WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Збалансованість та ефективне функціонування ринку праці - Реферат

Збалансованість та ефективне функціонування ринку праці - Реферат

Реферат на тему:

Збалансованість та ефективне функціонування ринку праці

1.Умови збалансованості робочих місць і робочої сили

Аналіз формування і розвитку ринку праці здійснюється за такими напрямками:

 • визначення збалансованості між попитом і пропозицією робочої сили – умов рівноваги на рику праці;

 • виявлення тенденцій зайнятості на ринку праці;

 • аналіз прихованого безробіття, ефективність роботи служби зайнятості;

 • розрахунки показників ефективності функціонування ринку праці.

Нерівновага між попитом і пропозицією зумовлюється дисбалансом між чисельністю робочої сили, яка формує пропозицію на ринку праці, і кількістю робочих місць, які визначають попит. Для аналізу використовуються такі показники:

 • попит на робочу силу та її пропозиція у галузево-регіональному розрізі та за підприємствами різних форм власності;

 • професійно-кваліфікаційна підготовка робочої сили;

 • коефіцієнт навантаження на одне робоче місце і зворотній йому рівень вакантності.

Пропозицію на ринку праці формують такі категорії економічно активного населення:

 1. безробітні, чисельність яких поповнюється випускниками навчальних закладів та раніше зайнятих в домашньому господарстві;

 2. ті, хто мають роботу, але незадоволені нею і шукають іншу;

 3. зайняті, які ризикують залишитись без роботи і тому шукають нову.

Попит на робочу силу змінюється під впливом:

 1. випереджаючих темпів зростання продуктивності праці порівняно з динамікою ВВП, що зменшує попит на робочу силу, і навпаки;

 2. збільшення капіталомісткості виробництва, що зменшує попит на робочу силу, і навпаки.

Якщо в економіці має місце природне безробіття, то потребує окремого аналізу професійна підготовка робочої сили, яка здійснюється за напрямками:

 • первинне навчання (Uпн);

 • перепідготовка (Uпn);

 • підвищення кваліфікації (Uпк).

Тоді:

(11.1)

де Uпр.п – чисельність безробітних, охоплених професійною підготовкою.

Окремо визначається структура професійної підготовки незайнятого населення:

(11.2)

Аналізується динаміка професійної підготовки:

(11.3)

де Тпр.п – темпи зміни професійної підготовки.

2.Методика аналізу тенденцій динаміки зайнятості.

Аналіз тенденцій зайнятості охоплює визначення:  динаміки чисельності зайнятих:

(11.4)

де ТРЕ – темпи росту зайнятості;

Еt, Еt-1 – чисельність зайнятих в періоді t і (t-1).

 • структури зайнятості – основна діяльність, додаткова робота, неповна зайнятість;

 • рівня зайнятості (РЕ):

  (11.5)

 • динаміки збалансованості робочої сили і робочих місць на рівні галузі або регіону.

При аналізі динаміки збалансованості робочої сили і робочих місць на рівні галузі або регіону застосовуються два показники:

 1. оборот робочих місць;

 2. оборот робочої сили.

Галузевий оборот робочих місць, по суті, збігається з динамікою зайнятості. Це пояснюється тим, що в межах певної галузі процеси розширення і скорочення виробництва відбуваються одночасно, що зумовлює постійні коливання зайнятості.

Для характеристики обороту робочих місць розраховуються:

 • темп створення нових робочих місць (Tст);

 • темп ліквідації робочих місць (Tл).

Галузевий оборот робочої сили розраховується за двома показниками:

 • темп працевлаштування (Тпр);

 • темп звільнення працюючих (Тзв).

З метою додаткового порівняння динаміки робочих місць і робочої сили застосовуються ще два показники:

 1. коефіцієнт надлишковості (kнад.)

 2. частка "холостого" обороту робочої сили в її обороті (ЧХL)

3.Показники ефективного функціонування ринку праці.

До основних показників ефективності функціонування ринку праці належать:

 1. ефективність роботи служби зайнятості;

 2. продуктивність праці.

Ефективність роботи служби зайнятості визначається часткою працевлаштованих безробітних і характеризується коефіцієнтом працевлаштування:

(11.6)

Чим ближче до одиниці зазначений коефіцієнт, тим ефективніше робота служба зайнятості.

Ринок праці має відкриту та приховану частини. Економічно активне населення, яке шукає роботу, створює пропозицію на відкритому ринку праці, а попит створюється вакантними робочими місцями в економіці.

Прихований ринок праці означає формальну зайнятість. До прихованих безробітних відносяться працівники, які перебувають в умовах неповної зайнятості: у відпустках з ініціативи адміністрації або працюють в режимі неповного робочого часу. В процесі аналізу визначається їх частка у загальній чисельності працюючих.

Визначається також динаміка прихованого безробіття.

Продуктивність праці розраховується на рівні:

 • національної економіки;

 • галузі;

 • підприємства.

На рівні національної економіки продуктивність праці (LP) визначається як співвідношення між вартістю ВВП і чисельністю зайнятих:

(11.7)

Показниками ефективного використання робочої сили є такі:

 1. темпи росту продуктивності праці;

 2. частка приросту ВВП за рахунок підвищення продуктивності праці (в процентах);

 3. вартісний приріст ВВП за рахунок продуктивності праці.

На рівень і динаміку продуктивності праці впливають різні фактори. Які можна об'єднати в дві групи:

 • екстенсивні;

 • інтенсивний.

До екстенсивних факторів належать тривалість робочого часу та ступінь його використання. Інтенсивні фактори визначаються розвитком науково-технічного прогресу, який впливає на віддачу роботи в одиницю часу. Ці фактори включають використання високопродуктивних технологій, нових видів сировини і матеріалів, сучасних ефективних систем управління і організації праці, які сприяють підвищенню кваліфікації працюючих.

Список літератури

 1. Анализ економики. Страна, рынок, фирма. Под. ред. проф. В.Е.Рыбалкина. Учебник. - М: Международные отношения,1999- 304 с.

 2. М.И.Баканов, А.Д.Шремет.Теория економического анализа. -М., 1996.

 3. В.З.Баликоев Общая економическая теория.Учебное пособие.-Новосибирск. Лада,1999. - 678 с.

 4. О.М.Бандурка, К.Я. Петрова, В.И.Удодова.Державне регулювання економіки. Харьков, 2000.

 5. Гальперін В.М.,Гребенников П.И , Леусский А.И.,Тарасевич Л.С. Макроекономіка.Учебник .Под ред. Л.С.Тарасевича С. - Петербург, 1997-718с.

 6. Економіка України: потенціал, реформи, перспективи. Ред. В.Ф.Беседін, І.К.Бондарь, В.І.Пила, Н.А.Соколенко т.4,Київ, 1996.-429с.

 7. В.И.Ляшенко.Фондовые индексы и рейтенги. Д.Сталер,1998 - 317с.

 8. С.М.Меньшииков. Новая економіка. Основи економических знаний Учебное пособие. - М: Международные отношения, 1999. - 400с.

 9. Мікроекономіка і макроекономіка.Підручник у двож частинах. За ред.С.Будаговської.Київ.Основи,1998.-517с.

 10. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М., Макроекономіка; Підручник. - к.: Либідь, 1999, - 288с.

 11. Статистика. Підручник. С.С.Герасименко, А.В.Головач, А.М.Єріна та ін. За ред. С.С.Герасименка. Київ, 2000 - 467с.

 12. Єкономіка и организация риночного хозяйства. Под. ред. Б.К.Злобина. - М; Єкономика, 20000 - 450с.


 
 

Цікаве

Загрузка...