WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Нова економіка і моделі її формування в Україні - Дипломна робота

Нова економіка і моделі її формування в Україні - Дипломна робота

приватизації та демонополізації, тому очікуються подальші структурні зміни. Глибока криза регулювання і гіперінфляція вплинули на сектор страхування більше, ніж на економіку. Загальне падіння обсягу страхових виплат було очевиднішим, ніж спад макроекономічної діяльності (див. рис. 3). У період відродження важливість страхування у ВВП зростає в більшості центральноєвропейських країн.
Рис. 3. Надходження страхових внесків (1988 = 100).
Структура попиту страхування має характерні риси страхування періоду планової економіки, але їх небагато. Головним є страхування не життя, а засобів пересування, цивільної відповідальності, власності та страхування від пожеж, які займають найбільшу частку (за винятком Росії та України, де ще й досі страхування цивільної відповідальності автомобілістів необов'язкове). Страхування життя переважно через низький рівень доходів у країнах Центральної Європи залишається недорозвиненим.
У більшості центральноєвропейських країн кількість страховиків зростає (див. табл. 1). Напевно, це належить до ефективніших ринкових структур, оскільки тиск щодо впровадження більш адаптованих до споживача послуг і розрахунків страхових премій відповідно до ризиків зросте. Табл. 1 подає огляд кількості компаній у центральноєвропейських країнах, ринковий обсяг та ринкову частку. Незважаючи на демонополізацію і перехід до вільного ринку, ринкова частка державної страхової монополії все ще висока, алевона поступово знижується. Ця тенденція більше відчутна у всіх видах страхування, крім страхування життя. Цікаво, що демонополізація розвиненіша в Росії та Україні, ніж в інших країнах. Частково це пояснюється ще існуючою державною монополією, наприклад на страхування автомобілів у деяких країнах, тоді як частка закордонних домінуючих страховиків зростає. Порівняно із Західною Європою ця частка ще мала, за винятком Угорщини, де галузь страхування практично перебуває під іноземним контролем (див. табл.1).
Таблиця 1. Характеристика ринків страхування деяких країн Центральної і Східної Європи
(1995).
Країна № страхових компаній Обсяг 1 частка 2) 3 частка 3) Зарубіжні 4) Густота страху-вання
(US-S) Проник-нення страхування
всього L NL (Mio US-$) L NL L NL L NL
Польща (P) 415 13 28 1,824 95.8 60.6 100 82.8 5.2 2.9 47.30 1.96
(2,287) (59.2) (1.90)
Чехія (C) 34 5 20 1,015 78.7 76.1 95 93.3 12.8 1.2 98.30 2.82
(1,268) (123.1) (2.84)
Угорщина (H) 14 894 41.0 50.6 87.6 80.8 100 96 88.00 2.27
(947) (92.8) (2.17)
Румунія (Ro) 435 104 (58.3) (8.7) 4.60 0.34
(150) (6.6) (0.42)
Росія (R) 27455 3,483 (3.2) (7.9) 23.50 1.26
(4,803) (32.4) (1.32)
Україна (U) 658 455 8.90 1.27
(_) (_) (_)
Білорусія (B) 87 25 (26.8) (46.9) 2.40 0.49
(_) (_) (_)
1) 9 з цих компаній пропонують спільну політику.
2) 1 частка - ринкова частка великої компанії.
3) 3 частка - ринкова частка 3-х великих компаній.
4) зарубіжні - частка компаній, які мають зарубіжних власників.
5) дані за 1995 р.
NL - всі види страхування, крім страхування життя; L - страхування життя.
Джерело: Swis-Re, Sigma 8/1996.
Як зазначалось вище, загальна структура попиту показує домінування всіх видів страхування, крім страхування життя. Загалом у страховому бізнесі, де використовується всі види страхування, крім страхування життя, відбувся значний занепад страхових внесків. Однак з 1993 р. ця галузь почала відроджуватися. Паралельно з відродженням макроекономіки всі види страхування, крім страхування життя, будуть також процвітати. Звичайно, на початку відбувся різкий спад в такому виді страхування, як сільськогосподарське. Це було спричинене не лише скасуванням обов'язкового страхування, а й великою заборгованістю фермерів, які не могли сплачувати внески.
Великою мірою це пришвидшило розвиток нових галузей, особливо такого виду, як страхування транспортних засобів і відповідальність за транспортний засіб третьої сторони, які є майже у всіх країнах обов'язковими. Густота транспортного руху зростає, середня вартість транспортних засобів збільшується, а головне - крадіжки автомобілів стають явищем дуже поширеним. У результаті приватизації зростає також попит на такі види страхування, як страхування майна і страхування від пожеж. Крім цього, ступінь відшкодування також зростає: відбулась зміна балансової вартості на відновну вартість. Більше того, страхування цивільної відповідальності, особливо відповідальності за випущену продукцію, набуває дедалі більшого значення. На рис. 4 показано подібності та відмінності країн Центральної і Східної Європи.
Рис. 4. Структура страхування (окремі країни УСС, 1995)
F/P - страхування майна від пожеж; L - життя; H&A - здоров'я і нещасні випадки; ML - відповідальність за транспортні засоби; MB - страхування транспортних засобів; Agr. - сільське господарство; ТІ - транзитне страхування; Lb. - цивільна відповідальність; о. - інші.
Такий вид страхування, як страхування життя, зазнав особливого впливу гіперінфляції. Поліси страхування життя, що існували за комуністичного режиму, були більшою мірою спрямовані на те, щоб абсорбувати надмірну купівельну здатність, не були проіндексовані і, таким чином, втратили свою вартість. Страхування життя потрібно було розвивати заново, і вже в першій фазі цього розвитку виникло чимало проблем. Причиною цього було зменшення реальних доходів і проблем, що виникали у страховиків при забезпеченні реального оцінювання в умовах високої інфляції та великого безладу. Лише за стабільних і сприятливих макроекономічних умов ця ситуація може поступово поліпшити.
III. Деякі заходи щодо розвитку страхування і фактори,
що пояснюють цей розвиток
Страхування - фінансова послуга, що належить до третьої галузі, тобто галузі обслуговування. Згідно з гіпотезою трьох галузей, розробленою Коліном Кларком (1940) та Жаном Фурастьє (1949), їх трактуванням попиту, розвиток страхового ринку великою мірою пов'язаний із валовим національним продуктом (ВНП). Тому для того, щоб передбачити майбутню значимість страхування, у швейцарському перестрахуванні для більшості кран визначено два показники: густота страхування, яка обчислює кількість страхових внесків у доларах США, що припадає на душу населення, та проникнення страхування, яке обчислює співвідношення страхових внесків як частку ВВП та ВВП, що припадає на душу населення.
З одного боку, ці показники дають змогу зробити певні прогнози на майбутнє. Якщо припустити, наприклад, що страхові внески, які припадають на душу населення в Південній Кореї (у 1994 р. на рівні 1016,5 дол. США), наблизяться майже до рівня Японії (у 1994 р. - 4849,7 дол. США), то загальний дохід від внесків у Південній Кореї буде вдвічі більшим, ніж загальний дохід Німеччини. З іншого боку, ці показники також відображають структурні відмінності між страховими ринками різних країн, наприклад різний рівень важливості

 
 

Цікаве

Загрузка...