WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Нова економіка і моделі її формування в Україні - Дипломна робота

Нова економіка і моделі її формування в Україні - Дипломна робота

капіталу. Як правило, страхові внески сплачують заздалегідь, на початку страхового періоду; таким чином створюється фонд внесків, з якого виплачують упродовж року страхові відшкодування та покривають інші витрати. Крім цього, існують резерви на випадок катастроф і довготривалих страхових відшкодувань, ці фонди в середньому більші, ніж річні надходження внесків (коефіцієнт відтворення фондів, як правило, більший за одиницю; його можна розглядати як загальні інвестовані фонди на долар США річних надходжень). Тепер ці фонди можна задіяти на ринках капіталу. Беручи до уваги, що в особовому страхуванні (страхування життя і здоров'я, страхування від нещасних випадків) внески враховують "компонент збереження", або "віковий компонент", картина змінюється кардинально.
Інвестування цих фондів на ринках капіталу становить значну частину всього наявного капіталу, воно впливає на структуру і ліквідність ринків капіталу. Оскільки ці фонди існують постійно, вони сприяють зростанню стабільності економіки.
Крім функції накопичення, страхування також виконує функцію мобілізації капіталу. З одного боку, вона базується на "стимулі зберігання" різних продуктів страхування. У системі виплати пенсій з поточних доходів страхові внески розподіляються на цілий рік; з макроекономічної точки зору нема фонду капіталу (крім накопичення коштів, що автоматично відновлюються), але кожен застрахований особистовважає свої внески вкладом у зберігання, що накопичується і формується для виплати ренти у майбутньому. В певному сенсі страхування вводить заощадження в обіг і спрямовує їх в інвестиції. Це сприяє економічному зростанню і розвитку. З іншого боку, завдяки страхуванню людина може забезпечити собі проживання на старість, а це, у свою чергу, може привести до збільшення заощаджень (так звана "гіпотеза досягнення мети"). Оскільки страхування веде до стабілізації потоку доходів особи (впродовж життя), це, таким чином, приводить до стабілізації макроекономічного потоку доходів.
Як правило, страхові внески встановлюються, виходячи з обсягу ризику, тобто для даної економічної вартості тим вищий страховий внесок, чим більша можливість ризику нещасного випадку. Це призводить не лише до розміщення оптимального ризику в значенні, що особа зможе пережити цей ризик при найменших затратах. Крім цього, цей принцип застереження також веде до заохочення підприємця зменшити ризик, оскільки зменшення ризику обходиться дешевше, ніж його страхування. Ось чому страхування (так само, як банки і ринок капіталу) встановлює певний контроль над фірмами, який гарантує, що використані ресурси йдуть на найбільш продуктивну мету (зростання), а не витрачаються даремно (стабілізація). Більше того, за допомогою інформації про оцінювання фірм і проектів, страхування сприяє високоефективному накопиченню капіталу, оскільки страхові компанії позичальників та інвесторів забезпечують відомостями інших учасників ринку.
Розміщення ризику і функція розподілу страхування, а отже, контроль управління мають особливе значення, якщо взяти до уваги погіршення навколишнього середовища. Як правило, забруднення і надмірне використання навколишнього середовища - результат того, що товар, наприклад свіже повітря і вода, є суспільним благом (споживання) (згідно з теорією Поля Самуельсона).
Виробництво цих продуктів якраз є зразком "негативного спільного виробництва" індивідуального і суспільного товару. Оскільки в цьому виробничому процесі спостерігається деяка взаємозаміна, калькуляція потужності й енергії, враховуючи реальні ресурсні затрати і зовнішні ефекти, оподаткування і/або технічний контроль, а також збільшені права на приватну/соціальну власність, можуть призупинити погіршення зовнішнього середовища. У цьому випадку страхування може зіграти вирішальну роль. Оскільки окремі індивіди (громади, місцеві уряди) можуть подати скаргу на забруднювачів в організації, які забруднюють навколишнє середовище, з'являється стимул для здійснення страхування. Якщо страхові внески "прив'язані до ризику", це призводить до посилення аргументації на користь обов'язкового страхування навколишнього середовища.
I.2. Страхування в економіці перехідного типу
У соціалістичній командній економіці сектор страхування відіграє другорядну роль. Переважно виконання плану перебуває на першому місці, а потім уже приділяють увагу фінансовим і страховим операціям. Крім цього, у більшості соціалістичних країн сектор страхування був монополією держави. Щоб розбудувати ринкову економіку, кожна країна Центральної Європи мусить пройти процес перебудови. Важливіші результати - ті, що стосуються макроекономічного рівня: інфляція, податкова система, державні витрати, стабільність вітчизняної та міжнародної (відносної) цінової системи, конвертованість і т. ін. Цей рівень особливо важливий для ефективного прийняття рішень з питань ведення і роботи підприємств.
Розглядаючи перспективи розвитку страхової галузі, найбільшого значення набуває зростання масштабів приватизації. У багатьох країнах Центральної Європи цей процес пішов значно вперед (див. рис. 1), особливо у питанні приватизації житла та створення приватних підприємств. Основною є і залишається проблема великих підприємств і конгломератів, які раніше перебували у власності держави..
Рис. 1. Приватизація (% від ВВП) окремих країн Центральної Європи у 1992 та 1995 рр.
(приблизні підрахунки ЄБРР).
Рис. 2. Макроекономічні показники
Ref.: Stern (1997), p. 39; Fisher et al. (1997), p. 82; BMWI-Dok. (1997) no. 420.
Макроекономічна стабільність - обов'язкова передумова, що стимулює збільшення кількості та поліпшення якості інвестицій і є головним показником економічного зростання та підвищення життєвого рівня. Крім того, економічне зростання і стабільність - необхідні складові для процвітання галузі страхування. Зростання доходів, що спостерігається у всіх центральноєвропейських країнах, веде до зменшення потреби у страхуванні. Вплив інфляції на страхування залежить від стадії розвитку ринків капіталу і здатності страховиків використовувати ці ринки, щоб запропонувати продукти, які є "стійкими до інфляції". Страхування втрачає більшість своїх функцій для застрахованих, якщо вони не страхують свої реальні цінності.
Після глибокої кризи становлення, що настала після розвалу економік колишніх соціалістичних країн, який характеризувався інколи різким падінням виробництва і гіперінфляцією (див. рис. 2), ми спостерігаємо після 1993 р. відродження більшості центральноєвропейських країн. Хибне коло падіння виробництва і доходів, зменшення попиту, що настало після падіння виробництва, вже розірване навіть для Росії та України. Також помітно знизилися темпи інфляції. Сподіваємось, що цей процес буде продовжуватися і в 1997 р.
II. Структура ринків страхування
у центральноєвропейських країнах1
З 1989 р. у центральноєвропейських країнах галузь страхування, як й інші галузі, зазнала значних трансформаційних процесів, що почалися з

 
 

Цікаве

Загрузка...