WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Міжнародна економічна інтеграція - Реферат

Міжнародна економічна інтеграція - Реферат

Повноваження Ради ЄС:

 • повноваження на законодавчу діяльність (ст. 202 ДЄСпв);

 • право на висунення та призначення Президента Комісії, Високого Представника ЄС, членів Комісії, Економічного і соціального комітету та Консультативних комітетів ЄСВС, Комітету регіонів, Рахункової палати, Європейського Суду, Правління Європейського центрального банку, Адміністративної ради Європейського інвестиційного банку, Економічного і фінансового комітету, Комітету, передбаченого статтею 36 ДЄС (співробітництво у сфері охорони порядку та правосуддя у кримінальних справах), комітетів з вивчення відповідних проблем Євратому;

 • право звільняти з посади членів правління Європейського інвестиційного банку, а також право порушувати питання про звільнення з посади членів Європейської Комісії за рішенням Європейського Суду (ст. 216 ДЄСпв);

 • право вимагати від Комісії ініціювання нового правового акту (ст. 208 ДЄСпв);

 • обмежені функції контролю за діяльністю Комісії щодо виконання бюджету (ст. 276 ДЄСпв);

 • координаційні повноваження в сфері економічної політики та політики зайнятості;

 • право наділяти Комісію повноваженнями на здійснення переговорів з третіми країнами чи міжнародними організаціями;

 • право на укладання договорів з третіми країнами та міжнародними організаціями;

 • право на складання проекту плану бюджету;

 • право на встановлення розміру власних коштів

Чергова зміна головуючої країни-члена відбувається за неухильного дотримання встановленого принципу ротації (двічі на рік, 1 січня та 1 липня). До вступу Австрії, Фінляндії та Швеції послідовність визначалась у алфавітному порядку. З 1 липня 1995 року діє принцип, відповідно до якого не допускається безперервне почергове головування в Раді трьох "малих" держав.

Перелік питань, з яких передбачено одностайне ухвалення рішень (присутні всі члени Ради або їх представники, і жодна з країн-членів не голосує "проти"):

свобода пересування і проживання

оподаткування

культура

промисловість

програми технологічного розвитку

призначення Генерального Секретаря Ради

поправки до пропозиції Комісії

неприйняття поправок Європейського Парламенту, а також відхилених Комісією поправок Європейського Парламенту в рамках процедури співучасті Парламенту в ухваленні рішень та процедури співпраці (пошуку спільної позиції).

Європейська Комісія:

Складається з 20 членів (комісарів), які обираються за принципом їх "загальної компетенції" і "щодо яких існує гарантія їх назалежності". Головування здійснює Президент Комісії.

Кожна країна-член делегує щонайменше одного, щонайбільше - двох членівПрезидент ЄК призначається Європейською Радою після затвердження у Європейському парламенті. Решта членів Комісії - кандидати на посаду члена ЄК - "висуваються" урядами 15 держав-членів за погодженням з новообраним Президентом і проходять процедуру заслуховування в комітетах Європейського Парламенту. Повний склад Комісії має бути затверджений ЄП.

Термін службових повноважень Комісії - 5 років

Комісія діє як колегіальний орган (тобто, не існує рішень окремих комісарів, а лише рішення Комісії як єдиного цілого). Згідно зі статтею 219 ДЄСпв, рішення Комісії приймаються абсолютною більшістю голосів, тобто принаймні 11 голосами. Колегія комісарів в повному складі несе колективну політичну відповідальність, в першу чергу, перед Європейським Парламентом.

Функції комісії:

1. Виключне право на законодавчу ініціативу

2. Контроль за дотриманням первинного та вторинного європейського права;

3. Втілення в життя політики Союзу

Обмеження "монополії" на законодавчу ініціативу:

1) протягом перехідного періоду (5 років) з часу набуття чинності Амстердамською Угодою Комісія поділяє право законодавчої ініціативи з Радою у таких сферах як зовнішні кордони, надання політичного притулку, імміграція та частково візова політика;

2) правові акти ЄЦБ взагалі опиняються поза монополією ЄК на право законодавчої ініціативи;

3) Комісія не має виняткового права на ініціативу в двох галузях міжурядової співпраці - СПБЗ та СОППКС ( в цих сферах повноваження поділяються між національними урядами та ЄК)

4) в області політики зайнятості та економічної політики Рада в деяких випадках приймає рішення, керуючись лише рекомендаціями Комісії.

Європейський Суд:

15 суддів та вісім Генеральних адвокатів. Призначаються урядами країн-членів ЄС терміном на шість років. Судді обирають зі свого складу Голову Європейського Суду строком на три роки. Кожні три роки відбувається часткова заміна суддів та Генеральних адвокатів

Завдання: Забезпечення дотримання права в процесі тлумачення та застосування Договору про заснування Європейського Співтовариства та деяких частин Договору про Європейський Союз.

