WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Місячна вартістьробочої сили, необхідної для вир-ва певних елементів, наприклад, становить 60 тис, а чистий доход – 130 тис.

Це означає, що робітник отримав за свою працю не повну вартість продукту, створену ним, а лише певну частину, величина якої в цілому достатня для відтворення працівника як такого. Це додаткова вартість.

59. Заробітна плата її теорії.

Зарплата – це є плата за використання людської праці (неклас). Є два підходи до розгляду цього питання

Неокласичний: в основі зарплати лежить вартість засобів існування, якінеобхідні для існування працівників та їх сімей. Ціна праці.

Маркс вважав, що працівник продає не працю, а свої здібності до неї, робочу силу. Їх ціна еквівалентна розміру життєвих благ, які необхідні ля задоволення прир потеб працівника, його родини та їх духовних потреб, як то навчання...

Важливо розрізняти грошову (номінальну) заробітну плату та реальну. Номінальна заробітна плата – це сума грошей, що одержує працівник за годину, день, місяць. Реальна заробітна плата виражається в сумі товарів та послуг, які працівник може придбати на свою грошову заробітну плату.

Законодавчо встановлюється мінімальна заробітна плата. Вона становить розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якої не може здійснюватись оплата за виконану працівником місячну, годинну норму праці.

Заробітна плата має дві форми: відрядну і почасову. Відрядну форму в основному застосовують, коли рівень механізації вир-ва такий, що результат діяльності значною мірою залежить від інтенсивності праці робітників. Комплексна механізація та автоматизація вир-ва обумовлюють широке використання почасової форми заробітної плати.

Існує тарифна с-ма оплати, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики. Тарифну с-му оплати праці використовують для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників – залежно від їх кваліфікації та відповідальності за розрядами тарифних сіток.

61. Земельна рента та її форми: оренда землі, ціна землі.

Ринкові відносини суб'єктів з приводу купівлі –продажу та використання землі називаються рентними відносинами, в яких приймають участь три суб'єкта – землевласник, підприємець-орендатор землі та найманий робітник с/г вир-ва.

Земельна рента - плата за право користування землею.

Форми земельної ренти:

Диференціальна рента 1, що поділяеться на диф ренту за родючістю земель (адже якість землі не всюди однакова) й на диф ренту за місцезнаходженням наприклад до місць реалізації сг продукції, чи до транспортних шляхів. також існує диф рента 2, яка виникає внаслідок можливості більш продуктивного земельного користування при умові наприклад удоприення землі, підвищення її родючості і отримання на цій основі додаткової вартості.

Абсолютна земельна рента передбачає плату за користування землею як такою, навіть якщо приведенні гос-ва на цій землі прибуто отримати неможливо, бо це лише тимчасове явище і як тільки ситуація зміниться абсолютна рента знов піде в силу

Монопольна рента пов'язана з користуванням особливими землями, які мають винятковй властивості. Наприклад землі біляя Коктебеля в Криму, які мають виняткові умови для зрошення винних сортів винограду. Їх рента буде високою саме за цей рахунок.

62. Економічного зростання: типи і фактори.

Ек зростання – це кількісне збільшення та якісне вдосконалення результатів вир-ва за певний період.

Існує два типи економічного зростання:

  1. екстенсивний – на основі кількісного збільшення його факторів при збереженні попередніх параметрів вир-ва;

  2. інтенсивний – на основі якісного поліпшення його факторів при удосконаленні техніки і технологгії вир-ва. Інтенсивного типу ек зростання в чистому вигляді не існує.

Що до факторів, то вони поділяються на ек і неек. Ек: екст: збільшення викор ресрсів, інт: підвищення якості викор рес, поліпшення способів викор рес (удосконалення організації і техноггії вир-ва)

Неек: георг-клім умови, зак база, демогр...)

63. НТР та її роль в економічному зростанні.

Рев форма НТП – НТР – перехід до техніки і тезнології, що побудовані на принципово нових наукових ідеях.

НТР є якісним стрибком у розвитку продуктивних сил суспільства на основі докорінних зрушень у наукових знаннях. У другій пол ХХ ст відбувся величезний наук стрибок, який не стих і посьогодні. Відбулися якісно нові зміни у вир-ві, посилилася соц спрямованість ек розвитку, наука і вир-во маайже невідривні один від одного, нові вимоги до трудових ресурсів... На основі фундаментальних відкриттів у різних галузях людських знань змінюються всі елементи виробничого процесу: предмети праці, засоби праці та сама праця людини. Збільшується ефективність та продуктивність праці. З"являється нова різноманітна техніка.

