WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Світова валютна система - Реферат

Світова валютна система - Реферат

Європейська валютна система

 • це міжнародна (регіональна) валютна система – сукупність економічних відносин, яка пов'язана з функціонуванням валюти в межах економічної інтеграції;

 • це державно-правова форма організації валютних відносин країн "Загального ринку" з метою стабілізації валютних курсів і стимулювання інтеграційних процесів.

 • це підсистема світової валютної системи(Ямайської).

Особливості західноєвропейського інтеграційного комплексу визначають структурні принципи ЄВС, які відрізняють її від Ямайської валютної системи:

 • ЄВС базувалась на ЕКЮ, потім – на євро (12країн);

 • На відміну від Ямайської ВС, яка юридично закріпила демонетизацію золота, ЄВС використовувала його в якості реальних резервних активів. Створений спільний золотий фонд за рахунок об'єднання 20% офіційних золотих резервів країни ЄВС в ЄФВС (Європейський фонд валютного співробітництва), який згодом перетворено на Європейський Центральний Банк;

 • Режим валютних курсів заснований на спільному плаванні валют у формі "європейської валютної змії" у встановлених межах взаємних коливань (+2,25% від центрального курсу ,для деяких країн (Італії) +6% до кінця 1989р. Потім Іспанії. З серпня 1993р.у результаті загострення валютних проблем ЄС межі коливання розширилися до +15%);

 • В ЄВС здійснюється міждержавне регіональне валютне регулювання шляхом надання центральним банкам кредитів для покриття часового дефіциту платіжних балансів і розрахунків, пов'язаних з валютною інтервенцією;

 • Як підсистема ЄВС несе на собі негативні наслідки нестабільності світової валютної системі і вплив долара.

"План Делора" (Ж.Делор – голова Комітету ЄС) (квітень 1989 р.)

 • Створення загального (інтегрованого ) ринку;

 • Структурне вирівнювання відсталих зон та регіонів;

 • Координація економічної, бюджетної, податкової політики;

 • Створення наднаціонального Європейського валютного інституту у складі керуючих центральними банками і членів директорату для координації грошової та валютної політики;

 • Єдину валютну політику, введення фіксованих валютних курсів і колективної валюти ЕКЮ.

На основі плану Делора була розроблена та підписана 12 країнами ЄС в Маастрихті (Нідерланди) у лютому 1992р.угода про Європейський Союз, яка передбачала в три етапи формування валютно-економічного союзу.

Маастрихтська угода:

Перший етап (1 липня 1990р. – 31 грудня 1993р.) - етап становлення економічного і валютного союзу ЄС (ЄВС – англ. EMU - Economic and Monetary Union).Підготовка до ведення євро.

 • Відміна всіх обмежень на вільний рух капіталу всередині ЄС, а також між ЄС та третіми країнами;

 • Забезпечення показників економічного розвитку всередині ЄС, приймались країнами програми , де визначались певні цілі та показники антиінфляційної і бюджетної політики, стабільність курсів валют у відносинах між країнами ЄС

Другий етап (1січня 1994 р. - 31 грудня 1998 р.) – більш конкретна підготовка країн-членів до введення євро.

 • Створення Європейського валютного інституту, який визначав правові, організаційні і матеріально-технічні передумови, необхідні Європейському Центральному банку для виконання своїх функцій, починаючи з третього етапу введення євро.

 • Заборона підтримки діяльності державного сектора шляхом кредитування центральними банками його підприємств, придбання центральними банками боргів держави;

 • Відміна привілейованого доступу підприємств державного сектора до коштів фінансових інститутів;

 • Заборона брати на себе зобов'язання державного сектора однією із країн-членів іншою країною-членом чи ЄС у цілому;

 • показник бюджетного дефіциту повинен бути не вище 3% ВВП при нормальних умовах розвитку і величина державного боргу не вище 60% ВВП;

 • Прийняття в деяких країнах-членах національного законодавства про надання їхнім центральним банкам статутної незалежності від їхніх урядів з тим, щоб прирівняти їхній правовий статус з аналогічним статусом ЕЦБ.

2 травня 1998р. Європейський Союз назвав країни-члени, які допускалися до переходу на євро з початку третьої стадії - Австрія, Бельгія, Німеччина, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Фінляндія, Франція.

Третій етап переходу до єдиної валюти (1999-2002 рр.)