Здійснює функції:

1) Конституційного суду - бо здійснює перевірку дотримання договірних положень країнами-членами Співтовариства;

2) Адміністративного суду - бо розглядає позови фізичних і юридичних осіб проти правових актів чи бездіяльності службовців Співтовариства;

3) Цивільного Суду - бо розглядає справи, пов'язані з відшкодуванням збитків, заподіяних службовцями Співтовариства при виконанні ними своїх посадових обов'язків і здійснює перевірку вимог про відшкодування збитків, висунутих проти Співтовариства;

4) Арбітражного Суду - бо розглядає правові спори між країнами-членами;

5) Експертної інстанції - бо надає експортні віисновки щодо договірних угод з третіми країнами та міжнародними організаціями.

Ухвалення рішень:

 • При розгляді скарг країн-членів або інститутів Співтовариства і на їх вимогу Європейський Суд виносить рішення в повному складі; в інших випадках формуються палати, кожна з яких складається з трьох, п'яти чи семи суддів.

 • Засідання суду є відкритими.

 • Рішення суду ухвалюються більшістю голосів суддів.

 • Мовами судового провадження є мови ділового спілкування в ЄС.

 • Робочою мовою Суду є французька мова.

 • На відміну від інших органів ЄС скарги можуть подаватись усіма мовами, якими розмовляють в ЄС.

Рахункова Палата:

Створена 22 липня 1975 року. Діяльність розпочала в жовтні 1977 року. Кількість членів відповідно до кількості країн, що входять до складу ЄС. Після консультацій з Парламентом вони призначаються Радою шляхом одностайного голосування терміном на шість років. Голова обирається строком на три роки.

Повноваження:

перевірка звітності, правомірності і дотримання передбаченого порядку здійснення всіх платіжних операцій ЄС та його органів і інститутів;

перевірка раціональності та економності витрачання бюджетних коштів ЄС.

Європейський Парламент.

Повноваження:

 • Здійснює в цілому дорадчі та контрольні повноваження (ст. 189 ДЄСпв)

 • Порушує питання про вотум недовіри у зв'язку з діяльністю Комісії (ст. 201 ДЄСпв)

 • Бюджетні повноваження (ст. 272 ДЄСпв)

 • Повноваження на надання згоди в разі укладання угод про вступ до ЄС чи асоційоване членство (ст. 310 ДЄСпв та ст. 48 і 49 ДЄС)

 • Повноваження на участь у законодавчому процесі

 • Повноваження на усні чи письмові запити до Комісії щодо тлумачення її рішень (ст. 251 ДЄСпв), та до Ради і головуючого в ній в межах СПБЗВ, а також СОППКК (ст. 21 і 39 ДЄС)

 • Повноваження на отримання інформації, затвердження складу нової Європейської Комісії – а згідно з Амстердамським договором – і на призначення Президента Комісії (ст. 214)

 • Право вибору незалежного омбудсмена (ст. 195 ДЄСпв)

 • Повноваження просити Комісію про звернення з будь-якою законодавчою ініціативою у справах, що потребують, на думку Парламенту, прийняття законодавчого акту Співтовариства (ст. 192)

З 1994 року Європейський Парламент бере участь у процедурі призначення євро комісії. Положеннями Амстердамського договору передбачено отримання згоди Парламенту на призначення Президента Комісії. Отже, відтепер вимагається згода Парламенту на увесь склад Комісії ще до її призначення. Відбувається попереднє заслуховування кандидатів до складу Комісії в парламентських комітетах. Консультації з Парламентом передбачені також перед призначенням членів Правління ЄЦБ та Рахункової палати. ЄП також обирає Омбудсмена Європейських Співтовариств.

Завдання побудови Єдиного ринку вдалося успішно вирішити до початку 1993 р. шляхом створення Внутрішнього (Спільного) ринку – простору без внутрішніх кордонів, у межах якого забезпечено чотири свободи (свобода пересування товарів, послуг, робочої сили і капіталу). Це стало великим досягненням для країн-членів Співтовариства, але на порядку денному виникла необхідність вирішення нових завдань, тепер вже політичних. У зв'язку з цим з назви Європейського Співтовариства було вилучено слово "економічне" як підтвердження того, що віднині будуть вирішуватися не тільки завдання економіки. Це нововведення було закріплено в Маастрихтському Договорі, який було підписано в 1992 р. Договір набрав чинності 1 листопада 1993 р. Саме з цього дня європейські співтовариства стали офіційно називатися Європейським Союзом.


 
 

Цікаве

Загрузка...