд. дол. у другій

 
 

Цікаве

Загрузка...