WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Стратегічні напрями трансформації міжгалузевих пропорцій в економіці України - Реферат

Стратегічні напрями трансформації міжгалузевих пропорцій в економіці України - Реферат

Реферат на тему:

Стратегічні напрями трансформації міжгалузевих пропорцій в економіці України

Встановлення напрямів та пріоритетів структурних зрушень у державі є одним із важливих завдань при визначенні її економічної стратегії. Ці зрушення мають бути спрямовані на таку динаміку міжгалузевих пропорцій, яка дозволяє максимізувати додану вартість у галузях економіки. З метою визначення цільових міжгалузевих співвідношень доцільно здійснити порівняння структури проміжного споживання та доданої вартості в Україні і в країнах класичних ринкових економік, проаналізувати існуючі розбіжності і їх наслідки та на базі цього визначити напрями економічної політики.

У практичних розробках авторитетних світових організацій, таких як Міжнародний валютний фонд чи Світовий банк, які стосуються України та викладаються у вигляді відповідних рекомендацій, як правило, структурні співвідношення між галузями розглядаються як дані і всі розрахунки здійснюються на базі існуючого технологічного укладу. Вітчизняні вчені питанням зміни структури економіки приділяють більше уваги. В монографії [1] за ред. В. Геєця розроблена концепція ендогенізації економіки й основні засади та напрями структурних реформ усіх секторів економіки. У роботі С. Єрохіна [2] надані теоретичні та практичні засади трансформаційних процесів економіки України. В. Коломойцев у роботі [3] виклав питання, які пов'язані з особливостями трансформації промислового комплексу в Україні. Монографія Я. Жаліло [4] містить систему заходів державної політики України з метою підвищення її конкурентоспроможності. Ряд розробок [5-6] присвячений ролі інноваційних процесів у системі заходів щодо прискорення економічного зростання.

Для детальної та послідовної розробки програмних документів з економічної стратегії держави важливо мати кількісні орієнтири міжгалузевих співвідношень. Такі цільові параметри можна визначати на базі співставленняструктури витрат, використання та проміжного споживання за галузями економіки в Україні з країнами класичної ринкової економіки.

Метою статті є порівняння структурних співвідношень економіки України та класичних ринкових економік; виявлення існуючих розбіжностей і диспропорцій та їх наслідків; визначення стратегічних заходів щодо усунення диспропорцій на рівні суб'єктів господарювання та держави.

Широко відомо та визнано багатьма експертами, що структура економіки України характеризується низьким рівнем доданої вартості як у цілому, так і за окремими видами економічної діяльності, великою часткою сфери виробництва та невеликою часткою сфери послуг. У таблиці 1 зіставлено структуру ВВП в деяких країнах класичної ринкової економіки (Німеччини, Франції, Великобританії) та в Україні за видами економічної діяльності. З неї видно, що зазначені країни ЄС мають більш-менш однакову структуру, за винятком видів діяльності, за якими вони традиційно спеціалізуються. Наприклад, Франція має більшу частку сільського господарства та невелику частку виробництва машин і устаткування. В цілому в цих країнах у сфері виробництва створюється в середньому 25% ВВП, а в сфері послуг - 75%, на відміну від України, де в сфері послуг створюється лише 57,8% (за даними таблиць „витрати-випуск" за 2004 рік).

Таблиця 1. Порівняння структури ВВП1,2

ВВП

Німеччина, %

Франція, %

Великобританія, %

Середнє по трьох країнах, %

Стандартне відхилення3

Україна, %

Відмінність4

Сільське господарство

1,3

3,2

1,2

1,9

0,9

11,3

5,9

Виробництво продуктів коксохімії та нафтопереробки

0,1

0,4

0,3

0,3

0,1

1,6

5,6

Добувна промисловість

0,6

0,2

1,9

0,9

0,7

4,1

4,5

Харчова промисловість

2,1

2,7

2,5

2,5

0,2

7,2

2,9

Транспорт

3,3

3,9

5,1

4,1

0,7

9,9

2,4

Металургія та обробка металу

3

2,5

2,1

2,5

0,3

5

2,0

Виробництво електроенергії, газу та води

2,1

2,4

2

2,2

0,1

4,2

1,9

Пошта та зв'язок

2,5

2,3

2,8

2,5

0,2

3,6

1,4

Фінансове посередництво

4,7

5

5,9

5,2

0,4

6,2

1,2

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

1,1

0,7

0,6

0,8

0,2

0,9

1,1

Торгівля

10,7

10,5

11,6

10,9

0,5

12,1

1,1

Дослідження та розробки

0,3

1,4

0,5

0,7

0,4

0,7

1,1

Освіта

4,2

5

5,2

4,8

0,4

4,7

-1,0

Текстильна та шкіряна промисловість

0,6

1

1

0,9

0,2

0,9

-1,0

Будівництво

6,7

5,2

5

5,6

0,7

4,5

-1,2

Інші види виробництва

0,7

0,8

0,8

0,8

0

0,5

-1,4

Виробництво машин та устаткування

9,3

5,4

6,3

7

1,5

4,7

-1,5

Хімічне виробництво, гумові та пластмасові вироби

3,5

2,8

3

3,1

0,3

2

-1,5

Державне управління

6,9

8,8

5,2

7

1,2

4,1

-1,7

Деревообробна і целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа

2,2

1,9

2,6

2,3

0,2

1,3

-1,8

Охорона здоров'я

6,1

6,6

6,4

6,3

0,2

3,2

-2,0

Інші послуги

4,6

2,8

4,4

3,9

0,7

1,6

-2,4

Послуги в сфері інформатизації

1

1,3

1,9

1,4

0,3

0,6

-2,5

Готелі та ресторани

1,3

2,6

3,1

2,3

0,7

0,8

-2,9

Інші види діяльності

8,1

7,1

7,9

7,7

0,4

2,4

-3,3

Операції з нерухомістю

11,4

11,9

9,1

10,8

1,1

3,1

-3,5

Здавання під найм

1,5

0,9

1

1,1

0,3

0,2

-5,1

Оплата послуг фінансових посередників

х

х

х

х

х

-1,5

х

Всього, в т.ч.

100

100

100

x

x

100

x

Виробництво (в цілому)

26,6

24,2

24,4

25,1

1

43,7

1,7

Послуги (в цілому)

73,4

75,8

75,6

74,9

1

57,8

-1,3


 
 

Цікаве

Загрузка...