64. Держава як суб'єкт ек відносин

Держава ніколи не була пасивною по відношенню до ек-ки. По мірі розвитку сусп-го вир-ва економічна роль держави зростала. Господарча діяльність держави виражається у формах оподаткування, в розробці та дотриманні принципів обов"язковості, рівномірності, пропорційності та прогресивності податків. Держава може за допомогою економічних важелів – заробітної плати, кредитів, процентів, податків, цін – зглажувати циклічні коливання, забезпечити необхідний рівень зайенятості, здійснювати регулюючі йункції.

В суачсних розв країнах держава виконує такі фі-ї:

- Запеспечує правову базу для ринк ек-ки

- Захищає і підтримує умови для конкуренції

- перерозподіляє доходи

- регулює рівень безробіття та інфляції.

- фі-ї пов'язані з екологією, культурою, наукою...

Існує 4 види державної економічної діяльності:

1) прямий контроль ек-ки шляхом ек важелів;

2) державне вир-во, в якому держава виступає як підприємець, як функціонер держ сектора ек-ки;

3) суспільне споживання, в якому держава виступає як покупець та споживач через держ закази та закупівлі товарів та послуг для потреб суспільства;

4) витрати на соц забезпечення – виплати ветеранам війни, людям похилого віку тощо.

Держава повинна займатись закупівлею необхідної продукції для суспільних потреб, розвитком фундаментальних наук, підготовкою кваліфікованої побочої сили, розвитком інфраструктури, кредитуванням корпорацій тощо.

Отже, держава є повноправним суб"єктом економічних відносин.

65. Ек-чні функції держави.

Ек-чні функції держави знаходяться у постійній динаміці. Держава завжди виконувала і виконує не лише функції реалізації інтересів суспільства. Держава має великі можливості впливу на ек-ку, може стимулювати або затримувати розвиток тих чи інших виробничих відносин, виконувати прогресивну та регресивну роль. Існує матеріальна основа ек діяльності держави у вигляді державного сектора. По-друге, в усіх країнах розробляють та реалізують економічну політику. По-третє, розробляють законодавчу політику щодо різних суб'єктів бізнесу. По-четверте, стимулюють зовнішньоекономічної діяльності. До особливостей державного регулювання належать інтенсивність та активне втручання держави в ек-ку. Держава завжди повинна впливати на проведення як внутрішньо економічної, так і зовнішньоекполітики. Здійснюючи цю функцію, держава забезпечує ек-чні інтереси нації.

Отже: В суачсних розв країнах держава виконує такі фі-ї:

- Запеспечує правову базу для ринк ек-ки

- Захищає і підтримує умови для конкуренції

- перерозподіляє доходи

- регулює рівень безробіття та інфляції.

- фі-ї пов'язані з екологією, культурою, наукою...

66. Сусп продукт форми та методи обчислення.

Сусп продукт – це результат сусп-го вир-ва, який. Може бути як матеріального, так і не матеріального виду. В його склад входять: сфера послуг (тобто нематеріальне вир-во), проміжні продукти (ті, що використовуються для подальшої обробки чи переробки, наприклад борошно), кінцеві продукти (матеріальні блага, що підлягають кінцевому використанню)

Що до методів обчислення сусп продукту, то виділяють Систему національних рахунків та метод балансу народного господарства.

Сис-ма нац рахунків, цей метод використовувався і викор-ться в країнах з ринковою ек-кою. Його особливістю є врахування нематеріальної сфери вир-ва (послуг) та лише кінцевих продуктів мат вир-ва для того, щоб уникнути подвійних рахунків, тобто враховується лише додана вартість.

Метод балансу нар гос-ва Він же навпаки не уникає подвійних рахунків, бо обчислю і вартість проміжних продуктів. Ще одна відмінність в тому, що нематеріальна сфера вир-а не враховується, а матеріальне вир-во поділяється на вир-во засобів вир-ва та предметів споживання.

Що до форм сусп продукту, то в с-мі баансу нар гос-вавий сусп продукт), що включав вартість і проміжних продуктів. в с-мі нац рахунків обчислть:

ВВП –(номінальний за діючими цінами і реальний з урахуванням зростання цін)

ВНП - артість кінцевих тов і послуг за рік, створених вітч-ми підпр-ами і за межами країни


 
 

Цікаве

Загрузка...