WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Моделі розподіленого лага - Реферат

Моделі розподіленого лага - Реферат

Реферат на тему:

Моделі розподіленого лага

Для взаємозв'язків багатьох економічних процесів типовим є той факт, що ефект від впливу одного показника на інший виявляється не одразу, а поступово, через деякий період часу. Це явище називається лагом (запізненням). Кількісний вираз взаємозв'язку між капітальними вкладеннями і введенням основних фондів, між затратами виробничих ресурсів і обсягом виробництва, між доходами й витратами і т.п. повинен базуватись на врахуванні запізнення впливу, або лага.

Вимірювання зв'язку між економічними показниками з урахуванням лагу виконується на основі побудови економетричної моделі розподіленого лага:

.

Коефіцієнти називаються коефіцієнтами лага, а послідовність структурою лага.

Якщо економетрична модель включає не тільки лагові змінні, а й змінні, що характеризують поточні умови функціонування економічних систем, то така модель називається узагальненою моделлю розподіленого лага:

.

Оскільки параметри відносяться до однієї й тієї самої лагової змінної, що впливає на залежну змінну протягом певного часу, то виражає сумарний вплив цієї лагової змінної на залежну, де є кінцевим числом.

Щоб побудувати економетричну модель розподіленого лага, необхідно обгрунтувати величину лага. Для обгрунтування лага чи лагів доцільно використовувати взаємну кореляційну функцію, яка визначає ступінь зв'язку кожного елемента залежної змінної з елементом вектора незалежної змінної , зрушеним відносно один одного на часовий лаг . При різних значеннях на основі взаємної кореляційної функції можна одержати значення , які знаходяться на множині . Найбільше значення по модулю визначає зрушення або часовий лаг. Якщо таких зрушень декілька, то запізнення впливу змінної відбувається протягом певного проміжку часу, що й відображає модель розподіленого лагу.

Наявність мультиколінеарності між лаговими змінними в економетричній моделі ускладнює її побудову. Щоб звільнитись від мультиколінеарності, необхідно ввести такі коефіцієнти при лагових змінних, які мали б однаковий знак і для них можна було б знайти суму, тоді економетрична модель:

.

Для зображення лагових коефіцієнтів Л. Койк запропонував форму спадаючої геометричної прогресії, тобто:

, .

Тоді економетрична модель набуде такого вигляду:

,

тобто в правій частині моделі з'являється лагова змінна .

Лагову змінну в правій частині моделі мають також моделі часткового коригування:

,

й адаптивних сподівань:

.

Наявність в економетричній моделі лагової змінної та прийняття гіпотези відносно залишків зумовлюють особливості оцінки параметрів моделі. Наведемо ці гіпотези.

Гіпотеза 1. Залишки є випадковими величинами і розподіляються нормально.

Гіпотеза 2. Залишки описуються авторегресійною схемою першого порядку:

, .

Гіпотеза 3. Залишки описуються авторегресійною схемою першого порядку:

,

де .

Якщо відносно залишків приймається перша гіпотеза, то для оцінки параметрів можна застосувати 1МНК.

Якщо відносно залишків приймається друга гіпотеза (залишки автокорельовані), то застосовується метод Ейткена. В операторі матриця матиме вигляд:

Коли модель при другій гіпотезі треба записати:

,

можна застосувати 1МНК для перетворення даних залежної змінної на основі параметра . Параметр пропонується вибирати довільно на інтервалі таким чином, щоб мінімізувати суму квадратів залишків .

Якщо відносно залишків моделі приймається третя гіпотеза, то для оцінки параметрів моделі можна використовувати:

1) 1МНК, коли вихідні дані перетворені на основі параметрів  і ;

2) метод Ейткена;

3) ітеративний метод;

4) двокрокову процедуру:

а) 1МНК для вихідних даних, коли ;

б) 1МНК для перетворених даних на основі .

5) метод інструментальних змінних;

6) алгоритм Уолліса.

Щоб застосувати для оцінки параметрів 1МНК, матриця вихідних даних матиме вигляд:

Парaметри і вибираються довільно на множині . Для кожної пари і послідовно розраховуються й залишки. і вибираються доти, доки не буде мінімізована сума відхилень.

Оператор оцінювання за методом Ейткена базується на матриці

,

а матриця дорівнює:

.

Цей метод аналогічний оцінкам 1МНК для моделі:

(1)

відносно перетворених даних.

Ітеративний метод є альтернативою методу Ейткена. Його алгоритм має чотири кроки:

Крок 1. Вибирається початкове значення і підставляється у функцію (1).

Крок 2. Застосовується 1МНК для оцінки параметрів , , .

Крок 3. У функцію (1) підставляють параметри , , і на основі 1МНК розраховують параметр .

Крок 4. Задавши на основі 1МНК, розраховують параметри , , і т.д.

Метод інструментальних змінних для оцінки параметрів моделі застосовується тоді, коли залишки не автокорельовані, але існує залежність пояснюючих змінних від залишків. Якщо модель має вигляд:

,

то можна замість змінної використати як інструментальну змінну , яка розраховується як функція .

Оцінка параметрів моделі виконується на основі алгоритму Уолліса, який складається з трьох етапів.

На першому етапі оцінка параметрів моделі виконується на основі методу інструментальних змінних, де використовується як інструментальна змінна для .

На другому етапі розраховують коефіцієнт автокореляції першого порядку з урахуванням поправки на зміщення і формують матрицю .

На третьому етапі виконують оцінку параметрів моделі на основі методу Ейткена.

Побудова економетричної моделі розподіленого лага

Приклад 8.1. На основі двомірних часових рядів, які наведені в табл. 8.1, необхідно:

1).на основі взаємної кореляційної функції визначити лаг;

2).побудувати економетричну модель національного доходу з урахуванням лага;

3).перевірити достовірність моделі та її параметрів;

4).дати економічне тлумачення зв'язку між національним доходом і основними фондами на основі моделі.

Рік

Національний дохід

Основні фонди

1-й

1,3

4,2

2-й

1,4

4,4

3-й

1,5

4,6

4-й

1,6

4,8

5-й

1,7

5,0

6-й

1,8

5,3

7-й

1,9

5,3

8-й

2,0

5,9

9-й

2,0

6,2

10-й

2,2

6,5

Розв'язання

1. Ідентифікуємо змінні моделі:

— національний дохід у період , залежна змінна;

— основні фонди у період , пояснююча змінна;

— основні фонди у період , пояснююча змінна;

— запізнення (лаг) впливу основних фондів на величину національного доходу.

2. Визначимо лаг на основі взаємної кореляційної функції:

Запишемо часові ряди множини для різних значень .

Таблиця 8.2

1

1,3

4,2

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,0

2,2

2

1,4

4,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,0

2,2

3

1,5

4,6

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,0

2,2

4

1,6

4,8

1,7

1,8

1,9

2,0

2,0

2,2

5

1,7

5,0

1,8

1,9

2,0

2,0

2,2

6

1,8

5,3

1,9

2,0

2,0

2,2

7

1,9

5,3

2,0

2,0

2,2

8

2,0

5,9

2,0

2,2

9

2,0

6,2

2,2

10

2,2

6,5

17,4

52,2

16,1

14,7

13,2

11,6

9,9

8,1

6,2

4,2

2,2


 
 

Цікаве

Загрузка...