 • з1 січня 1999 р. фіксуються валютні курси євро до національних валют країн-учасниць євро, євро стає їхньою загальною валютою

 • євро замінює ЕКЮ у співвідношенні 1:1

 • розпочала свою діяльність Європейська система центральних банків (ЄСЦБ) - включає ЄЦБ та центральні банки країн-учасниць зони євро

 • ЄСЦБ заохочує впровадження євро на світові валютні ринки

З 1 січня 2000 р. до зони євро приєдналась Греція.

 • З 1 січня 1999р. відблася тверда фіксація курсів валют країн зони євро для перерахунків.

 • З 1 січня 2002р. випущено в обіг банкноти і монети євро, паралельний обіг з національними валютами країн-членів, обмін останніх на євро.

 • З 1 липня 2002р. виключено з обігу національні валюти і здійснено повний перехід господарчого обігу країн-учасниць на євро.

На сучасному етапі з зони євро виключені за власною волею – Велика Британія, Данія, Швеція (на референдумах в цих країнах населення відмовляється від єдиної валюти), та, за об'єктивними чинниками, 10 нових країн – членів, орієнтовне введення якими євро очікується не раніше 2011 – 2015 рр.

ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ ПОЛІТИКИ ЄСЦБ:

 1. Таргетування (встановлення цільових орієнтирів основних грошових агрегатів з метою контролю над інфляцією);

 2. Встановлення меж коливань основних процентів ставок, у тому числі з метою їхнього зближення по всій зоні євро;

 3. Операції на відкритому ринку;

 4. Встановлення мінімальних резервних вимог для банків.

Завдання ЄСЦБ такі:

 • визначення та втілення монетарної політики;

 • утримання офіційних резервів в іноземній валюті держав-членів ЄВС та управління цими резервами;

 • проведення операцій з іноземною валютою;

 • забезпечення чіткої роботи платіжних систем;

 • санкціонування випуску банкнот;

 • сприяння планомірному проведенню політики у сфері пруденційного нагляду.

Важливим інструментом зони євро є система взаємних розрахунків "ТАРГЕТ", що керується ЄСЦБ.

Критерії входження в ЄВС

Для вступу у Валютний союз необхідно дотримуватися визначених критеріїв за такими параметрами:

 • стабільність цін;

 • дефіцит платіжного балансу;

 • рівень процентної ставки;

 • стабільність обмінного курсу.

Стабільність цін – рівень інфляції в країні має не перевищувати середнього рівня інфляції в трьох найбільш стабільних у ціновому плані країнах більш ніж на 1,5%.

Дефіцит державного бюджету. Рівень державної заборгованості має не перевищувати 60%, а дефіцит державного бюджету – 3% валового внутрішнього продукту.

Рівень процентної ставки. Значення довгострокової номінальної процентної ставки не мало перевищувати середнього значення цього показника в трьох країнах із найстабільнішими цінами більш ніж на 2%.

Стабільність обмінного курсу. Відповідна валюта тієї або іншої країни мала перебувати щонайменше протягом двох останніх років у дозволених межах коливання щодо інших валют.

ВИСНОВКИ.

ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ

Критерії

Паризька валютна система з 1867 р.

Генуезька валютна система з 1922р.

Бреттон-Вудська валютна система з 1944р.

Ямайська валютна система з 1976-1078рр.

Європейська валютна система з 1979р. (регіональна)

1. База

Золотомо-нетний стандарт

Золото-девізний стандарт

Золото-девізний стандарт

Стандарт СДР

Стандарт ЄКЮ (1979-1998рр.); євро (з1999р.)

2.Вико-ристання золота як світових грошей

Золоті паритети

Золото як резервно-платіжний засіб Конвертованість валют в золото

Офіційна демонетизація золота

Об'єднання 20% офіційних золото-доларових резервів Використання золота для часткового

забезпечення емісії ЕКЮ, переоцінка золотих резервів по ринковій ціні

Конвертованість долара США в золото за офіційною ціною

3. Режим валютно-го курсу

Вільно коливаючи курси в межах золотих крапок

Вільно коливаючи курси без золотих крапок (з30-х років)

Фіксовані паритети і курси (+0,75;+1%)

Вільний вибір режиму валютного курсу

Спільно плаваючий валютний курс в межах +2,25,+15% з серпня 1993р. ("європейська валютна змія) з 1999р. тільки для 4 країн, що не приєдналися до зони євро

4.Інсти-туціо-нальна структу-ра

Конферен-ція

Конферен-ція нарада

МВФ - орган міждержавно-го валютного регулювання

МВФ; нарада "у верхах"

Європейський фонд валютного співробітництва

(1979-1993рр.); Європейський валютний інститут (1994-1998рр.); Європейський центральний банк (з1липня 1998р.)


 
 

Цікаве

Загрузка...