WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

74. Споживання і заощадження.

1)функція заощадження – це відношення заощаджуваної частини доходу до загальтного доходу сімї за кілька років, показує різницю між доходом і спродживанням ( С=Д-П )

Гранична схильність до заощадження – визначає частину додаткового доходу яка використовується на заощадження при змінній доходу ( ГСС+ГСЗ=1)

2) функція споживання – головну роль грають доходи населення, а саме та їх частина яка йде на придбання благ та послуг ( в укр 50%)

Основний субєкт споживання – сімся

ФС – відношення споживчих витрат до отримуваних доходів

Гранична схильність населення до споживання – частина додаткового доходу що йде на приріст споживання ( вища у малозабеспечених сімях )

Вактори що впривають на споживання та заощадження : зростання цін, податців, доході, відрахування на соц страх, характеристики попиту

Прожитковий мінімум – це величина доходу, гаран-тована державою. Він лежить в межах верхньої та нижньої межі (фізіологічного мінімуму) малозабез-печеності. Конкретними формами гарантій можуть бути офіційно визначені мінімальні значення пенсій, заробітної плати. Соц захист – це проблема реалізації принципу соцї справедливості

75. Заощадження та інвестиції.

Заощадження – частина доходу, що не йде на виплату податків і не споживається.

Інвестиції – це витрати у вигляді довгострокових владів капіталу в різні галузі та сфери з метою одержання прибутку

Економічне зростання – це збільшення обсягів вир-ва. До цього прагнуть всі суб'єкти вир-ва, як матеріального, так і нематеріального.

Існує два типи економічного зростання: екстенсивний – на основі кількісного збільшення його факторів при збереженні попередніх параметрів вир-ва; та інтенсивний – на основі якісного поліпшення його факторів при удосконалення організаційно-економічних відносин вир-ва. заощадження та інвестування відіграють важливу роль в ек зростані, оскільки на їх основі впроваджуєть досягнення НТР, розвиваються внутрішні і зовнішні ек відносини тощо. Сьогодні вони є досить популярними. Заощадження робляться окремими субєктами ек для можливості зібрати певну суму для подальших витратЮ для забеспечення певного статку для дітей, для утримання влади, "на чорий день".

Інвестиції можуть вкладатися в ціні папери, в основний капітал, на приріст матеріально виробничих запасів ( фінансові та реальні інвестиції). Фінансові інвестиції спрямовуються на збільшеня реального капіталу. Реальні інвестиції сприяють вкладеню капіталу в науку, освіту, охорону здоровя тощо, що стає дуже популярним на сьогоднішний день. Такі витрати є дуже продуктивними. Роль інвестицій виражається в темпах і маштабах ек зростання, що в свою чергу вимірюється такими способами: 1)як збільшення реального в-ва ВНП чи НД. 2)як приріст ВНП і НД на душу населення.

76. Економічне зростання та ек-чні цикли.Роль циклів: дискусійні проблеми.

Існування буль якої економіки не є рівномірним, існують злети падіня піднесення, що в сукупності становлятьциклічність( період розвитку ек від початку однієї кризи до наступної). Цикл влючає фази кризи, депресії, пожвавлення, піднесення. головна з них – криза – різке порушення ек рівноваги в наслідок диспропорції у процесі відтворені, що раптово зростають. Ознаками цієї фази є дифіцит вільних місць, падіня цін, інвестицій, ЗП, зменьшення обсягів в-ва... Депресія – фіза застою в-ва, незначної ліквідації товар надлишку. Пожвавлення (піднесенння) – розширення обсягів в-ва до маштабів підвищення прибутковості, кредитна експансія, швидке зростання зайнятості, штучне стимулювання сукупного попиту. ЕЗ – це розвиток нац ек протягом пеного періоду. Воно є однією з фаз ек циклу, що йде після депресії. За тривалістю циклі бувають короткі ( 2-3 роки), середні( до 10) , довгі(40-60).

Наша країна перебуває в глибокій кризі 90-х років в наслідок руйнування командно адміністративної ек і формування ринкової, порушення єдиного НГК в межах СРСР.

77. Ек-чні кризи та їх причини.

