WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Планування і фінансування видатків на утримання дошкільних закладів - Реферат

Планування і фінансування видатків на утримання дошкільних закладів - Реферат


Реферат на тему:
"Планування і фінансування видатків на утримання дошкільних закладів"
ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (ДИТЯЧИХ САДКІВ, ЯСЕЛ, ЯСЕЛ-САДКІВ)
І. Загальні положення
Кошторис витрат дитячого дошкільного закладу (дитячого садка, ясел і ясел-садка) є основним документом, який визначає обсяг, цільове спрямування і поквартальний розподіл коштів, призначених на утримання закладу. На основі кошторису передбачаються асигнування в бюджеті й відпускаються кошти для фінансування дитячих дошкільних закладів.
Державні дитячі дошкільні заклади створюються за вказівкою міністерств, відомств і виконкомів Рад депутатів трудящих підлеглими їм підприємствами, установами і відділами виконкомів у межах контингентів дітей, встановлених народногосподарським планом.
На відкриття санаторних дитячих дошкільних закладів для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції, з малими і затухаючими формами туберкульозу у відповідності із затвердженими Міністерствами охорони здоров'я СРСР 21 вересня 1961 р. № 04-14/27 положеннями про них : вимагається, крім того, дозвіл органів охорони здоров'я.
Інші типи санаторних дошкільних закладів створюватись не можуть.
Тривалість перебування дитини в дошкільному закладі, як правило, не повинна перевищувати 9-10 годин на добу. Подовжене до 12-14 годин і цілодобове перебування дітей в дошкільних закладах допускається у ви-падках, викликаних особливими виробничими умовами, з дозволу виконкомів Рад депутатів трудящих (по дошкільних закладах, що фінансуються з місцевих бюджетів) та вищестоящої організації (по дошкільних закладах, що фінансуються з бюджету.
Кошторис дитячого дошкільного закладу складається . за встановленою Міністерством фінансів України типовою формою. На лицьовій стороні бланка кошторису зазначається повне найменування закладу, його адреса, рік, на який складений кошторис, і бюджет, за рахунок коштів якого фінансується заклад.
У кошторисі показуються всі витрати дошкільного закладу і джерела покриття цих затрат: асигнування з бюджету і кошти батьків.
До кошторису витрат дитячого дошкільного закладу не включаються витрати на проведення літніх оздоровчих заходів У разі проведення таких заходів, на додаткові витрати по їх здійсненню складається окремий кош-торис. Такий окремий кошторис складається на витрати по утриманню в дитячих садках груп по вивченню іноземних мої., які організуються за рахунок коштів батьків.
Кошторис складається по статтях витрат бюджетної класифікації, затвердженої Міністерством фінансів України. Обчислена закладом на майбутній рік сума витрат як в цілому, так і за окремими статтями проводиться в кошторисі у зіставленні з сумами, затвердженими на поточний рік з врахуванням внесених змін, і з фактичними витратами за попередній період - залежно від того, коли складається кошторис.
Зіставляючи зазначені дані, слід виявити відхилення, що виникли в процесі виконання кошторису, встановити їх причини, з тим, щоб правильно визначити витрати на майбутній рік.
І При складанні кошторису дитячий дошкільний заклад одночасно керується вказівками вищестоящої організації, якій він підпорядкований, за показниками роботи закладу в майбутньому році (про збільшення кількості груп і дітей, тривалість перебування дітей та ін.).
Витрати, включені до кошторису, повинні бути обґрунтовані розрахунками, наведеними на бланку кошторису.
У кошторисі поряд з розрахунками наводяться також загальні відомості про зайнятий дошкільним закладом будинок (його кубатура, площа, система опалення, наявність водопроводу, каналізації) і виробничі показники, характеризуючи обсяг діяльності закладу (кількість груп, дітей і т. ін.). Обов'язковим додатком до кошторису є тарифікаційний список педагогічного, медичного та іншого персоналу дошкільного закладу. Цей список складається у двох примірниках.
Проект кошторису з відповідними додатками подається дошкільним закладом вищестоящій організації в установлений строк у двох примірниках, а в разі необхідності - в трьох примірниках.
Вищестояща організація, одержавши кошторис дошкільного закладу, передусім встановлює, чи правильно складено кошторис. У кошторисі повинні бути заповнені всі графи, ув'язані суми витрат по окремих статтях з відповідними розрахунками, правильно показані кубатура і площа будинків, а також додані до нього тарифікаційні списки працівників.
Потім перевіряється правильність визначення кількості дітей, груп, ставок, складання розрахунків, застосування встановлених норм витрат, включених до кошторису, і дотримання діючого законодавства, а також вка-зівок по складанню кошторису.
Після того, як розглянуті всі розрахунки, уточнені витрати по кожній статті і намічене покриття витрат за рахунок бюджету приведено у відповідність з обсягом асигнувань, передбачених для цієї мети в бюджеті, в бланк кошторису дошкільного закладу записуються остаточні суми витрат (у цілому і по окремих статтях), а також сума витрат, які покриваються коштами бюджету і коштами батьків, з розподілом по кварталах у відпо-відності із затвердженою поквартальною розбивкою витрат бюджету.
Поквартальний розподіл витрат і надходження плати батьків підготовляється дошкільним закладом після прийняття кошторису вищестоящою організацією. Розподіл витрат повинен враховувати сезонність окремих видів витрат (заготівля палива, заготівля овочів, проведення ремонту та ін.). Всі інші витрати при незмінності протягом року кількості дітей та інших виробничих показників, а також приміщень (кубатури і площі) дошкільного закладу розподіляються рівномірно по кварталах. Якщо ж передбачається, наприклад, збільшення кількості дітей, то тоді зумовлені цим збільшенням додаткові витрати (по заробітній платі, харчуванню та ін.) повинні відбитись у витратах відповідних кварталів.
Приклад. З 1 вересня відкривається додатково одна група дітей і витрати на її утримання, які покриваються з бюджету, становитимуть до кінця року 3200 крб., а надходження плати від батьків - 800 крб., або на 1 місяць відповідно 800 крб. і 200 крб. Тоді, отже, сума витрат III кварталу збільшується на 800 крб., а IV кварталу на 2400 крб. і

 
 

Цікаве

Загрузка...