WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Отже, держава є повноправним суб"єктом економічних відносин.

65. Економічні функції держави.

Ек функції держави – сукупність конкретних видів діяльноті держави. Держава в ек сфері виконує такі функції: 1) створення правової бази субєктів ринк ек. 2)формування конкурентного середовища, його захист 3) регулювання зовнішньо ек діяльності 4) виробництво сусп товарів і благ 5) розподіл і перерозподіл доходів 6)розробка і здійснення науково обгрунтованої і цілеспрямованої державної структурної політики. конкретними обєктами ДРЕ є ек цикли, ек проблеми, соц проблеми, структура, НТП, умови нагромадження і інвестування діяльності, грошовий оббіг, інфляція, платіжний баланс . субєктами ДРЕ є держава, фіз та юр особи .

66. Суспільний продукт: форми та методи обчислення.

СП- результат функціонування ек. Країни.

Структура : матеріальне( засоби в-ва, предмети спожив ), не матеріальне в-во

ВВП – сукупна ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених у поточному періоді в країні незалежно від нац. приналежності підприємств.

Кінцевий продукт – продукт який купується для спроживання а не для переробки чи продажу

Методи обчислення ВВП – 1) виробнивчий ( сума доданих вартостей створених усіма галузями економіки

2)обчислення витрат ( сума витрат усіх ек субєктів : ВВП=С+ І+ G + Xn)

3)обчислення доходів ( сума доходів як субєктів ВВП= А+ W + P +I + r + Тн)

З ВВП виключається не виробничі угоди ( чисто фінансові наприклад операції з ціними паперами, і торг БУ товарами)

ВВП – номінальний (за діючими цінами ), реальний ( скорегований на веричину річного зростання цін)

ВНП – це ВВП – чистий дохід, створений іноземними факторами в-ва

ЧВП – ВВП- амортизаційні відрахування

НД – а) НД= ЧВП – непрямі подтки на бізнес

Б)НД = сума доходів дом госп, підприємств ( без амортизац відрахувань), та держави (без непрямих податків)

67.Суть і види економічного відтворення

Сусп (ек) відтворення - постійно, бесперервно відновлення результатів сусп в-ва – робочої сили засобів в-ва, продукту ...

Основа – відтворення на окремих підприємствах і дом госп, але не їх механічна сума

Види СВ – 1)просте- відновлення нац продукту з незмінними обсягами та якостями

2) розширене – зростання обсягів нац в-ва з наступним періодом

3) звужене – зниження обсягів нац в-ва з наступним періодом

68. Кругообіг доходу, ресурсів і продукту у процесі відтворення. Відтворення всіх елементів економічної системи.*

Суспільне вир-во знаходиться в постійному русі, проходячи такі стадії: власне вир-во, розподіл, обмін та споживання. Усі ці стадії взаємопов"язані в єдиному процесі та перебувають у постійному економічному кругообігу.

Для процесу відтворення необхідне постійне відновлення всіх факторів вир-ва: робочої сили, засобів вир-ва та природних ресурсів, середовища існування. вСі визначені фактори необхідні для нормального ходу відтворення. Для постійного відтворення необхідне постійне відновлення доходів та природних ресурсів: поновлення родючості земель, лісних масивів, підтримання чистоти водних та повітряних просторів тощо. Відтворення завжди має сусп характер, виступає у певних суспільних формах. Через це в кожній ек-чній системі поряд з відтворенням предметів споживання та засобів вир-ва здійснюється також відтворення певних економічних виробничих відносин між людьми. Отже, як бачимо, відбувається процес відтворення всіх елементів економічної структури країни.

69. Національний доход та його концепції

Нд – один із показників системи нац рахунків, що розраховується на основі ВВП. Його рахують 2-ма способами: 1) а) НД= ЧВП – непрямі подтки на бізнес

Б)НД = сума доходів дом госп, підприємств ( без амортизац відрахувань), та держави (без непрямих податків)

Зростання НД можна добитися двома шляхами: екстенсивним (збільшення ресуурсів) та інтенсивним (раціональніше та якісніше використання ресурсів)

НД розпоріляють на первинні (за власністю на фактори вир-ва) та вторинні (пенсії, стипендії, субсидії) доходи та на заощадження.

