WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

81. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми.*

Держ регулювання – комплекс форм і засобів централізованого впливу на розвиток ек об'ктів для стабілізації ек с-ми та її пристосування до інтересів людини.

Основні форми державного регулювання:

  • короткострокове або емпіричне державне регулювання – комплекс антикризових та антициклічних заходів держави, спрямованих на пом"якшення наслівдів економічної кризи.

  • Довгострокове державне регулювання – економічне програмування. Сьогодні це найбільш поширена і розвинена форма державного втручання в ек-чні та соціальні процеси, впливу на процес відтворення. Розрізняють кон"юктурне (спрямоване на регулювання процесу відтворення через маніпулювання госп кон"юктурою) та структурне програмування (форма економічного регулювання – науково обгрунтовані плани економічного та соцго розвитку).

  • Директивне планування – владні структури визначають ек-чні потреби та забезпечують реалізацію планів.

82. Необхідність і сутність фінансів. Державні фінанси.

Фінанси включаюсть систему ек відносин між державою, фіз на юр особами, окремими державами і міжнародними організаціями що до використання грошей на основі розподілу ВВП і НД.

Ф. повязані з грошовими відносинами але вони не є грошима. (зарплата, спадок, гроші які банк надає в позику). Гроші стають фінансами якщо вони акомулюються певним чином і з певною метою розподіляються і використовуються на чітвко визначених засадах.

Структура Ф: 1)державні - загально державні регіональні, муніцепальні, держ. Підприємств). 2) приватні – ( фінанс приват підприємств і корпорації, комерційних установ, домогосп). 3)громацьких обєднань - спілок партій фондів

Держ фінанси – сфера розподільчих відносин повязана з поділом та використанням ВВП, необхідним для здійснення деравою певних функцій. Форми держ Ф : держ бюджет, регіональний бюджет, місцевий бюджет, б.джет спец фондів, фінансів держ підприємств

Риси фінансі : 1)мають грошову форму. 2)носять розподельчий характер

Держ бюджет – головний фінансовий план держави

Функції ДБ: 1)фіксальна ( оподаткування )

2) розподільча (використання коштів ДБ на вирішення проблем )

3) стимулююча (впил на циклічні коливання ек )

4) контролююча – ДБ відзеркалює відтворювальний сусп процес, виявляє ек пропроції та відхилення від рівноваги

Джерела ДБ : податки, відрахування, держ позика, продаж держ майна.

Форми виплат з ДБ – пенції, стипендії, дотації, асигнування, субвенції ...

ДБ україни складається з ДБ, АРК, обласних, міських, районих, сільських

ДБ буває : нормальне, дефіцитний , профіцитний. Якщо дефіцит бюджету меньше 2-3% це нормально. Якщо більше небеспечно.

Держ борг буває: внутрішній (перед юр та фіз особами) , зовнішній (перед іншими країнами)

Позитивний вплив ДБо – стимулюється споживчий попит, збільшується рівень зайнятості, сприяння зростаню рівнів доходів населення, ек зростаню.

Негативний вплив ДБо – витіснення приватного капіталу (обмеження ек зростання), збільшення податків для обслуговування держ боргу, перекладання боргу на наступні покоління.

Управління ДБо – система захїодів держ що передбачає випуск і розміщення боргових забовязань, виплат і відсотків на позики, зміна строків позики, анолювання боргу, вивчення конюнктури на ринку позичкового капіталу. Держ може рефінансувати борг.

83. Фін с-ма і політика.Фіскальна політика.

Держава має приймати активну участь у програмувані ек-ки та у розробці та реалізації національних програм і цільових комплексів програм. Формально національні програми виконуються за бажанням підприємств. Державні цільові програми мають обовязковий характер. В україні Фп узгоджує уряд, а монетарно впроваджує НБУ

Головне джерело дох держ – податки

Функції податків : фіксальна, розподільча( перерозподіл ВВП між дер та юр і фіз особами), регулююча ( вплив податків на діяльність їхніх вкладників

Субєкт оподаткування – платник податку. Обєкт – грошова сума я зкої вилучається податок.

