WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Ринок: суть, функції та умови формування - Реферат

Ринок: суть, функції та умови формування - Реферат

 1. Місце, де відбувається процес купівлі–продажу результатів людської діяльності.

 2. Ринок – це сукупність економічних відносин між людьми у сфері обміну, посередництвом яких здійснюється реалізація результатів людської праці.

 3. Ринок – це місце, де відбувається остаточне визнання суспільством втіленої в результати діяльності праці.

 4. Ринок – це місце збалансування попиту і пропозиції і ринкової ціни.

Характерні ознаки сучасного ринку

 1. Пріоритет покупців (ринок покупців).

 2. Конкурентний характер.

 3. Не монополізація, а інтеграція конкуруючих суб'єктів ринку.

Суб'єкти ринку

 1. Держава.

 2. Іноземні фірми та громадяни.

 3. Державні, колективні, кооперативні, приватні підприємства та їх об'єднання.

 4. Різні установи та організації.

 5. Громадяни України.

Об'єкти ринку

 1. Матеріальні продукти праці.

 2. Робоча сила.

 3. Позикові капітали, валюта, золото.

 4. Цінні папери.

 5. Інтелектуальні продукти праці.

Функції ринку

А. Організаційні.

 1. Встановлення зв'язків між виробниками і споживачами, не опосередкованими іншими системами обміну.

 2. Забезпечення вільного вибору партнерів по господарських зв'язках.

 3. Забезпечення конкуренції між суб'єктами ринку.

Б. Економічні.

 1. Механізм ринку робить усіх учасників конкурентного процесу матеріально зацікавленими в задоволенні тих потреб, які виражаються через попит.

 2. Ринок, створюючи сигнали через ціни, стимулює засвоєння досягнень НТП, зниження витрат, підвищення якості, розширення асортименту товарів і послуг.

 3. Сприяє вирішенню центральних проблем економіки.

 4. Механізм ринку в цілому звільняє економіку від дефіциту товарів і послуг.

Умови формування ринку

Для того, щоб у нашій країні була побудована ринкова економіка, необхідно, щоб функціонував реальний ринок, який виконував би притаманні йому функції, мають бути відтворені передумови, випробувані світовою практикою. До них належать:

 • наявність суб'єктів ринкових відносин, які, будучи економічно і юридично незалежними, можуть вступати у рівноправні партнерські відносини з приводу купівлі–продажу; досягти цього можна трансформацією існуючих відносин власності у різноманітні форми – індивідуальну, приватну, акціонерну, державну, кооперативну, змішану;

 • еквівалентний обмін товарів; ринок за своєю природою економічної допомоги, пільг тощо не визнає;

 • конкуренція, яка надає усім суб'єктам господарювання можливість вільної підприємницької діяльності: свободи вибору покупців, постачальників, будь-яких контрагентів, примушує підприємців застосовувати найпередовішу техніку і технологію, сприяючи цим зменшенню витрат виробництва, підвищенню ефективності економіки;

 • вільне ціноутворення, як елемент конкуренції та головний механізм контрольно-регулюючої функції сприяє поєднанню інтересів суб'єктів економічного життя, стимулюючи їх раціонально використовувати елементи виробництва;

 • реальна інформація про ринок і його суб'єктів.

Якщо подібних умов не створено, то те, що називається ринком, є псевдоринком, де гроші не виконують своїх функцій.

Взаємодія конкурентних сил приводить до синхронізації цін попиту і пропозиції, що обумовлює рівноважність обсягів попиту і пропозиції. Ринкова рівновага – це ситуація, за якої наміри покупців і продавців повністю збігаються так, що за певної ціни товару обсяг пропозиції дорівнює обсягу попиту. Ринкова ціна – це ціна, при якій рішення виробників (продавців) та покупців про купівлю–продаж взаємно узгоджуються. Ціна ринкова – це ціна, яка встановлюється у відповідності до попиту і пропозиції товарів і послуг. Ціна рівноваги – це ціна, яка встановлюється при врівноваженості попиту і пропозиції. Економічний стан продавців і покупців залежить від ринкової кон'юнктури – це сукупність умов, ознак, які характеризують співвідношення попиту і пропозиції. Вона змінюється під впливом різних факторів, масштабів виробництва, розмірів запасів товарів, динаміки цін та грошових доходів, організації торгівлі і реклами.

Важливу роль відіграє певне співвідношення попиту і пропозиції як по окремих товарах, товарних групах, так і по товарній масі у цілому.

Типові випадки співвідношення попиту і пропозиції

1. Пропозиція перевищує попит.

В даному разі на ринку виникає надлишок продукції, бо її більше, ніж покупці можуть купити (Q2 > Q1). Ціна товару починає знижуватись, відповідно знижується пропозиція товару, а попит зростає. Ситуація на ринку прямує до точки рівноваги А з ціною Р3 і кількістю Q3.

2. Попит перевищує пропозицію.

В даному випадку на ринку виникає дефіцит продукції, бо її кількість менша, ніж кількість, яку хочуть купити покупці (Q1 < Q2). Ціна товару починає збільшуватись відповідно збільшується і пропозиція, а попит зменшується. Ситуація прямує до точки рівноваги А з ціною Р3 і кількістю Q3.

3. Попит дорівнює пропозиції

У цьому випадку кількість продукції, яку продавці готові продати і кількість продукції, які покупці здатні купити, – рівні. На ринку не існує ні надлишку, ні дефіциту.

Сутність ціни розкривається для розвитку товарного виробництва і ринкових відносин власними функціями:

– інформаційна;

– стимулююча;

– сапуюча;

– розподільна.

Сутність ринку розкривається через його функції:

 • регулююча;

 • стимулююча;

 • розподільча;

 • відтворювальна.

Загальними умовами виникнення ринку є:

 • суспільний поділ праці;

 • економічна відокремленість виробників;

 • приватна власність.

Умовами формування і ефективного функціонування є:

 • наявність суб'єктів ринкових відносин, які будучи економічно і юридично незалежними можуть вступати у рівноправні відносини з приводу купівлі–продажу;

 • свобода підприємництва та вільний рух капіталів і товарів;

 • вільний доступ виробників до економічних ресурсів та інформації;

 • конкуренція – наявність конкурентного середовища;

 • вільне ціноутворення;

 • плюралізм форм власності та господарювання їх рівноправність;

 • економічна демократія;

 • обмежена регулююча роль держави.

Конкуренція (to concurred – зіштовхуватись) – економічна боротьба, суперництво між суб'єктами ринкового господарювання за ліпші умови виробництва, купівлі та продажу товарів і послуг. Конкуренція – економічна боротьба між відособленими виробниками продукції, робіт, послуг за задоволення своїх інтересів, що пов'язані з продажем, виконанням робіт, послуг одним і тим самим споживачам.

Функції конкуренції

1. Стимулююча.

Полягає у тому, що конкуренція сприяє заохоченню тих, хто раціональніше використовує фактори виробництва для найкращих кінцевих результатів, застосовуючи найновітніші досягнення науки і техніки, організацію праці і управління.

2. Сапуюча функція.

3. Розподільча функція (розподіл факторів виробництва, доходів і продукції).

Форми конкуренції

В залежності від співвідношення монополізації та конкуренції виділяють декілька моделей ринку:

 • ринок досконалої конкуренції;

 • ринок монополістичної конкуренції;

 • ринок олігополії;

 • ринок чистої монополії.


 
 

Цікаве

Загрузка...