WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Підприємство в аграрній сфері - Реферат

Підприємство в аграрній сфері - Реферат

Реферат на тему:

Підприємство в аграрній сфері

План

 1. Зміст і особливості аграрних відносин.

 2. Зміст господарювання в аграрному секторі.

 3. Рентні відносини та особливості розподілу і використання рентного доходу.

 4. Ціна на сільськогосподарську продукцію. Ціновий паритет.

Сільське господарство – одна з найважливіших галузей матеріального виробництва, в якій створюються матеріальні блага рослинного і тваринного походження для забезпечення населення продуктами харчування, а промисловості – сировиною.

Особливості сільського господарство

 1. У сільському господарстві економічний процес відтворення завжди тісно переплітається із природним (наслідки господарювання в цій галузі залежать як від працівника, його технічної озброєності, так і від природних умов).

 2. Надзвичайна роль землі як фактора виробництва.

 3. Розбіжність робочого періоду з часом виробництва.

Специфіка сільськогосподарського виробництва виражається в аграрних відносинах. Відносини в сільському господарстві як складова економічних відносин виникають між людьми перш за все з приводу володіння землею та використання землі як головного фактору виробництва.

Провідними в системі аграрних відносин виступають відносини власності, які визначають характер цієї сукупності економічних відносин.

Аграрні відносини – це сукупність економічних відносин, які виникають між власником засобів виробництва і суспільством в цілому, колективами, державними підприємствами, окремими працівниками й іншими землекористувачами з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання створеного в галузях АПК продукту.

При перебудові аграрних відносин підходи до вирішення питання про власність на землю повинні бути дещо інакшими, ніж при вирішенні питання про звичайні засоби виробництва, які є результатом людської праці. У сільськогосподарських підприємствах необхідно провести глибокі перетворення на основі широкого використання підряду, оренди, акціонерних, кооперативних та сімейно-індивідуальних форм. Доцільно використовувати колективно-пайові або пайові способи безпосереднього привласнення засобів і результатів виробництва. Їх суть полягає в тому, що земельні угіддя й основні виробничі фонди трудового колективу на паї, на які нараховуються частини одержаного прибутку. Селяни стають власниками, реальними господарями засобів виробництва і його результатів, максимально зацікавлених в кінцевих результатах праці.

Перспективою є така структура організації аграрної сфери, яка не протиставляє, а навпаки, органічно поєднує різні уклади і форми господарювання.

У сучасній світовій економіці сформувалися цілі групи галузей, які технологічно, економічно і організаційно тяжіють до сільського господарства. Процес їх збільшення називається агропромисловою інтеграцією. В результаті агропромислової інтеграції формується АПК – сукупність галузей народного господарства, зайнятих виробництвом, переробкою, зберіганням та доведенням до споживача с/г продукції.

Специфіка обороту капіталу

 1. Частина засобів виробництва, що споживаються, створюються у самому господарстві і входить у виробничий оборот, минаючи сферу товарного обігу.

 2. Уповільнення обороту капіталу, що пов'язане з сезонністю виробництва.

 3. Кредитування як засіб збільшення виробничих фондів має бути довгостроковим.

Наявність власності на землю зумовлює отримання землевласником певної частки додаткового продукту у вигляді земельної ренти. Земельна рента є економічною формою реалізації земельної власності.

Диференціальна рента

Причина – монополія на землю як об'єкт господарювання.

Умови – І – Відмінності в природній родючості ґрунтів і неоднакове місцезнаходження земельних ділянок.ІІ – неоднакова продуктивність додаткових капіталовкладень у земельні ділянки.

Форми – Орендна плата, рентні платежі, плата за землю, зональні ціни.

Джерело – Надлишок додаткових продаж, що утворюється землеробською працею на кращих земельних ділянках або в результаті продуктивніших капіталовкладень.

Абсолютна рента

Причина – монополія приватної власності на землю.

Умови – відсутність вільного переливу капіталу.

Форми – Орендна плата, податок на землю.

Джерело – Додатковий продукт, створений природою.

Монопольна рента

Причина – монополія на землю, що знаходиться у виняткових природних умовах.

Умови – монопольні ціни.

Форми – Більш високі: орендна плата, земельний податок.

Джерело – Додаткова вартість, створена в інших галузях матеріального виробництва.

Надлишок над середнім прибутком складає диференційну земельну ренту.

Абсолютна рента виступає як різниця між ринковою вартістю продукції і ціною виробництва.

Монопольна рента – різниця між монопольною ціною, верхня межа якої визначається лише платоспроможним попитом, і вартістю рідкісного землеробного продукту у вигляді надприбутку.

Державна підтримка аграрної сфери

 1. Реальне реформування КСП на засадах приватної власності.

 2. Перехід на земельно-орендні відносини між власниками землі та суб'єктами господарювання.

 3. Розвиток особистих підсобних господарств і перетворення найбільших з них у товарні господарства селян.

 4. Усебічний розвиток інфраструктури ринку с/г продукції.

 5. Удосконалення економічних і фінансово-кредитних відносин на селі.

 6. Удосконалення АПК та регулювання економічних відносин на ринкових засадах.

 7. Суттєве вдосконалення правового забезпечення проведення аграрної реформи.


 
 

Цікаве

Загрузка...