Ек криза – одна з фаз ек циклу, точніше головна з них, оскільки є кінцем одного і початком іншого циклу. криза – різке порушення ек рівноваги в наслідок диспропорції у процесі відтворені, що раптово зростають. Ознаками цієї фази є дифіцит вільних місць, падіня цін, інвестицій, ЗП, зменьшення обсягів в-ва... причинами криз моржуть бути багато чинників. Важливими є загострення ситуації в середині і між країнами. В розвинених країнах причиною криз може бути криза перев-ва, в країнах, що розвиваються, або зназодяться на перехідному етапі характерними є продовольчі, ресерсні, виробничі проблеми. Нажаль цих проблем існує більше і вони призводять до криз. Хоча є і інша сторона медалі, оскільки криза однієї системи означає початок і розквіт іншої. Кризи, як і цикли, за протяжністю можіть бути короткі, середні та довгі. Наша країна перебуває в глибокій кризі 90-х років в наслідок руйнування командно адміністративної ек і формування ринкової, порушення єдиного НГК в межах СРСР.

78. Теорії зайнятості. Проблеми повної зайнятості в умовах ринкової ек.

Концепції зайнятості – 1) неокласичка- основані на теорії загально ек рівноваги ( ціна праці впливає черер рівень зарплати на попит і пропозицію робочої сили). 2)кеніціанська (протилежна до неокласичної) Кейнс важав що держава повинна регулювати дані процеси, він досліджував ринок праці як статичну систему з читко фіксованою ціною праці – ціна і ЗП негнучкі. 3)Інституціональна – обгрунтовували ринкові диспропорції праці особливостями динаміки окремих галузей ек і професійних і димографічних груп. 4)Філіпс – він встановиз зворотню залежність між рівнем безробіття і темпами інфляції( при зростані безробіття знижується інфляція)

З – це сукупність ек, правових, соціальних, національних , та інших відносин

Повна З – максимально можливе в-ня загального трудового потенціалу. Повна З (стандартна) є основною. Вона характерезується роботою лише в 1 роботодавця, стандартним навантаженням протягом дня, тижня року, робота у робочому приміщені роботодавця. За умов ринк ек багато людей схильні до самозайнятості, до нетипової, випадкової..., що відрізняються від останьої. Ринкові відносини передбачають вільний вибір професії і місця роботи людини. Самозайнятість поширено там де високий рівень безробіття (наприклад в Україні). Сьогоднішні умови на ринку праці та в суспільстві, на жаль, не найкращі, тому більш привабливими та вигідними для населення ста.ть інші види зайнятості ніж повна ( часом люди хочуть али не можуть бути повно зайнятими) .

79. Безробіття:причини, види, форми.

Б – це таке явище що повязане с перевищеням пропозиції робочої сили відносно попиту, це стан не зайнятості ек активного населення.

Б-на особа – та якак досягла певного віку, не працює за грошову винагороду і хоче знайти роботу

РБ=Б/Неа * 100%

Типи безробіття – фактичний рівень: природне ( фрекційне та структурне), циклічне

Фрекційне – зумовлене динамічністю ринку РС

Структурне – в наслідок не відповідносі попиту і пропозиції робочої сили на окремі професії

Циклічне – виникає через спад дійової активності в умовах циклічних коливань. В розвинених країнах природне безробіття 6-7%, у нас набагато більше, що зумовлене такими причинами: трансформаційний спад, надмірна зайнятість в командно адмін економіці, маштабно структурна трансформація. З безробіття є причиною серйозних соц ек проблем з рядом соц наслідків. До тогож, за законом Оуена, рівень безробіття тримає залежність обсяг ВВП (при збільшені факторів безробіття на 1% ВВП скорочується на 2.5%). Ця проблема є досить актуальною і має бути вирішена новою владою, інакше наша країна ніколи не буде прикладом для інших і "теплим домом" для нас.

80. Господарський механізм та його оль у сис-мі регулювання сусп відтворення

ГМ – складне єкономічне явище з кількома підсистемами господарювання. Це сукупність організаційно економічних форм за допомогою яких держава управляє економікою.

Функції ГМ : 1)реалізація відносин власності. 2) формування механізму впровадження ек законів. 3) забеспеченняиі узгодження руху ек інтересів, розвязання суперечностей.

Основні принципи функціонування та формування ГМ : фективність, соц спрямованість, збалансованість. Структура ГМ : включає підсистеми регулювання, планування, організації, стимулювання. ГМ виконує також ще одну важливу роль, допомагаючи вирішувати цілий ряд питань на які не мужуть відповістиринкові форми гос мех: збереження ресурсів, що не відтворюються, формування ек механізму захисту навк середовища, створення стимулів для в-ва продуктів колективного користування (освіта,шляхи), забеспечення прав на працю і на дохід, перерозподіл доходу. Даний механізм тісно пов'язаний з соціальними, політичними відносинами, конкретною формою реалізації їх активної ролі щодо виробництва.


 
 

Цікаве

Загрузка...