WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Міжнародна торгівля .Сутність міжнародної торгівлі та її роль в системі світогосподарських зв’язків - Реферат

Міжнародна торгівля .Сутність міжнародної торгівлі та її роль в системі світогосподарських зв’язків - Реферат

Основною одиницею конкуренції, за М.Портером, є галузь як група конкурентів, що виробляють товари або надають послуги та безпосередньо змагаються між собою. Успіх як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках залежить від правильно визначеної конкурентної стратегії. На вибір останньої стосовно певної галузі впливають два головні чинники: структура галузі, тобто особливості конкуренції, та позиція, яку посідає фірма в галузі.

Особливості конкуренції в галузі залежать від п'яти факторів (або сил, за М.Портером):

 • можливість появи нових конкурентів;

 • вірогідність появи або ступінь впливу товарів-замінників;

 • поведінка постачальників;

 • поведінка споживачів;

 • суперництво існуючих конкурентів між собою.

Особливості міжнародної конкуренції, за М.Портером, виокремлюють два типи галузей залежно від особливостей конкуренції:

 • множинно-національні галузі, для яких характерна докорінна різниця у конкретному середовищі в окремих країнах, що не дозволяє здійснювати єдину конкурентну стратегію фірми на зовнішньому ринку;

 • глобальні галузі, де існує світове конкурентне поле й фірма може застосувати уніфіковану конкурентну стратегію. Тут фірма може використовувати: 1) конфігурацію діяльності, тобто розміщення окремих її видів (наприклад, виробничі чи збутові підрозділи відповідно до рівня їх національного оподаткування) в різних країнах; 2) координацію діяльності філіалів (обмін загальною інформацією, ноу-хау, узгодження виробничої або торговельної політики) з метою спільної економії на витратах у межах усієї фірми.

Складовою теорії М.Портера виступають детермінанти конкурентних переваг країни, у межах яких відокремлено чотири параметри країни, що формують конкурентне середовище для місцевих фірм і впливають на її успіх у міжнародній діяльності:

 • параметри факторів виробництва (наявність факторів, ієрархія факторів і механізми та динаміка їх створення);

 • рівень попиту на внутрішньому ринку країни базування фірми, високі параметри якого виступають як підтримуючий і страховий фактор у разі операцій на зовнішньому ринку;

 • наявність у країні базування галузей-постачальників або інших галузей, що конкурентоспроможні на світовому ринку;

 • близькість національних моделей стратегії та структури фірми до глобальних параметрів;

 • рівень внутрішньої конкуренції, яка впливає на діяльність фірми на зовнішньому ринку.

Види сучасної міжнародної торгівлі

Для сучасної міжнародної торгівлі характерна різноманітність її видів, які можна систематизувати за наступними ознаками:

 1. За специфікою об'єкту:

 • торгівля товарами:

 • сировинними;

 • паливними;

 • продовольчими;

 • напівфабрикатами;

 • готовими виробами:

а) виробничого призначення;

б) невиробничого призначення;

 • торгівля послугами:

 • виробничими;

 • транспортними;

 • експедиторськими;

 • консультаційними;

 • консигнаційними;

 • посередницькими;

 • туристичними;

 • маркетинговими;

 • обліковими;

 • орендними;

 • ліцензійними;

 • іншими послугами.

 1. За специфікою взаємодії суб'єктів:

 • традиційна (проста) торгівля – експортні та імпортні операції товарів і послуг, які не зумовлені коопераційними зв'язками та зобов'язаннями щодо збалансованого обміну товарів;

 • торгівля кооперованою та спеціалізованою продукцією, яка здійснюється на основі довготермінових угод;

 • зустрічна (компенсаційна) торгівля – торгівля, що ґрунтується на зустрічних зобов'язаннях експортерів по закупівлі у імпортерів частини чи повністю експортованих товарів.

 1. За специфікою регулювання:

 • звичайна торгівля і відповідний торговельний режим виникають в умовах відсутності торговельних, торговельно-економічних угод і домовленостей між країнами. Крім підвищеної ставки митного оподаткування, у торговельних відносинах за умовами звичайної торгівлі застосовуються і жорсткіші інструменти регулювання товарних потоків — кількісні обмеження, адміністративні формальності, звичайна (непільгова) система оподаткування імпортних товарів тощо;

 • торгівля за режимом найбільшого сприяння передбачає, що держави, які домовляються, на взаємній основі надають одна одній привілеї та пільги щодо ставок мита і митних зборів, а також інших правил і механізмів здійснення зовнішньоторговельних операцій. Режим найбільшого сприяння є одним з головних принципів діяльності країн, що приєдналися до ГАТТ-СОТ.

