WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Теорія Кондратьєва – теорія великих циклів. Причинами цих циклів є НТР, що викликають підняття іноваційної діяльності. Першооснова довгий хвиль – кібернетика, генна інженерія, нова хімія. В основі теорії лежить процес якісних змін базисних поколінь машин та технологій.

77. Ек-чні кризи та їх причини.

Ек-чні кризи, тобто стрімкий спад вир-ва є невід'ємною умовою розвитку ек-ки, як не дивно. Нам відомо про її циклічність і тому чергова криза обіціє і черговий підйом..

В різних суспільствах причини економічних криз можуть бути різними. Наприклад, в країнах з розвинутою економіко причйною криз є перевир-во товарів. У суспільствах, що розвиваються, та перехідних ек-ках, навпаки, до економічних криз призводять продовольчі, ресурсні та виробничі проблеми. Важливою причиною появи економічних криз стали різного роду суперечки та конфлікти всередині окремих країн, та між країнами. Ці теорії поділяються на інтернальні та екстернальні.

78. Теорії зайнятості.

Зайнятість – діяльність громадян, пов'єязана із задоволенням власних і суспільних потреб, яка прносить дохід.

Неокласична теорія зайнятості: основний регулятор – ринковий механізм, через попит і пропонування Х

Кейнсіанська:. Повної зайнятості бути не може, ціни на працю негнучкі, постійні, тобто зі зниженням зарплати частина працівників стає вимушено безробітною.

79. Безробіття:причини, види, форми.

Безробіття – стан, за якого працездатні громадяни працезд віку з незалежних від них причін не мають підходящої роботи, зареєстровані у держ службі зайнятості і отримують виплати по безробіттю

Природний рівень – 5-6%

Природне (добровільне, фрикційне, структурне)

Добровільне – не хочуть працювати за такої зарплати, але працювали б якьи вона була вищою.

Фрикційне – внаслідок переїзду, зміни професії...

Сструктурне – невідповідність між пропонуванням і попитом на роб силу певнх професій більш давготривале ніж фрикційне.

Вимушене – через виникнення надлишку робочої сили.

Циклічне – пов'язане із спадом промисновості внаслідок відповідної фази ек циклу.

Вмушена неповна зайнятість

Зайняті, безробітні, незайняті (не шукають)

80. Господарський механізм та його оль у сис-мі регулювання сусп відтворення

Госп механізм – система основних форм, методів і важелів використання законів, розв'язання суперечностей сусп способу вир-ва, реалізації власності, створеня системи стимулів і узгодження ек інтересів основних класів і соц груп

81. Державне регулювання сусп відтворення та його форми.

Держ регулювання – комплекс форм і засобів централізованого впливу на розвиток ек об'ктів для стабілізації ек с-ми та її пристосування до інтересів людини.

Основні форми державного регулювання:

  • короткострокове або емпіричне державне регулювання – комплекс антикризових та антициклічних заходів держави, спрямованих на пом"якшення наслівдів економічної кризи.

  • Довгострокове державне регулювання – економічне програмування. Сьогодні це найбільш поширена і розвинена форма державного втручання в ек-чні та соціальні процеси, впливу на процес відтворення. Розрізняють кон"юктурне (спрямоване на регулювання процесу відтворення через маніпулювання госп кон"юктурою) та структурне програмування (форма економічного регулювання – науково обгрунтовані плани економічного та соцго розвитку).

  • Директивне планування – владні структури визначають ек-чні потреби та забезпечують реалізацію планів.

82. Необхідність і сутність фінансів. Державні фінанси.

Фінанси – це ек-чні відносини або між людьми в суспільстві, або між державою та суспільством, виражені через гроші.

Фінанси асоціюються з тими процесами сусп-го життя, які обов'язково супроводжуються рухом грошових коштів:

  • розподіл прибутку;

  • формування фондів внутрішньогосподарського призначення на підприємстві;

  • перерахування податкових платежів до бюджету;

  • внесення коштів у благочинні фонди та інші позабюджетні фонди тощо.

Фінанси виражають реально існуючі в суспільстві виробничі відносини і виступають в якості економічної категорії. Завдяки фінансам здійснюються перерозподіл вартості сусп-го продукту

Державний бюджет – утверджений в законодавчому порядку план доходів та витрат держави, складений на рік.

Цільові та спеціальні фонди – пенсійний, зайнятості, ліквідації наслідків лих тощо.

83. Фін с-ма і політика.Фіскальна політика.

