WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Стратегічні напрями трансформації міжгалузевих пропорцій в економіці України - Реферат

Стратегічні напрями трансформації міжгалузевих пропорцій в економіці України - Реферат

Таблиця 8. - Порівняння показників випуску, експорту та імпорту продукції хімічної промисловості з обсягами внутрішнього ринку15

Співвідношення показників

Німеччина

Франція

Великобританія

Україна

Випуск продукції хімічної промисловості та її споживання на внутрішньому ринку, %

112

104

103

93

Експорт продукції хімічної промисловості та її споживання на внутрішньому ринку, %

46

39

43

49

Частка імпорту у використанні продукції хімічної промисловості на внутрішньому ринку, %

34

35

40

56

Співвідношення показників

Німеччина

Франція

Великобританія

Україна

Випуск продукції хімічної промисловості та її споживання на внутрішньому ринку, %

112

104

103

93

Експорт продукції хімічної промисловості та її споживання на внутрішньому ринку, %

46

39

43

49

Частка імпорту у використанні продукції хімічної промисловості на внутрішньому ринку, %

34

35

40

56

Відповідно до даних, які наведені в таблиці 9, виробництво машин та устаткування в Україні створює 4,7 відсотка ВВП, що менше, ніж в аналізованих країнах ЄС.

Таблиця 9. - Порівняння показників виробництва машин та устаткування в країнах ЄС та в Україні16

Показники

Франція

Німеч чина

Великоб ританія

Україна

Частка виробництва машин та устаткування у ВВП, %

5,4

9,3

6,3

4,7

Частка ПС в структурі випуску машин та устаткування, %

70,9

62,5

65,7

74,5

Частка ВВП в структурі випуску машин та устаткування, %, у т.ч.:

29,1

37,5

34,3

25,5

- валовий прибуток, змішаний доход, %

21,8

12,8

28,0

30,2

- оплата праці найманих працівників, %

73,5

86,4

70,1

53,3

- чисті податки на виробництво та імпорт, %

4,7

0,8

1,9

16,5

Частка імпорту в структурі витрат на виробництво машин та устаткування, %

17,5

13,3

22,6

26,7

Частка експорту машин та устаткування в структурі їх використання, %

41,5

46,9

55,9

50,5

Частка імпорту машин та устаткування в структурі їх використання, %

39,7

31,4

66,7

67,7

Рис. 4. Найбільш вагомі статті в структурі витрат виробництва машин та устаткування, %17.

Значні диспропорції в структурі витрат машинобудування (рис.4) спостерігаються в частках торгівлі, яка в Україні в 2,5-4,5 раза більша, ніж в країнах ЄС, що свідчить про нерозвинуті системи постачання, збуту та логістики у вітчизняних машинобудівників. Це також підтверджується перевищенням частки транспорту в 3-4 рази відносно аналізованих країн. Україна перевищує аналізовані країни за показниками металомісткості, а також має більшу частку фінансового посередництва, що свідчить про брак власних обігових коштів. Мала частка хімічної промисловості в структурі витрат вітчизняного машинобудування пов'язана зі специфікою номенклатури продукції, що виробляється.

Частка таких послуг як охорона здоров'я, послуги в сфері інформатизації, готелі та ресторани, операції з нерухомістю та здавання під найм в Україні значно менша, ніж в аналізованих країнах ЄС. Що стосується операцій з нерухомістю, найімовірніше, частково це пов'язано з тіньовими схемами, тобто заниженням реальної вартості послуг.

Україна значно відстає в сфері послуг здавання під найм, які, в основному, включають здавання під найм машин та устаткування. Нерозвиненість пропозиції таких послуг стримує розвиток малого та середнього бізнесу, ускладнює входження на ринок нових суб'єктів. Це примушує економічні суб'єкти купувати власне устаткування, що зменшує і без того недостатні оборотні кошти, а часто не дозволяє започаткувати власне виробництво.

Висновки

Таким чином, порівняння даних таблиць „витрати-випуск" для України та трьох країн класичної ринкової економіки (Німеччини, Франції та Великобританії) показало, що з метою прискорення економічного зростання структурні зрушення економіки мають бути спрямовані на створення умов для оптимізації технологічного укладу. У таблиці 10 наведено основні напрями економічної стратегії на рівні суб'єктів господарювання та держави, які націлені на поліпшення структури собівартості та міжгалузевих пропорцій і мають бути реалізовані з метою підвищення конкурентоздатності національної економіки.

У контексті проблеми постійного зростання цін на енергоресурси на світових ринках у подальших дослідженнях автори вважають доцільним дослідити світовий досвід та виявити основні диспропорції у сфері енергоспоживання.

Література:

  1. Трансформаційні процеси та економічне зростання в Україні / За ред. акад. НАН України В.М.Геєця. - Х.: Вид-во „Форт", 2003. - 440 с.

  2. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект). Наукова монографія. - К.: Світ Знань, 2002. - 528 с.

  3. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / За редакцією Я.А. Жаліла. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/book/welc_ppr.htm.

  4. Коломойцев В.Е. Структурна трансформація промислового комплексу України. - К.: Укр. енциклопедія, 1997. - 304 с.

  5. Економічна оцінка державних пріоритетів технологічного розвитку / За ред. д-ра екон. наук Ю.М.Бажала. - К.: Ін-т екон. прогнозув., 2002. - 320 с.

  6. Інноваційна стратегія українських реформ / Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П. - К.: Знання України, 2002. - 326 с.

1 Джерело: Держкомстат, Eurоstat;

2 Показники згруповані за даними колонки 8 від максимального значення показника до мінімального.

3 Показник розраховується як середнє з абсолютних величин відхилень точок даних від середнього, є мірою розбіжності множини даних.

4 Показує, у скільки разів частка певного ВЕД у ВВП в Україні (колонка 7) відрізняється від частки цього ВЕД в країнах ЄС (колонка 5). Значення показника є додатним, якщо частка в Україні перевищує частку в ЄС, та від'ємним, якщо ЄС перевищує Україну.

5 Джерело: Держкомстат, Eurоstat; розрахунки Мінекономіки

6 c/г – сільське господарство

7 Джерело: Держкомстат, Eurоstat; розрахунки: Мінекономіки

8 Джерело: Держкомстат, Eurоstat; розрахунки: Мінекономіки.

9 Джерело: Держкомстат, Eurоstat; розрахунки: Мінекономіки.

10 Джерело: Держкомстат, Eurоstat; розрахунки: Мінекономіки.

11 Джерело: Держкомстат, Eurоstat; розрахунки: мінекономіки

12 Джерело: Держкомстат, Eurоstat; розрахунки: Мінекономіки.

13 Джерело: Держкомстат, Eurоstat; розрахунки: Мінекономіки.

14 Джерело: Держкомстат, Eurоstat; розрахунки: Мінекономіки.

15 Джерело: Держкомстат, Eurоstat; розрахунки: Мінекономіки.

16 Джерело: Держкомстат, Eurоstat; розрахунки: Мінекономіки.

17 Джерело: Держкомстат, Eurоstat; розрахунки: Мінекономіки.

2


 
 

Цікаве

Загрузка...