Податкова ставка та терміни також є елементами даної системи. Види податкових пільг : 1) прискорена амортезація основного капіталу. 2) інвестиційний податковий кредит.

В україні 2-во рівнева система оподаткування : загальнодержавні та місцеві податки та збори

Каб мін прийняв новий податковий кодекс в якому передбачається зниження ставки оподаткування а) с прибутку підприємств з 30 до 20% ( зараз 25%). Б) з податку на додану вартіться в 20 до 17 ( зараз 20%). В) з податку доходу фіз особам встановили 13% раніше було 40. Г) передбачається 23 види подакту, замість 39

84. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи.

Критерієм ек системи є домінуюча форма власності , форма організації суспільного виробництва. Для капіталізма осн формою власності є капіт приватна власність. А формою організації є товвиробництвоабо рино. капіт ек система в своє розв"язання проходить такі стадії: 1.первісне нагромадження капіталу, яке відбувається в межах феодалізму, коли феодальні відносини перетворюються у капіталістичні.2.Безпосередньо сама економічна капіталістична система включає в себе: чистий класовий капіталізм (стадія вільної конкуренції, яка передбачає вільний ринок або ринок досконалої конкуренції та індивідуальну капітальну приватну власність), стадія монополістичного капіталізму, яка передбачає регульований ринок та переіажно акціонерну форму власності.

Основні риси капіталістичної вільної конкуренції:

1. велика кількість вирбників і споживачів одного продукту;

2. кожен виробник діє на свій страх і ризик, а метою виробництва є приватний інтерес до прибутку;

3. економічна влада окремого виробника і споживача так розсіяна, що окремі з них не мають реальної економічної влади, щоб впливати на ціноутворення;

4. ринкова ціна встановлюється стихійно під впливом взаємодії попиту і пропозиції;

5. механічне функціонування ринкових відносин є анархічним і передбачає вільну досконалу конкуренцію;

6. існує свобода підприємства і вибору сфер вкладення капіталу;

7. відсутня необхідність для державного втручання в механізм ринкового стимулювання;

8. забезпечення принципу панування споживання над виробництвом – виробляти те, що купується, тобто на цьому етапі суспільного механічного господарювання є самоврегульований ринок, головним елементом якого є ціна.

85. Концентрація і централізація вир-ва та капіталу. Виникнення монополій та їх форми.

В одному місці, водних руках.

В основу виникнення монополій покладено об'єктивний процес розвитку продуктивних сил. Становлення розвинутої підприємницької економічної системи вимагало адекватної виробничої бази. З розвитком техніки, в свою чергу, прискорювався процес витіснення дрібних підприємств. Щоб запобігти руйнівним силам конкуренції, великі підприємтсва почади групуватись, утворюючи монополістичні об"єднання. На зміну вільній конкуренції прийшла монополія.

Форми монополій:

  • Білатеральна;

  • Обмежена;

  • Чиста монополія.

86. Фінансово-монополістичний капітал та сучасні проблеми його функціонування і розвитку.

Пануючою формою власності монополій 20 ст. стала акціонерна (корпоративна) форма власності. Панування акціонерної форми власності і акціонерного капіталізму визначили утворення нової форми капіталізму – фінансового. Фінансовий капітал – це є монополістично-промисловий капітал, що злився з монополістично-банківським капіталом. Є формою існуваня і прояву реального капіталізму, але він існує у формі фіктивного капіталізму (цінні папери): відображає виробничі відносини між великими акціонерними товариствами і дрібними власниками акцій.

Організаційно-правовою формою існування фінансового капіталізму є фінансово-монополістичні групи, фінансова олігархія.

Фінансово-монополістична група – сою промислових, торгівельних та банківських монополістів з метою утвердження свого панування в різних сферах підприємницької діяльності.

Фінансова олігархія – це нечисленна група найбільших фінансових капіталістів, які володіяють промисловими і банківськими монополіями і фактично здійснюють економічне і політичне панування у найважливіших галузях господарства.

Методи панування фінансової олігархії :1.сис-ма участі. 2. особиста унія.


 
 

Цікаве

Загрузка...