 • дискримінаційна торгівля виникає у результаті застосування в торговельно-економічних відносинах жорстких обмежувальних заходів (ембарго, торговельний бойкот, торговельна блокада) або інших інструментів, що дискримінують права торговельного партнера;

 • преференційна торгівля передбачає надання однією державою іншій на взаємній основі або в односторонньому порядку пільг у торговельному режимі. Особливу групу утворюють преференції, які застосовуються стосовно країн, що розвиваються.

 • В сучасних умовах особливої уваги потребує зустрічна торгівля, основні різновиди якої представлені в таблиці:

Таблиця 2.1.

Різновиди міжнародної зустрічної торгівлі

1. Товарообмінні операції та компенсаційні угоди на безвалютній основі

1.1. Угоди з єдиноразовою поставкою

1.1.1. Бартерні угоди

1.1.2. Пряма компенсація

1.2. Угоди з тривалими термінами виконання.

Глобальні угоди

1.2.1. Базові угоди

1.2.2. Угоди про товарообмін на основі листа зобов'язання

1.2.3. Протоколи

2. Компенсаційні угоди на комерційній основі

2.1. Короткочасні компенсаційні угоди

2.1.1. Часткова компенсація

2.1.2. Повна компенсація

2.1.3. Трьохстороння компенсація

2.1.4. Короткочасні зв'язані угоди

2.2. Зустрічні закупки

2.2.1. Паралельні угоди

2.2.2. Джентельменські угоди

2.2.3. Угоди з доданням фінансових зобов'язань

2.3. Довгострокові авансові закупки

3. Компенсаційні угоди на основі домовленостей про виробниче співробітництво

3.1. Великомасштабні довгострокові компенсаційні угоди із зворотньою закупкою товарів

3.1.1. Угоди з зобов'язаннями про компенсації вартості обладнання, яке поставляється

3.1.2. Угоди з зобов'язаннями по компенсаційним закупкам рівними чи нижчими за вартістю обладнання, яке поставляється

3.2. "Угоди про розподіл продукції"

3.3. Угоди "розвиток-імпорт"

Методи міжнародної торгівлі

Метод торгівлі – це засіб здійснення торговельного обміну (торговельної операції чи торговельної угоди). В міжнародній торговельній практиці використовується два основні методи торгівлі:

 1. торгівля напряму (здійснення операції безпосередньо між виробником і споживачем)

А і В – суб'єкти МЕВ

 1. через посередників

А і В – суб'єкти МЕВ,

П – посередник

При торгівлі напряму виникає визначена фінансова користь, оскільки скорочуються витрати на суму комісійної винагороди посереднику, знижується ризик і залежність результату комерційної діяльності від можливої недбалості чи недостатньої компетенції посередницької організації. Цей метод також дозволяє постійно знаходитись на ринку, враховувати його зміни і своєчасно на них реагувати. В той же час використання торгівлі напряму передбачає наявність комерційної кваліфікації і торгового досвіду. В протилежному випадку фінансові витрати не тільки не скоротяться, але можуть сильно зрости. Крім того, міжнародна торгівля в порівнянні з внутрішньою є більш ризикованою, що обумовлено економічними, політичними, правовими та соціальними умовами в різних країнах, їхніми традиціями та звичаями, а також великими відстанями між партнерами. В результаті часто буває доцільним, а іноді просто необхідно використовувати посередників для проведення міжнародних торговельних операцій.

В результаті часто буває доцільно, а іноді просто необхідно, використовувати посередників для проведення міжнародних торговельних операцій.

Переваги залучення посередників:

 • підвищують оперативність збуту;

 • підвищення прибутку за рахунок прискорення обігу капіталу;

 • посередники знаходяться ближче до покупця, тому оперативніше реагують на зміни в ринковій кон'юнктурі, це дозволяє реалізувати товар на більш сприятливих для експортера умовах;

 • підвищується конкурентоспроможність товарів за рахунок можливості післяпродажного сервісу;

 • являються джерелом первинної інформації про рівень якості і конкурентоспроможності товарів.


 
 

Цікаве

Загрузка...