Фіскальна або фінансова політика держави є складовою частиною грошової політики держави. Фіскальна – це бюджетна політика, політика регулювання сукупного попиту шляхом зміни витрат з доходів бюджету.

Фіскальна політика через державні витрати та доходи регулює сукупний попит з метою впливу на інфляцію, безробіття та інші ек-чні процеси.

Основні важелі фіскального механізму – податки, державні витрати, дефіцит бюджету, державні закупівлі, соціальні витрати, державні програми в бюджеті.

Фіскальна політика не може дати стабілізації ек-ки співвідношення попиту та пропозиції, стійкого грошового обігу, високої зайнятості, відсутності інфляції тощо без дії автоматичного фіскального механізму, який здійснює відносну стабілізацію на основі циклічних коливань економічного розвитку. Існує також дискреційна, тобто свідома ф політ.

По своїй ек-чній сутності державний бюджет – це грошові відносини, що виникають у держави з ФО та ЮО з приводу розподілу національного доходу. Бюджетне планування та балансування як важливий елемент фінансової політики держави своїм змістом відображає процес формування та використання фінансових ресурсів держави

84. Економічна с-ма капіталізму вільної конкуренції, суть і основні ознаки.

Основні рисикапіталізму: приватна власність на речові ресурси; використання найманої праці, свобода підприемництва та вибору, ринок, заснований на вільній конкуренції; наявність великої кількості самостійно діючих покупців та продавців кожного продукту та товару.

Вирішальною умовою економічного прогресу стала свобода підприємницької діяльності тих, хто мав капітал. Було досягнуто нового рівня розвитку "людського фактору", головної виробничої сили суспільства.

85. Концентрація і централізація вир-ва та капіталу. Виникнення монополій та їх форми.

В одному місці, водних руках.

В основу виникнення монополій покладено об'єктивний процес розвитку продуктивних сил. Становлення розвинутої підприємницької економічної системи вимагало адекватної виробничої бази. З розвитком техніки, в свою чергу, прискорювався процес витіснення дрібних підприємств. Щоб запобігти руйнівним силам конкуренції, великі підприємтсва почади групуватись, утворюючи монополістичні об"єднання. На зміну вільній конкуренції прийшла монополія.

Форми монополій:

  • Білатеральна;

  • Обмежена;

  • Чиста монополія.

86.фінансово-монополістичний капітал.

Капітал – це грошові та матеріальні кошти, які використовуються в суспільносу вир-ві з метою отримання прибутку.

З розвиком інтернаціоналізації економічного життя полали формуватись різноманітні монополії, в тому числі і фінансові. Вони почали активно впливати на розвиток економічних відносин в усьому світі. На долю фінансово-монополістичного капіталу приходиться майже 70 відсотків усіх капіталовкладень та всіх фінансових операцій світу.

87. Змішана ек система, її структура.

Три типи змішаної ек-ки: Консервативний, ліберальний соціал-реформіський

88. Ек с-ма соціалізму.

Характреними рисами такої системи є: суспільна (державна) власність практично на всі ек-чні ресурси; монополізація та бюрократизація ек-ки; централізоване економічне планування як основа господарського механізму; залежність ек-ки від ідеології і політики.

Соціалізм проголошував суспільну та класову рівність всіх людей. В той же час проголошувалася народна власність на всі ресурси держави – землю, фактори вир-ва, результи вир-ва та прибуток.

А насправді все належало суспільству, тобто державі. Проголошена суспільна власність народу була на справі державною власністю, а народ не мав майже нічого.

89. Механізм функціонування соціалістичної адміністративно-командної ек-ки: директивне планування та централізоване управління.

Господарський механізм має ряд особливостей. Він передбачає:

безпосереднє управління всіма підпр-вами з єдиного центру – вищих ешелонів державної влади; держ повністю контролює вир-во та розподіл продукції, в результаті чого виключаються вільні ринокові відносини між окремими господарствами; державний аппарат керує господарською діяльністю за допомогою переважно адм-розпорядчих методів.

При надмірній централізації виконавчої влади розвивається бюрократизація госп. механізму та економічних зв"язків.

Суспільні потреби визначалась безпесоредньо центральними плановими органами. Централізований розподіл природних ресурсів здійснювався без участі виробників та споживачів. Розподіл створеної продукції між учасниками вир-ва жорстко регламентувався центральними органами шляхом тарифної системи та централізовано прийнятих нормативів.


 
 

Цікаве

Загрузка...