WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічне зростання і його чинники. Економічні цикли. зайнятість. Відтворення робочої сили та їх державне регулювання - Реферат

Економічне зростання і його чинники. Економічні цикли. зайнятість. Відтворення робочої сили та їх державне регулювання - Реферат

Досить часто причиною безробіття є не загальний спад виробництва, а негнучкість ринку праці. Тому виникає теорія гнучкого ринку праці. Значне безробіття виникає через невідповідність між попитом і пропозицією за професією і кваліфікацією робочої сили; між територіальним розміщенням вільних місць та зайнятою робочою силою.

Пропонується посилити гнучкість за допомогою підвищення кваліфікації, фінансової підтримки переміщень, підвищення мобільності служб зайнятості.

В умовах ринкової економіки повна зайнятість не означає відсутності безробіття. Вважається, що повна зайнятість досягається тоді, коли рівень безробіття не перевищує природного рівня (5-6%). Отже, якщо 94-95% робочої сили зайняті, то існує повна зайнятість. Така форма повної зайнятості називається нормативною ринковою. Безробітними вважають громадян, які з незалежних від них причин не мають підходящої роботи, зареєстровані у службі зайнятості, отримують допомогу і дійсно шукають роботу. Безробіття має багато причин:

 • НТП, що призводить до заміни людської праці машинною;

 • не збігається структура попиту та пропозиції робочої сили (з одного боку робочі місця з новими вимогами залишаються вільними, а з іншого – працівники старих професій не можуть знайти роботу);

 • чисельність робочої сили зростає швидше, ніж виробництво;

 • підприємці не мають повної інформації про наявність працівників певної кваліфікації і професії, а наймані працівники про наявність робочих місць;

 • циклічні спади (зменшення попиту на робочу силу);

 • занадто високий рівень зарплати, установлений законодавчо під тиском профспілок, що призводить до зменшення прибутку підприємств і викликає скорочення виробництва.

Основними видами є природне і циклічне безробіття.

Добровільне безробіття виникає тоді, коли робітники не хочуть працювати за пропоновану їм зарплату, але стали б на роботу, якби вона була вищою.

Фрикційне безробіття виникає внаслідок постійного руху населення між видами праці, а також на різних стадіях життєвого циклу. Навіть якщо економіці притаманна повна зайнятість, завжди існують люди, які шукають роботу після закінчення навчання або переїзду в інше місто.

Структурне безробіття означає невідповідність між пропозицією і попитом на працівників. Ця невідповідність виникає тоді, коли попит на один різновид праці зростає, тоді як на інший зменшується, а пропозиція не може швидко пристосуватись до цього.

Вимушене безробіття зумовлене перепадами ринкової кон'юнктури і характеризується тривалістю. Буває сезонне, технологічне, конверсійне.

Циклічне безробіття – безробіття, викликане спадом, тобто тією фазою економічного циклу, коли виробництво і сукупний попит абсолютно скорочуються. Циклічне безробіття виходить за межі природного безробіття і є свідченням неповної зайнятості у країні.

Кожен 1 % зростання безробіття, коли його рівень перевищує природне безробіття, знижує ВВП на 2,5 %.

Формою розвитку людського фактору є процес його відтворення.

Відтворення людського фактору є елементом саморозвитку продуктивних сил і виробничих відносин. Відтворення робочої сили і відтворення людського ресурсу не поточні процеси. Процес відтворення робочої вили є більш специфічним, до нього належить не тільки процес відтворення носія робочої сили, але й тих відносин, що виникають у процесі використання робочої сили (відносини найму, ринку праці, зайнятості). Процес відтворення робочої сили – це виробництво робочої сили (підтримання і відновлення фізичних і розумових здібностей, заміна працівників, що вибувають з процесу виробництва); розподіл робочої сили в галузях і сферах народного господарства; споживання робочої сили. Але серед складових процесу відтворення слід враховувати й обмін. Процес відтворення можна поділити на такі фази:

 1. Формування (виробництво) робочої сили. До нього належить постійне відновлення робочої сили, затраченої в процесі праці, її якісне вдосконалення; природне відтворення і виховання нових контингентів працездатного населення.

 2. Розподіл і перерозподіл робочої сили за сферами зайнятості; галузями народного господарства, економічними регіонами.

 3. Обмін, який служить з'єднанню робочої сили і засобів виробництва. При цьому учасниками обміну, з одного боку, є роботодавець, з другого – власник робочої сили.

 4. Споживання (використання) робочої сили, яке отримує своє матеріальне втілення в кінцевому продукті праці.

Поділ усього процесу відтворення робочої сили на окремі фази зумовлений існуванням різних факторів відтворення на кожному з етапів. Розширене відтворення – це зростання її чисельності в органічному зв'язку з підвищенням кваліфікації, трудового стажу та добробуту населення. Основними факторами розширеного відтворення є:

 • збільшення чисельності населення (за рахунок народжуваності і збільшення рівня життя); держава може впливати своєю демографічною політикою (покращення житлових умов, допомога на дітей, забезпечення дитячими установами, збільшення відпусток, зростання доходів). Важливе значення має охорона здоров'я, система безкоштовного лікування, страхування;

 • підвищення кваліфікації працівників, їх загальноосвітньої і професійної підготовленості. В умовах НТП діє закон зростання кваліфікації та професійної підготовленості робочої сили. Суть полягає в тому, що на основі зростання загальноосвітнього і культурного рівня людей збільшується питома вага робочої сили високої кваліфікації тоді, як частка малокваліфікованої робочої сили скорочується;

 • повна і ефективна зайнятість;

 • фактори розподілу доходів серед населення; різка диференціація доходів негативно впливає на відтворення робочої сили бідних верств населення;

Особливості відтворення робочої сили на сучасному етапі

 1. Значне розповсюдження підприємницької діяльності.

 2. Високий рівень кваліфікації, що дозволяє займатись підприємницькою діяльністю.

 3. Відтворення спирається на потужну інфраструктуру і великі організаційні структури, що охоплюють не лише економіку, але й держави, громадські інститути (соціальні організації, охорона здоров'я, освіта). Здійснюється безоплатне фінансування розвитку робочої сили до використання її як елементу продуктивних сил. Держава і капітал не є власниками робочої сили.

Елементами відтворення робочої сили в сучасних умовах є:

 1. дошкільне, шкільне виховання і навчання, середня спеціальна, вища і наукова освіта (приблизно 80-90% за рахунок держави, приватного капіталу, громадських організацій);

 2. зарплата, що відповідає рівню освіти і кваліфікації;

 3. субсидування початкової підготовки і перепідготовки робочої сили (90 % за рахунок держави);

 4. допомоги по безробіттю і різні види соціальної допомоги (75-80 % за рахунок держави);

 5. пенсійне забезпечення (90-100 % за рахунок держави і приватного капіталу);

 6. фінансування на відновлення і зміцнення здоров'я і культурний розвиток (70-80% за рахунок держави, приватного капіталу, громадських організацій).


 
 

Цікаве

Загрузка...