Моделі розподілу НД- 1) функціонально-факторний- розподіл НД залежно від ролі кожного фактора в-ва у створені продукту( зарплата, рента , процент, прибуток, а з середени 20-ст щей й трансферти)

2)Індивідуальний розподіл доходів між окремими фіз особами, сімями, дом госп

Джерела – чиста зарплата, доходи від власності, соц виплати держави громадянам, поточні стархування, відшкодування збитків, проценти, дивіденди, оренндна плата

Функції доходів населення – добробуту, мотивації, соціально

70. Тіньовий сектор в економіці

ТЕ – це діяльність що з різних причин не враховується офіційною статистекою і не включається у ВВП,

ТЕ- це сукупність спецефічниї ек відносин, повязаних з в-вом, розподілом, обміном, споживанням товарів та послуг, що приховуються від контролю суспільства для одержання прибутку і збагачення.

До ТЕ відносять такі види ек діяльності що приховуються від податків

Є протипоказання кримінальної діяльності

Це неформальна ек в якій офіційний облік ускладнений її непостійним характером. На заході тінь ек становить 7-12% від офіційної. В Україні ми далеко переступили критичну межу понад 50-60%, що говорить про недосконалість управлінського апарату, незацікавленість людей діяти законно, про низький рівень економіки тощо. Зараз ми спостерігаємо тенденцію до прояснення цієї ситуації принаймі в окремих галузях, основною причиною чого є зміна влади.

71. Національне багатство та його структура.

НБ – повязане з в-вом нац продукту і його відтворенням,. Це сукупність створених і нагромаджених працею всього суспільства в країні матеріальних благ, рівня освіти, досвіду, майстерності населення, розвіданих ПР для розширеного відтворення в метою підвищення добробуту нації

Складові – виробничій капітал ( засоби і предмети праці ), невиробничій капітал ( житлові будинкі, різні заклади), різні запаси, не матеріальні складові, майно населення, ПР, залучені в процес в-ва.

Нб безпосередньо повязане з в-вом і його відтворенням. Під час індустріального розвитку в Нб включали матеріальні блага і послуги, нагромаджені суспільством. В пост індустріальному суспільстві, де провудну роль займає не матеріальне в-во що дає більшу частку ВВП, в НБ включається і не матеріальні складові.

72. Розподільчі відносини.

РВ – ланка взаємозвязку між в-вом і проживанням.

Існують різні теорії розподілу але вони не вірно відображають реальність оскількі: є приватна власність, неможливість реалазації РВ через систему владних повноважень, відсутність механізму який би вимірював внесок кожного в примноження на НД.

Обєкти розподілу : 1) розподіл факторів В-ва ( Інвормація, знання,)

2)розподіл доходів

3) розподів продуктів. Всі обєкти взаємоповязані і взаємозалежні.

Субєкти – дом госп, фіз особа, підприємство, держава

Розподіл відіграє значну роль у відтворені : є умовою в-ва, результатом в-ва, визначає характер споживання, і його кількісний рівень

73. Диференціація доходів населення.

Причинами нерівномірного розподілу доходів населення є відміносі в освіті і особистих здібностях. Важливу роль грає нерівномірний розподіл ек ресурсів, відміності у становещі на ринку. Різні люди по різному стваляться до ризиків. Усі люди поділені на класи, на багатих і бідних, на жаль, в нашій країні перерозподіл доходів іде не на користь більшості. Тому деже важливим є питання врегулювання розпділу, що є завданням держави. Для визначення нерівномір розподілу доходів використовують криву лоренса ( з іншої сторони). Коофіціент Джинні повязаний з кривою Лоренса .

Він можєе змінюватись від 0 до 1. чим вище значення показника, тимнерівномірніший розподіл доходу ( в укахні 0.5 )


 
 

Цікаве

Загрузка...